Aj vďaka obyvateľom a priateľom Slatinky sa podarilo dosiahnuť, že zmena dokumentu „Koncepcia vodnej politiky SR do r. 2030“ nemôže byť urobená bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Do 15 dní pripravíme pripomienku a budeme žiadať ponechať v koncepcii bod, ktorý ukončuje prípravu vodného diela Slatinka zo strany štátu. Viac […]

„Najväčšia chyba bude, ak sa vládna koalícia bude snažiť hocikoho zahnať do kúta, ako svojimi vyjadreniami naznačujú Andrej Danko, Tomáš Taraba, ale aj niektorí predstavitelia Smeru. Snaha zatlačiť druhú stranu do kúta vždy povedie k ďalšiemu prehlbovaniu vzájomného odcudzenia. Zahnaný do kúta nebude mať inú možnosť, než sa brániť či […]

Ďalší čieny deň pre Slovensko. Páchatelia: Taraba a Kuffy. Odstrel medveďa budú môcť realizovať aj poľovné združenia a dôvodom odstrelu bude už samotný výskyt medveďa v území, ktoré bude vyhlásené za územie odstrelu. Poloniny by mali prísť o značnú časť chráneného územia, ktoré by sa malo zmeniť na prírodný park. […]