zelenespravy.sk – online „zelené“ spravodajstvo

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 7:00 by Ministerstvo životního prostředí

  🌍Sféra v Pardubicích je perfektním místem pro badatele a všechny, kteří prahnou po tom, jak funguje chemie, fyzika, matematika a vůbec celá příroda v praxi. Krásná budova Automatických mlýnů nabízí kurzy a kroužky pro malé i velké kutily. Od práce se dřevem, kovem a textilem až po grafiku a IT. Co všechno si můžete vyzkoušet? Jak funguje solární panel🌞, prozkoumat vzorky nejrůznějších přírodních materiálů🌿 nebo změřit zásaditost kapalin.🧪

 • OTVORIA OBROVSKÚ TRIEDIACU LINKU NA PLASTOVÉ OBALY
  at 6:12 by Odpady-portal.sk

  OTVORIA OBROVSKÚ TRIEDIACU LINKU NA PLASTOVÉ OBALY 🇦🇹 V Rakúsku dokončujú výstavbu jednej z najmodernejších a najväčších triediacich liniek na ľahký plastový odpad v Európe. 🏭 Zariadenie s kapacitou 100-tisíc ton ročne a 20 ton za hodinu je zhruba trikrát väčšie, než existujúce triediace linky v krajine. ♻️ Triediaca linka TriPlast je spoločným projektom organizácií výrobcov – rakúskej ARA, nemeckej Der Grüne Punkt a spoločnosti Bernegger. 📦 Kapacita má umožniť spracovať až polovicu ľahkého obalového materiálu v Rakúsku. Zariadenie za vyše 65 miliónov eur by malo byť spustené do prevádzky v lete tohto roku. Ďalšie zaujímavé informácie si môžete prečítať v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108113/triediaca-linka-odpad-plastove-obaly.aspx

 • Na Slovensku ubúdajú živočíchy aj rastliny
  at 18:34 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  BIODIVERZITA UBÚDA AJ VPLYVOM ZMENY KLÍMY, PRÍKLADOM JE VRABEC❗️ Májovú výzvu z kampane KlímaTYzuj sa sme preto zamerali na vytváranie ostrovov života. Budovanie napájadiel či úkrytov pre zvieratá, vysádzanie biodiverzitných lúk dokáže podporiť miestnu biodiverzitu a ovplyvniť mikroklímu miesta, kde žijeme🌸🕷️ Envirovýchova SEV Dropie Na Slovensku máme približne 40-tisíc druhov rastlín a živočíchov. Z mnohých však každoročne ubúda. Dôkazom je aj menej vrabcov v mestách.

 • Photos from NATUR-PACK's post
  at 14:08 by NATUR-PACK

  🎉 SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA DETSKÝ FESTIVAL HUNCÚTKO A HUDOBNÝ FESTIVAL VRBOVSKÉ VETRY ☀️ 👉 5. a 6. júla 2024 sa na Vás tešíme spolu s Braňo Jobus a Správcom zálohového systému 👉 Slovensko Zálohuje 🔄 na štadióne vo Vrbovom. 🎫 Lístky na podujatia si môžete zakúpiť tu: 👉 Huncútko: https://www.huncutko.sk/ 👉 Vrbovské vetry: https://rb.gy/x023cy ℹ️ Viac info: https://shorturl.at/ilFRX #NATURPACKverejnosti #festival #Huncutko #Vrbovskevetry #zalohujeme #triedime #ekoaktivity #leto2024

 • MATEČNEJ PRIBUDLA PRÁCA
  at 12:54 by Odpady-portal.sk

  MATEČNEJ PRIBUDLA PRÁCA. MINISTERSTVO OPÄŤ ZMENILO ORGANIZAČNÝ PORIADOK 📄🖊️ Ministerstvo životného prostredia v novom organizačnom poriadku opäť zmenilo pôsobnosť štátnych tajomníkov. 🗓️📎 Udialo sa tak po jeden a pol mesiaci od účinnosti predchádzajúceho poriadku, ktorému sme sa venovali v samostatnom článku (4. apríla). 8️⃣ 🔄 Za ostatné dva roky a dva mesiace tak ide podľa našich záznamov už o ôsmu zmenu organizačného poriadku. 🧑‍💼👩‍💼 Hlavnou zmenou je presun kompetencií medzi štátnymi tajomníkmi Filipom Kuffom a Gabrielou Matečnou. Kto čo riadi a už neriadi, komu aké kompetencie pribudli a komu ubudli, ako aj prehľad ďalších zmien na Ministerstve životného prostredia SR, si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108114/organizacny-poriadok-mzp-opat-zmena-matecna.aspx

 • Novela zákona o ovzduší zavádí opatření pro omezení zápachu a prašnosti v blízkosti domů a bytů
  at 12:01 by Ministerstvo životního prostředí

  Novela zákona o ovzduší zavádí opatření pro omezení zápachu a prašnosti v blízkosti domů a bytů. 😶‍🌫️ Chrání je díky odstupovým vzdálenostem. ➡️V případě, že bude obec plánovat výstavbu bydlení nebo výrobního podniku, měla by počítat s odstupem 200 až 500 metrů od zdroje znečištění. ↔️

 • Blog N: Rašeliniská ukladajú uhlík lepšie než lesy, veľa jeho v zemi pri Námestove či Oravskej Polhore, hovorí nórska vedkyňa
  at 11:55 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Ukladanie uhlíka na rašeliniskách Oravy prebieha už tisíce rokov... 🌍 Vedkyňa Magni Olsen Kyrkjeeide z Nórskeho inštitútu pre výskum prírody (NINA) z rašelinísk Oravy odoberala vzorky, aby skúmala environmentálnu DNA. 👌 Prečítajte si rozhovor o tejto fascinujúcej výskumnej činnosti, uskutočnenej v rámci projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch" na ktorom spolupracovali Štátna ochrana prírody SR, DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie a Norsk institutt for naturforskning Ako malá sa Magni Olsen Kyrkjeeide na rašelinisku hrávala, ako dospelá tieto biotopy vedecky skúma. Zisťovala aj to, koľko uhlíka je uloženého v zemi na dvanástich slovenských rašeliniskách, ktoré sa nedávno revitalizovali. Najviac ho je na Klinskom rašelinisku a v lesnom rašelinis...

 • Chránená krajinná oblasť Horná Orava's cover photo
 • Ako kompostovať kuchynský odpad?
  at 8:21 by Odpady-portal.sk

  Ako kompostovať kuchynský odpad? Spoločnosť Elkoplast Slovakia pozýva na prezentáciu zariadenia Big Hanna.

 • Ktorý národný park máte na Slovensku najradšej?
  at 7:48 by Greenpeace Slovensko

  Ktorý národný park máte na Slovensku najradšej? ✍️ U nás bodujú aktuálne Poloniny a určite nechceme, aby sa z nich stal iba prírodný park.

 • 👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
  at 7:40 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Súhrnné informácie o stave druhov a biotopov európskeho významu a stave vtákov 🦋Povinnosť monitorovania a vyhodnocovania stavu druhov a biotopov európskeho významu vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“). 🕷️Predmetom monitoringu na Slovensku je 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín a 66 typov biotopov európskeho významu v rámci 2 biogeografických regiónov – alpského a panónskeho. 🐠Podľa čl. 17 smernice o biotopoch majú členské štáty povinnosť každých šesť rokov vypracovať správu o realizácii opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane hodnotenia vplyvov týchto opatrení na stav biotopov a druhov z hľadiska ochrany prírody. Posledná správa bola Európskej komisii za Slovensko odovzdaná v roku 2019. 🦉Obdobne bola v roku 2019 odovzdaná Európskej komisii aj druhá správa o stave vtákov na Slovensku v zmysle čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva – kodifikované znenie. Celkovo bolo hodnotených 223 druhov vtákov. 🐦Oblasť ochrany druhov a biotopov európskeho významu a druhov vtákov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity. 🐦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf

 • Víte, co jsou geoparky?🪨
  at 7:14 by Ministerstvo životního prostředí

  Víte, co jsou geoparky?🪨 ➡Geologicky cenná území, která pomáhají lidem vytvářet vztah k přírodě a místním tradicím. Jsou skvělým příkladem udržitelného rozvoje a podporují šetrné využívání přírodních zdrojů.🌿 📍Pro jejich lepší rozvoj a ochranu přispělo setkání zástupců geoparků zemí Visegrádské čtyřky. Ti se sešli s Radou národních geoparků a Národním geoparkem Barrandien v Příbrami. 📷 Michael Pondělíček

 • Dnes si připomínáme co, jak a proč chráníme
  at 5:50 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Dnes si připomínáme co, jak a proč chráníme. Velkoplošných chráněných území je v ČR nyní přesně 30 👉 4 národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí. Nyní je šance, že se tento výčet výrazně rozšíří. V plánu je vyhlášení národního parku Křivoklátsko, chráněné krajinné oblasti Soutok a začala diskuse o chráněné krajinné oblasti Krušné hory. ⛰ V AOPK ČR k tomu připravujeme odborné podklady. 📸: Jan Miklín

 • VÝROBCOVIA NÁM PLATIA MÁLO
  at 5:15 by Odpady-portal.sk

  VÝROBCOVIA NÁM PLATIA MÁLO. SYSTÉM RZV TREBA ZREGULOVAŤ, TVRDIA ZVOZOVÉ SPOLOČNOSTI (DISKUSIA) 🚛♻️ O aktuálnych témach odpadovej legislatívy a trhu diskutovali na aprílovej konferencii Odpadový summit 2024 odborníci a manažéri odpadových spoločností KOSIT, Zruženie organizácií verejných prác SR, REDOX a Marius Pedersen. ♻️🚛 Jednou z často diskutovaných otázok je nárast poplatkov za komunálny odpad, ktorý sa očakáva aj v súvislosti so zavedením povinnej úpravy odpadov. 💶 Zvyšovanie cien môže byť výraznejšie, než zodpovedá kúpyschopnosti obyvateľov. 🚛 Odborníci z odpadového sektoru sa zhodli na tom, že vytvorenie monopolného systému triedeného zberu nie je správne riešenie. Viac informácií z diskusie odborníkov odpadového sektora prináša článok 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108112/diskusia-odpadovy-summit-2024-2.aspx

 • Photos from Východočeská pobočka ČSO's post
  at 17:21 by Česká společnost ornitologická

  🥳 Výborné zprávy z nového ptačího parku Rzy. Od 9. května se tu zdržuje pár vzácných bahňáků pisil čáponohých. Jejich hnízdění nebylo ve východních Čechách dosud zaznamenané a ještě nikdy nebylo tak blízko jako letos na Rzech. Nechme se překvapit.😏 👉🐣 Kvůli hnízdní sezóně v plném proudu ještě musíme dodat malé upozornění. Při návštěvě parku prosím užívejte výhradně vyznačený návštěvnický okruh a nepouštějte na volno své psy. Děkujeme za vaši ohleduplnost k hnízdícím ptákům. 👍 🌿 Více o nejnovějším - šestém - ptačím parku ČSO najdete na stránce https://www.birdlife.cz/rezervace/rzy/ 📍 Kompletní info o ptačích parcích ČSO je na https://www.birdlife.cz/rezervace/

 • V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000
  at 15:55 by Štátna ochrana prírody SR

  V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000 Vo štvrtok 29. mája 2024, v rámci Zeleného týždňa EÚ (EU Green Week), sa uskutoční finále tohtoročnej ceny Natura 2000, a to za účasti výkonného podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, generálnej riaditeľky Európskej komisie pre životné prostredie Floriky Fink-Hooijer, ako aj ďalších členov poroty. Ide o jubilejný 10. ročník prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje za popredné výsledky v oblasti ochrany prírody spojené so sústavou Natura 2000. O prestížne ocenenie sa uchádza aj projekt zo Slovenska, ktorý sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí Dunaja. Na realizácii projektu sa podieľajú okrem občianskeho združenia BROZ aj štátne inštitúcie, ako napríklad Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky či štátny podnik Vodohospodárska výstavba. O ocenenie sa môžu uchádzať subjekty so sídlom v EÚ, napr. verejné a miestne orgány, podniky, mimovládne organizácie, vlastníci pôdy, vzdelávacie inštitúcie, organizácie cestovného ruchu či jednotlivci. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastní celkovo 27 finalistov z 96 oprávnených žiadateľov z 15 rôznych členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Švédska. Ocenenie je možné získať za dosiahnuté výsledky počas posledných 5 rokov trvania projektu, pričom Cena Natura 2000 sa tento rok udeľuje v 5 kategóriách. Na základe hlasovania verejnosti sa tiež udeľuje tzv. European Citizens’ Award. Viac informácií o inšpiratívnych projektoch všetkých 27 finalistov z celej Európy nájdete tu: https://environment.ec.europa.eu/events/european-natura-2000-award-ceremony-2024-05-29_en V prípade záujmu byť súčasťou ceremónie, je možné prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky aj online: https://environment.ec.europa.eu/events/european-natura-2000-award-ceremony-2024-05-29_en Rovnako tak je možné sledovať aj slávnostné odovzdávanie cien na tomto odkaze: https://webcast.ec.europa.eu/eu-green-week-2024-05-29

 • ENZÝMY AKTÍVNE ROZKLADAJÚ PLASTY V MORI, KONŠTATUJE ŠTÚDIA
  at 14:05 by Odpady-portal.sk

  ENZÝMY AKTÍVNE ROZKLADAJÚ PLASTY V MORI, KONŠTATUJE ŠTÚDIA 🌊🪸 Do oceánu každoročne preniknú približne dva milióny ton plastového odpadu, ktorý v životnom prostredí ďalej spôsobuje rôzne problémy a predstavuje hrozbu pre živočíchy a ekosystémy. 🧑‍🔬👩‍🔬 Vedci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Stirlingu spoločne s kolegami z belgickej Univerzity v Mons analyzovali proteíny vo vzorkách plastov odobratých z Gullane Beach v Škótsku. 🦠🐛Z ich novej štúdie vyplýva, že baktérie, ktoré žijú na plastovom odpade v oceáne, zohrávajú kľúčovú úlohu v ich rozklade. 🧋🧃 Odborníci vo výskume tiež identifikovali ojedinele sa vyskytujúce a málo preskúmané baktérie, ktoré by mohli pomôcť pri biologickom odbúravaní plastov, čo otvára nové možnosti nakladania s plastovým odpadom. Viac zaujímavostí z výskumu si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108110/enzymy-aktivne-rozkladaju-plasty-v-mori-konstatuje-studia.aspx

 • V dřevu je obrovský potenciál
  at 14:00 by Ministerstvo životního prostředí

  V dřevu je obrovský potenciál. 🪵💪 Věděli jste, že se v Česku nově můžou stavět dřevostavby až do požární výšky 22,5 metrů? ➡A další změny norem pro větší rozmach dřevostaveb se připravují.🎉 Jinde ve světě se ze dřeva staví opravdu ve velkém. Třeba v Austrálii se plánuje stavba nejvyššího dřevěného mrakodrapu, který bude mít 5️⃣0️⃣ pater. Proč je dřevo pro budoucnost stavebnictví zásadní? To shrnují data Institut Cirkulární Ekonomikyky👇 #ekopříběhy

 • Island
  at 12:55 by Česká společnost ornitologická

  🇮🇸 Sdílíme příspěvek CK Primaroute ohledně exkurze ČSO na Island 28. 6. – 7. 7. 2024 👤 Urgentně hledáme jednu osobu na doobsazení pokoje. Připravili jsme proto speciální slevu 3.000 Kč z celkové ceny zájezdu. Akce platí do úterý 28. 5. 2024. 🎒 Více o zájezdu a přihláška na https://www.primaroute.cz/island 🪶 Více o exkurzích ČSO na https://www.birdlife.cz/exkurze/ Členská exkurze ČSO - termín 28. 6. - 7. 7. 2024. Na doobsazení posledního pokoje hledáme jednoho muže.

 • IGNOROVAŤ ESG SA MÔŽE VYPOMSTIŤ
  at 12:02 by Odpady-portal.sk

  IGNOROVAŤ ESG SA MÔŽE VYPOMSTIŤ. NEČINNOSŤ FIRIEM MÁ SVOJE NÁKLADY, UKAZUJE ANALÝZA ‼️ Firmy čelia v aktuálnej dobe jednej z najväčších transformačných výziev, ktorej odignorovanie bude mať miliónové, ale aj existenčné následky. 🌳 V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) musia reagovať na nové regulácie a legislatívu v súvislosti s ESG. ✍️ S nárokmi, ktoré „zelená transformácia“ na firmy kladie, sa stále častejšie spomína dôležitý faktor - tzv. náklady za nečinnosť (COI z angl. Cost of Inaction). Zjednodušene povedané, ide o finančné straty alebo iné negatívne dôsledky vznikajúce v dôsledku nečinnosti a nevykonaných aktivít. 👨‍💻 Na riziká upozorňuje nová analýza platformy ESG KLUB agentúry GreenTalk. Autorom materiálu je analytik Filip Páterek. Čo znamená Cost of Inaction? Ako nákladné môže byť odkladanie ESG pre firmy? Tieto a ďalšie informácie sa dočítate v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108111/esg-firmy-povinnosti-naklady.aspx

 • AJ TOTO JE ZODPOVEDNÁ FIRMA Z RODINY EMAS🌱
  at 11:30 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  AJ TOTO JE ZODPOVEDNÁ FIRMA Z RODINY EMAS🌱 Spoločnosť TOPSTAV E&A s.r.o., od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu v oblasti realizácie pozemných a inžinierskych stavieb. Uvedomovaním si zodpovednosti voči životnému prostrediu, sa spoločnosť rozhodla pre implementáciu schémy EMAS.🏡🌏 #emas #vyhovorkyuznEMAS

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 9:00 by Ministerstvo životního prostředí

  Jak poznáte kvalitní tričko? Že se vám hned po vyprání nesepere nebo se na něm nevytvoří žmolky.👕 📍V pardubickém kraji sídlí česká firma, která vyrábí takzvaná trička s přidanou hodnotou, z kvalitních materiálů a v souladu s přírodou.🌿 Navíc hledají další způsoby, jak lze zpracovat odpad z textilu, který při výrobě vzniká.♻️ ➡ Nastavení cirkularity oblečení v Česku by v příštích letech mohla pomoct přenesená odpovědnost na výrobce. Ti by se museli postarat o svůj textil po skončení jeho užívání.

 • 🪲▶️ Biodiverzita, co ji ohrožuje a jak ji můžeme chránit, to je tématem dalšího dílu fantastického vzdělávacího projektu Akademi...
  at 8:48 by Česká společnost ornitologická

  🪲▶️ Biodiverzita, co ji ohrožuje a jak ji můžeme chránit, to je tématem dalšího dílu fantastického vzdělávacího projektu Akademie věd České republiky. 🔴 Sledujte video na https://youtu.be/fGoNSQp7lfg 🦉 Odbornými garanty tohoto dílu jsou Alena Fornůsková a Martin Šálek, který se na Ústav biologie obratlovců AV ČR a v ČSO dlouhodobě věnuje ochraně sýčků a tématu biodiverzity zemědělské krajiny. 🗣 Komentář načetli Barbora Hrzánová a Radek Holub. ⏩ Ochrana sýčka

 • V spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vás pozývame na Podvečer s netopiermi v botanickej záhrade
  at 8:14 by netopiere.sk

  V spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vás pozývame na Podvečer s netopiermi v botanickej záhrade. Program začína o 17:00 prednáškou o netopieroch zameranú na detské publikum. Súčasťou programu budú aj tvorivé dielničky, ukážka kŕmenia netopierov a po zotmení pozorovanie netopierov pri jazierku 🦇 Účastníkov prosíme, aby si doniesli so sebou prenosné svietidlo 🔦 Vstup na podujatie platí podľa bežného cenníka botanickej záhrady - 4€ dospelí a 3€ zľavnený (žiaci, seniori). Detičky do 6 rokov majú vstup zdarma. Tešíme sa na Vás 😊 @botanical_garden_upjs_kosice

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 7:53 by Štátna ochrana prírody SR

  ENVIRONMENTÁLNE PODUJATIE DOTYK LESA 🌲 Včera 22. mája sme sa zúčastnili podujatia Dotyk lesa v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom. 🌳 Hlavným organizátorom bolo Mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenský poľovnícky zväz a regionálna organizácia Stredné Pohronie spolupráci s ďalšími organizáciami. Podujatia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ŠOP SR Ing. Štefan Kysel a primátor mesta Žiar nad Hronom Mgr. Peter Antal. S našou novou interaktívnou mobilnou eko-učebňou "Medvedí brloh" sme priblížili rôzne témy o ochrane prírody žiakom zo základných škôl v Žiari nad Hronom. 🌿 Spolu s kolegami zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Juh sme zároveň predstavili ich prácu a postupy v teréne 🐻. Pri príležitosti Európskeho dňa NATURA 2000 a Medzinárodného dňa biodiverzity sme sa venovali aj týmto témam a preverili vedomosti žiakov zo základných škôl formou zaujímavých hier a kvízov.🍃 #ŠOPSR, #NATURA2000, #Prírodaprevšetkých, #dotyklesa

 • Hledáme kolegu, který se bude věnovat koncepční péči o chráněné krajinné oblasti
  at 5:20 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Hledáme kolegu, který se bude věnovat koncepční péči o chráněné krajinné oblasti. 😍 A co bude náplní práce? Například koordinovat přípravu plánů péče o CHKO nebo zpracovávat podklady pro vyhlášení chráněných území. Více se dozvíte zde ▶️ https://t.ly/X45tK. Těšíme se na setkání. 🙂 📸: Květa Černohlávková

 • This content isn't available right now
  at 17:59 by Česká společnost ornitologická

  🐦‍⬛ Jan Sychra z Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické vás provede kolem řeky Svratky v Brně, lesem nad Riviérou až k bohunickému kampusu. A představí vám, o co všechno bychom kvůli stavbě lanovky z Pisárek do Bohunic mohli přijít. ℹ️ https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne/ 🚠❌ Město Brno plánuje postavit novou velkokapacitní lanovku, která má propojit ulici Lipová v Pisárkách s univerzitním kampusem v Bohunicích. Lanovka by měla mít kapacitu 2000 osob za hodinu a stát téměř miliardu korun. Čím dál více ale sílí hlasy jejích odpůrců a roste počet podporovatelů petici proti lanovce. 🤝 Jihomoravská pobočka ČSO, společně s ČSOP Morava, NESEHNUTÍ a Limity jsme my, upozorňuje, jak devastující vliv na ptáky i přírodu v Brně by zamýšlená výstavba lanovky měla a apeluje na úplné zamítnutí celého projektu. 🐦‍⬛ Novinky a aktuální situaci sledujte na Černá křídla nad Brnem. 🎷Aktuálně vás zveme na Koncert za havrany 13. června do Duckbaru: https://www.facebook.com/events/1128300064889970/ Díky moc za veškerou podporu! When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 16:41 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Lesnícky deň na Orave 🌳 🟢 Včera sme v Mestskom parku v Tvrdošíne už po ôsmykrát zrealizovali obľúbený Lesnícky deň 🌲🌳 Počet účastníkov sa vyšplhal na približne 400, čo nás nesmierne teší 💚 🟢 Tento rok pribudli nové stanovištia i nová spolupráca 🤝 K tradičnému partnerovi SOŠL Tvrdošín s aktivitami ako pílenie dreva, odhad veku stromov či ukážka ťahania dreva, sa pridalo aj Mesto Tvrdošín s vedomostným kvízom ❓️ 🟢 CHKO Horná Orava pripravila aktivity o prírode, ktoré zamestnali ruky aj hlavu 👍 🟢 Sokoliari Kráľa Svätopluka z Oravského Podzámku okrem prezentácie dravcov priniesli aj žarnov a deti si mohli skúsiť, ako sa melie zrno na chlieb 🥖 Taktiež si vytvorili svoje meno v hlaholike. 🟢 Horská záchranná služba zo strediska Západné Tatry prezentovala svoje krásne, ale náročné povolanie. Deťom sa najviac páčila ukážka práce záchranárskeho psa i štvorkolka, ktorá sa používa v ťažšie prístupnom teréne 🌄 🟢 Naši lesníci opäť zabezpečili obľúbenú výrobu vtáčej búdky či lesného medailónu servítkovou technikou. OZ Semenoles sa tešil veľkému záujmu vďaka aktivite sadenia stromčekov 🌱 🟢 Novinkou bola prezentácia moderných technológií v lesníctve, meranie výšky pomocou výškomeru, zameranie polohy pomocou GPS a práca dronu, ktorým sa mapuje a kontroluje stav porastov 🌳 Veríme, že návštevníci si uchovajú spomienky na tento deň čo najdlhšie a o rok sa uvidíme zase 💚

 • 💥 Zapojte se 24.–⁠26
  at 15:08 by Česká společnost ornitologická

  💥 Zapojte se 24.–⁠26. května do Biosmršti, ve které mapujeme nepůvodní druhy živočichů a rostlin. Cílem je získat info o jejich šíření a výskytu. 🦆🪿 V rámci projektu sledujeme i tři ptačí druhy: kachničku mandarínskou, husici nilskou, husici rezavou. 📲 https://www.birdlife.cz/prichazi-biosmrst-2024-spojme-mapovani-nepuvodnich-druhu-s-patranim-po-vhodnych-lokalitach-pro-ptaky/ 💦 Všechny tyto druhy jsou spojené s vodním ekosystémem, proto zároveň vyzýváme k zapojení se do projektu hodnocení vhodnosti rybníků pro ptáky, který se koná celou letošní sezónu až do září: https://www.birdlife.cz/i-letos-hledame-rybniky-pro-ptaky/

 • 🌿🌍 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY 🌍🌿
  at 14:00 by Štátna ochrana prírody SR

  🌿🌍 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY 🌍🌿 Každý rok si 22. mája pripomíname prijatie Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity - CBD). Biologická biodiverzita, často označovaná jednoducho ako biodiverzita, zahŕňa všetky formy života, od mikroorganizmov po veľké cicavce. Biodiverzita je dôležitá pre udržanie ekosystémov, ich funkcií a služieb, ktoré poskytujú ľudstvu, ako sú čistý vzduch a voda, opelenie rastlín, regulácia klímy a mnoho ďalších. Ochrana biodiverzity je preto kľúčová pre udržanie zdravého a udržateľného životného prostredia. K dnešnému dňu je Dohovor o biologickej diverzite jedným z najširšie prijatých medzinárodných environmentálnych dohovorov, s viac ako 190 zmluvnými stranami. Ide o medzinárodne právne záväznú zmluvu s tromi hlavnými cieľmi: 🍃 zachovanie biodiverzity 🍃 trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov 🍃 spravodlivé a rovnocenné zdieľanie výhod vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov Téma tohto ročníka "Buďte súčasťou plánu" nás všetkých vyzýva k ochrane a obnove biodiverzity. Ako môžeme pomôcť k podpore biodoverzity my? ✅ Zastavme alebo obmedzme používanie pesticídov ✅ Vytvorme mokraď alebo akýkoľvek otvorený zdroj vody ✅ Trávniky nechajme nehnojené a tešme sa z ich rôznorodosti (aj s púpavami 😉) ✅ Vysádzajme pôvodné stromy a kríky ✅ Prilákajme na svoj pozemok opelovače a iný hmyz ✅ Zaveďme postupné kosenie šetrné k biodiverzite ✅ Podporujme miestne farmy ##BiodiversityDay #PartOfThePlan #ForNature #sopsr #ochranaprírody #štátnaochranaprírody

 • Photos from Around the World's post
  at 12:50 by Greenpeace Slovensko

  Dnes je Medzinárodný deň biodiverzity, tak sa pokochajte a pousmejte nad krásou našej rozmanitej planéty. 😉😁🌍

 • TRIEDENÝ ZBER odpadov na Slovensku nie je jednotný
  at 12:13 by NATUR-PACK

  K SPRÁVNEMU TRIEDENIU ODPADOV VÁM POMÔŽU AJ NÁLEPKY NA KONTAJNEROCH 🚮 ✅ ♻️ Triedený zber odpadu na Slovensku nie je jednotný. 👉 Aj preto je dôležité sledovať základné inštrukcie ℹ️ na nádobách na triedený zber, ktoré musia byť "vybavené" informačnými nálepkami. 👉 V mnohých našich samosprávach nájdete aj tie naše. ✅ ♻️ Od roku 2024 nám v našej misii vzdelávať verejnosť a zvyšovať povedomie o odpadoch pomáha aj náš nový maskot, medvedík čistotný SAMO. 🦝 ℹ️ Informácie o správnom triedení nájdete aj na stranke 👉 www.akotriedit.sk a tiež v príručke 👉 Alchýmia tiredenia komunálneho odpadu: 📚 https://buff.ly/3O0D9TU ✅ #spravnetriedenie #odpad #kontajner #nalepky #SAMO #akotriedit #alchymiatriedenia Triedený zber odpadu na Slovensku nie je jednotný. Aj preto je dôležité sledovať základné inštrukcie na nádobách na triedený zber, ktoré musia byť "vybavené"...

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 11:49 by Štátna ochrana prírody SR

  🦉 POZNÁTE PLAMIENKU DRIEMAVÚ? V týchto dňoch zdokumentovali kolegovia z CHKO Vihorlat liahnutie jej mláďat. ℹ️ Plamienka driemavá (Tyto alba) je typická synantropne žijúca sova na Slovensku. Svojim životom je viazaná na ľudské sídla, stavby a objekty. Plamienka driemavá v minulosti obývala veže kostolov a povaly poľnohospodárskych budov. V súčasnosti však na našom území obýva už len spomínané povaly. Posledný údaj o hniezdení plamienky vo veži kostola bol zaznamenaný v roku 2000. Potravu plamienky tvoria väčšinou drobné zemné cicavce. 〽️ V súvislosti so zánikom vhodných hniezdisk, dopravou a vysokým predačným tlakom hlavne zo strany kuny skalnej, početnosť plamienky driemavej na Slovensku výrazne poklesla. V rokoch 1980 – 1999 sa populácia odhadovala na 400 až 600 párov a tento trend je klesajúci. V roku 2023 bolo na celom Slovensku známych len 11 párov, pri ktorých sa sledovalo hniezdenie. V územnej pôsobnosti @CHKO Vihorlat boli potvrdené dve úspešné hniezdenia, kedy plamienky vyviedli 24 mláďat. V jednom prípade išlo o dve hniezdenia jedného páru. 🧐 Mapovanie plamienky driemavej nie je jednoduché a vyžaduje si špeciálny a cielený monitoring, v rámci ktorého naši kolegovia inštalujú aj nové búdky pre tento druh sovy. Búdky umiestňujú do vhodných objektov v úzkej spolupráci s miestnymi poľnohospodármi, ktorí chápu, že ide o podporu prirodzenej ochrany ich poľnohospodárskej výroby. Za túto spoluprácu a pochopenie sme veľmi vďační. 🤝💚 👉 Táto sezóna je zatiaľ veľmi úspešná. V týchto dňoch práve prebieha liahnutie mláďať, ktoré budú o pár týždňov vhodné na krúžkovanie. Krúžky nám následne pomôžu pri ďalšom odhaľovaní tajného života tejto našej najkrajšej sovy. 🦉 📸 Foto: Martin Danilák (zoológ CHKO Vihorlat) a Canva Pro #monitoring #plamienka #sovy #výskum #krúžkovanie #ochranaprírody #chkovihorlat #sopsr #štátnaochranaprírody

 • DNO OCEÁNU SA MENÍ NA SKLÁDKU PLASTOVÉHO ODPADU
  at 10:45 by Odpady-portal.sk

  DNO OCEÁNU SA MENÍ NA SKLÁDKU PLASTOVÉHO ODPADU. KONČÍ HO TAM VÄČŠINA 🇦🇺 🇨🇦 Z novej štúdie austrálskych a kanadských vedcov vyplýva, že na dne oceánu sa v súčasnosti môže nachádzať až jedenásť miliónov ton plastového odpadu. 🌊🐚 Podľa odborných odhadov do oceánu každú minútu dňa prenikne množstvo plastu približne o objeme jedného smetiarskeho vozidla. 🧴🥤 Zároveň sa predpokladá, že spotreba plastov sa do roku 2040 ešte zdvojnásobí. V záujme ochrany morských ekosystémov je preto kľúčové vedieť, ako sa plast v oceáne pohybuje a kde napokon spočinie. 📰 👨‍🔬 V novej štúdii sa špecificky vypočítava množstvo plastového odpadu, ktorý končí na dne oceánu. Na morskom dne sa plast hromadí a časom sa začína štiepiť a miešať s oceánskym sedimentom. Viac zaujímavostí z výskumu si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108107/dno-oceanu-sa-meni-na-skladku-plastoveho-odpadu-konci-ho-tam-vacsina.aspx

 • Záchrana rašelinísk
  at 10:17 by Štátna ochrana prírody SR

  Príbeh na týždeň Na konci doby ľadovej boli dominantné, teraz pokrývajú len necelé tri percentá pevniny, čo je škoda, pretože sú vzácnymi strojmi času. Vo svojich hlbokých útrobách uchovávajú tisí ...

 • Každý živočich, rostlina a mikroorganismus má svou roli v přírodě a společně udržují rovnováhu.✨
  at 9:35 by Ministerstvo životního prostředí

  Každý živočich, rostlina a mikroorganismus má svou roli v přírodě a společně udržují rovnováhu.✨ Proto je důležité hospodařit v krajině ohleduplně a poskytnout prostor pro jejich rozvoj. Aby se jim dobře žilo v různých prostředích - smíšených lesích, remízcích nebo mokřadech. Každý pro to můžeme udělat něco: 🌳 Sázet stromy a pečovat o zeleň. 🐦 Vytvářet útočiště pro ptáky a netopýry. 🌸 Nechat plochy zahrady bez kosení pro opylovače. 🗑️ Odnášet odpadky z přírody.

 • Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity
  at 9:29 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉DNEŠOK PATRÍ BIODIVERZITE 🐟22. máj je tradične Medzinárodným dňom biodiverzity. Jeho cieľom je informovať verejnosť a zvýšiť povedomie spoločnosti o problémoch, ktorým biologická rozmanitosť vo svete i u nás čelí. 🦍Upriamuje tiež pozornosť na riešenia, ktoré môžu byť globálne alebo lokálne. Do osvetovej kampane sa pravidelne zapája aj Slovenská agentúra životného prostredia. 🍄Pripravili sme si tieto aktivity: •pohybovo-vedomostnú environmentálnu súťaž Hypericum v prírodnom areáli Strediska environmentálnej výchovy Dropie •pre návštevníkov areálu SAŽP v Banskej Bystrici je k dispozícii nová pátracia hra o klíme a biodiverzite •počas celého mája je zároveň otvorená online výzva z výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa. Envirovýchova SEV Dropie Ministerstvo životného prostredia SR Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i.....

 • ZAČALO PLATIŤ NOVÉ NARIADENIE
  at 9:28 by Odpady-portal.sk

  ZAČALO PLATIŤ NOVÉ NARIADENIE. SPRÍSŇUJE PRAVIDLÁ PRE VÝVOZ ODPADOV Z EÚ 🚛 Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii. 📋 Od pondelka, 20. mája, nadobudlo účinnosť nové nariadenie o prepravu odpadu. Znamená to, že preprava odpadu v rámci EÚ, ale aj dovoz a vývoz odpadu mimo hraníc Únie sa riadi podľa nových pravidiel. 🇪🇺 O revízii nariadenia sa v EÚ hovorilo roky, pričom Európska komisia predstavila prvotný návrh ešte v novembri 2021. ⚖️ Finálna podoba novej legislatívy sa utriasla na konci minulého roka. Právny pohľad na nové pravidlá ešte v priebehu ich schvaľovania priniesol vo svojom texte Marek Prítyi z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland. Týmto týždňom sa celý legislatívny proces dostal na koniec a nové nariadenie je účinné. Čo to bude znamenať v praxi? Viac sa dočítate v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108109/preprava-odpadu-vyvoz-nariadenie-eu-pravidla-podmienky.aspx

 • Záchrana rašelinísk
  at 9:00 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Na rašeliniskách v CHKO Horná Orava začali zmeny 👍💦😃 Vďaka spolupráci DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie a Štátna ochrana prírody SR pri realizácii projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ financovaného z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa darí obnovovať na rašeliniskách Oravy ich vodný režim. Vypočujte si reportáž Rádia Slovensko, ktorá Vám priblíži tieto krehké a nenahraditeľné biotopy. Príbeh na týždeň Na konci doby ľadovej boli dominantné, teraz pokrývajú len necelé tri percentá pevniny, čo je škoda, pretože sú vzácnymi strojmi času. Vo svojich hlbokých útrobách uchovávajú tisí ...

 • 📣 Právě teď hledáme novou kolegyni či kolegu na plný úvazek na pozici:
  at 8:07 by Česká společnost ornitologická

  📣 Právě teď hledáme novou kolegyni či kolegu na plný úvazek na pozici: 💼 Hlavní manažer/ka sloučených internetových obchodů Zelená domácnost a ČSO 🔗 https://www.birdlife.cz/hlavni-manazer-ka-sloucenych-internetovych-obchodu-zelena-domacnost-a-cso/ 🏠 Hledáme samostatného člověka s obchodním duchem, který věří, že přírodu musíme chránit a že musíme začít u sebe doma. Člověka, který s tím chce ostatním pomáhat, a přitom přispívat k financování jiné ochranářské práce ČSO. 🐦 Jste kreativní, zodpovědný, vysoce samostatný člověk se zápalem pro přírodu, zkušenostmi s vedením lidí, který se vyzná v marketingu i obchodu a rád pracuje s daty? Máme pro Vás práci! 🛒 Hlavní náplní práce bude zajištění komplexního strategicko-provozního řízení obchodu Zelená domácnost (e-shop + kamenná prodejna) a e-shopu ČSO, resp. obchodu vzniklého jejich sloučením. Čeká Vás rozhodování o složení sortimentu zboží i o cenotvorbě, vyhledávání nového zboží a jednání s dodavateli. 📶 Společně vytvoříme funkční obchodní a marketingovou strategii a rozpočty a od Vás budeme očekávat jejich pravidelnou aktualizaci, vyhodnocování a reportování (zejména finančních ukazatelů). Nezbytnou součástí pozice je vedení kolektivu lidí. Těšíme se na přihlášky!

 • Photos from Nadácia Ekopolis's post
  at 7:21 by Nadácia Ekopolis

  🚵‍♀️ V polovici mája sme sa zúčastnili stretnutia spoločného projektu ICTr s ďalšími 12 partermi z 9 krajín vo Valticiach na južnej Morave. Súčasťou stretnutia bol aj cyklistický výjazd po EuroVelo 15 Cesta Železnej opony pozdĺž moravsko-rakúskej hranice v oblasti Valtice – Mikulov. Cyklotrasa, ktorá je pre všetkých skvelou inšpiráciou. 🚵 ☝️ Projekt je podporený programom Stredná Európa a Slovenskou republikou a zameriava sa na vytvorenie inovatívneho cykloturistického produktu pozdĺž diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorá vedie po bývalej hranici medzi Východom a Západom od Barentsovho mora až k Čiernemu moru. Dnes je táto trasa aj certifikovanou Kultúrnou cestou Rady Európy. ☝️ 📌 V ďalších mesiacoch, najmä na jeseň, budeme organizovať školenia a mentorské prograny pre malých podnikateľov tak, aby boli lepšie pripravení zapojiť sa do cykloturistických produktov. Nadácia Ekopolis bude mať tiež na starosti vytvorenie tzv. Good Impact Programu, ktorého cieľom je kompenzácia negatívnych dopadov na miestnej prostredie. Pôjde o finančný mechanizmus na podporu takých miestnych spoločenských a environmentálnych iniciatív popri trase, ktoré eliminujú negatívne vplyvy turizmu.

 • Dnes je den biodiverzity, neboli druhové rozmanitosti
  at 5:55 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Dnes je den biodiverzity, neboli druhové rozmanitosti. 🌸 Jak ji podpořit? Můžete třeba hmyzu na zahradě nechat neposečený pruh květin, ptákům pořídit budku nebo ježkům a plazům na podzim připravit hromadu listí a větví. 🦔 A jak o biodiverzitu pečujete vy? Napište nám to do komentářů a klidně k tomu přidejte i fotku. ☺️ 📸: Běla Komancová

 • Milovníci vtákov sú nadšení: Na Sysľovských poliach sa objavil vzácny dravec - luniak sivý | Bratislava | Mestské časti | Bratis...
  at 17:30 by SOS/BirdLife Slovensko

  Pár týždňov po výsadbe drevín na trojhraničí ich prišiel pozrieť jeden z najvzácnejších dravcov na Slovensku, luniak sivý. Mladým nadšencom pozorovania vtákov sa počas uplynulého víkendu podaril pozorovateľský zázrak. Na slovenskom území zaznamenali luniaka sivého. Informoval nás o tom hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 17:05 by Česká společnost ornitologická

  📕 Zveme na knižní veletrh Svět knihy - už tento víkend na holešovickém výstavišti: https://svetknihy.cz/ ✨Na stánku Revolver Revue se na vás v pátek 24. 5., 15:30–17:20 těší Petr Voříšek. A společně s ním i jeho zbrusu nová Jedna věta /2024/ a kniha Pražské ptactvo 1800–2020 /2023, s kol. aut./ 🦅 📗 "Jedna věta" je projektem, ve které si vybrané osobnosti po dobu jednoho roku zapisují každý den jednu větu. Ukázku "květen" od Petra Voříška si přečtěte na https://www.bubinekrevolveru.cz/jedna-veta-ukazka 🐦 Více o knize Pražské ptactvo: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy/prazske-ptactvo 🪺 Revolver Revue najdete na veletrhu Svět knihy na stánku malých nakladatelů, kde si budete moct za mimořádné ceny zakoupit vybrané tituly včetně Pražského ptactva a knihy Jedna věta od Petra Voříška. Prodej: ⏳ čtvrtek 23. 5 – sobota 25. 5., (9.30–19.00) ⏳ neděle 26. 5., (9.30–16.00)

 • Zapojte sa do novej pátracej hry o klíme | ta3
  at 16:00 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  Pátraciu hru o klíme si všimol aj web TA3. ZAPOJÍTE SA AJ VY? 🍀 Hru pripravili špecialisti na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity - 22. máj. 🍀 Príďte si zasúťažiť a spoznať opatrenia, ktoré agentúra robí k zmierneniu zmeny klímy a podpore biodiverzity. 🍀 Dostanete mapu a na každom stanovišti zadanie. Keď ho uhádnete, získate písmená do záverečnej tajničky. 🍀Čaká na vás parádna odmena: hmyzí domček, búdka pre vtáky, bufka, fľaša, atď. Viac sa dozviete TU Ak máte radi hry, máme pre vás tip. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pozýva verejnosť zapojiť sa do pátracej hry (questingu) o klíme a biodiverzite. Hra odhaľuje, že prispieť k zmierneniu zmeny klímy a tvoriť ostrovy života dokáže veľmi jednoducho aj jednotlivec s...

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 15:40 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Televízny a rozhlasový les 🎙🌳 🟢 Spolupráca Štúdia RTVS Banská Bystrica s našou Lesnou správou Čierny Váh je už takmer tradíciou, ktorú sme posilnili aj v uplynulých dňoch 🤝 Kolektív štúdia sa po roku opäť pričinil k založeniu nového lesa, tentokrát v lokalite Házička na ploche 0,40 ha, ktorá vznikla spracovaním lykožrútovej kalamity 🌱 🟢 Spoločnými silami sa nám podarilo vysadiť 1180 ks sadeníc ihličnatých a listnatých drevín v zložení: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk, javor a brest, čím bol položený základ pre nový zdravý zmiešaný les 🌲🌳 Milým bonusom po výsadbe bol májový dážď, ktorý zavlažil všetky zasadené stromčeky 💦🌱 🟢 Po skončení prác bol pre účastníkov akcie pripravený divinový guláš a sladký koláčik ku káve, pri ktorej naši lesníci porozprávali viac nielen o svojej práci, ale aj o Významných lesníckych miestach, ktoré sa nachádzajú na Čiernom Váhu 🌲 🟢 Živé vstupy z výsadby si mohli poslucháči vypočuť vo vysielaní Rádia Regina Stred a reportáž zo zalesňovania bude odvysielaná v relácii RTVS Na zelenej adrese 📺🌳 Ďakujeme 💚

 • Photos from Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP's post
  at 14:39 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🔎 SAŽP zverejnila verejný odpočet svojej činnosti za rok 2023 🌱 Realizované projekty v minulom roku: 22 na národnej úrovni: 11 na medzinárodnej úrovni: 11. úspešne ukončené: 14 pokračuje: 8 🔝 národné projekty 2023 🗣 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. ✅ informačných aktivít, osvetových programov, konferencií a workshopov: 1116 ✅ zapojených osôb: 6, 5 milióna 👥 🌳🪴 Zelené obce Slovenska - podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska mimo chránených území. ✅ zapojených obcí: 428 ✅ vysadených drevín: 42 000

 • 🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000!
  at 14:34 by Štátna ochrana prírody SR

  🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000! 🌍🌿 👉 Každý rok si 21. mája pripomíname vznik najväčšej koordinovanej siete chránených území na svete, ktorá bola vytvorená pred 32 rokmi. Viac ako 27 000 chránených území v sieti NATURA 2000, to je viac ako 27 000 dôvodov na oslavu! 🍃 Sieť #Natura2000 je kľúčová pre ochranu našich najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Táto rozsiahla sieť chránených území sa rozprestiera po celej EÚ a zabezpečuje udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Je nevyhnutná pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre budúce generácie. 🌱 Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území: ✅ Chránené vtáčie územia 🐦 ✅ Územia európskeho významu 🪷 👉 Cieľom vytvorenia sústavy NATURA 2000 je zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v týchto územiach. 👩‍🌾 🧐 Viete ktoré územia v rámci Slovenska sú zaradené do tejto sústavy? Spoznajte ich aj prostredníctvom interaktívnej mapy Európskej agentúry životného prostredia: https://natura2000.eea.europa.eu/ 🤝 Vybraným územiam sústavy Natura 2000 sa venuje aj projekt Príroda pre všetkých, koordinovaný Ministerstvo životného prostredia SR. Zoznámte sa s jeho aktivitami prostredníctvom projektovej stránky https://www.prirodaprevsetkych.sk/ #Natura2000 #DenNatura2000 #ChránimePrírodu #Biodiverzita #štátnaochranaprírody #sopsr #ochranaprírody #Prírodaprevšetkých

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 13:23 by Štátna ochrana prírody SR

  ENVIRONMENTÁLNE PODUJATIE DOTYK LESA 🌳 Už zajtra 22. mája nás môžete stretnúť v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom na podujatí Dotyk Lesa. Podujatie organizujú Mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenský poľovnícky zväz a regionálna organizácia Stredné Pohronie. Sme veľmi radi, že sa ako spoluorganizátor zúčastníme podujatia aj s našou novou interaktívnou mobilnou eko-učebňou "Medvedí brloh" a priblížime tak rôzne témy o ochrane prírody žiakom zo základných škôl v Žiari nad Hronom. 🌿 Tešíme sa na stretnutie s vami! 🤗

 • 🐓 Kdy jste naposledy viděli (nebo slyšeli!) křepelku či koroptev?
  at 12:48 by Česká společnost ornitologická

  🐓 Kdy jste naposledy viděli (nebo slyšeli!) křepelku či koroptev? Právě polním hrabavým ptákům se věnujeme v rubrice "Poznáte" v novém čísle časopisu Ptačí svět.👇 📰Také se dozvíte, jak se zapojit do letošního mezinárodního sčítání čápů černých a bílých, kolika let se dožívají naši ptáci, co způsobuje deformace zobáků a zda s nimi mohou ptáci žít nebo si přečtete rozhovor s Gabrielou Dobruskou, která má v ČSO na starosti vzdělávání, vycházky pro veřejnost i program Čapí hnízda. ⬇️ Více k obsahu čísla najdete na https://www.birdlife.cz/prave-vysel-novy-ptaci-svet-2-2024/ kde je i odkaz ke stažení. 🦅 Členové ČSO dostávají čtvrtletník Ptačí svět zdarma jako součást členských výhod: https://www.birdlife.cz/stante-se-clenem-cso/ ℹ️ Nečlenové si mohou časopis předplatit: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/predplatne 🛒 V e-shopu najdete i starší čísla: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy

 • Známe to všichni: když jdeme v létě městem a není v blízkosti žádný strom, horko je opravdu nesnesitelné.☀️🥵
  at 10:59 by Ministerstvo životního prostředí

  Známe to všichni: když jdeme v létě městem a není v blízkosti žádný strom, horko je opravdu nesnesitelné.☀️🥵 🌳Jejich místo ve městě je nenahraditelné. Právě proto by měla být stromořadí a vzrostlé stromy lépe chráněny, aby neuhýbaly stavbám, a v případě, že není jiná možnost, byly nahrazeny novými stromy. Tuto ochranu poskytne novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo připravuje.✨

 • TRIŠESŤŠESTKA KONČÍ
  at 9:51 by Odpady-portal.sk

  TRIŠESŤŠESTKA KONČÍ. MINISTERSTVO VYDALO PO PRIEŤAHOCH NOVÚ EVIDENČNÚ VYHLÁŠKU 📝 V Zbierke zákonov na internete bola 8. mája publikovaná nová Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. z. z 11. decembra 2023 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 📝 Ukončil sa tak niekoľkoročný proces prípravy vyhlášky, ktorá má reflektovať budovanie Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). 📝 Potreba novej vyhlášky nevznikla až v roku 2022, ale už od začiatku budovania ISOH v roku 2018. Programovanie nového informačného systému malo byť priamo naviazané na legislatívny reformu evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Viac sa dočítate v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108108/vysla-vyhlaska-o-evidencnej-a-ohlasovacej-povinnosti.aspx

 • TESTUJEME POVINNÚ ÚPRAVU ODPADOV
  at 7:06 by Odpady-portal.sk

  TESTUJEME POVINNÚ ÚPRAVU ODPADOV. CHCEME BYŤ PRIPRAVENÍ, HOVORÍ ŠÉF ODPADOVEJ SPOLOČNOSTI 🚛 V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom. 🧑‍💼 Šéf najväčšej odpadovej skupiny v SR ocenil intenzívnejší záujem ministerstva životného prostredia o komunikáciu s účastníkmi trhu pri príprave legislatívy. 🏡 Došlo tiež k dohode s obcami a s mestami na úprave výšky poplatkov za výstup z úpravy odpadov. ♻️ Povinnosť úpravy odpadov bude účinná od 1. januára 2025. V Marius Pedersen však už zrealizovali pilotný projekt, v rámci ktorého testovali technológiu úpravy odpadov. Viac informácií o tom, či dôjde k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad, aký vplyv bude mať úprava odpadov na zachytávanie skládkových plynov a aký vývoj sa očakáva v súvislosti s ďalšou povinnosťou od roku 2027, sa dočítate v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108106/oliver-sujan-uprava-odpadov-pred-skladkovanim.aspx

 • Soustavu Natura 2000 už vám určitě představovat nemusíme
  at 6:01 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Soustavu Natura 2000 už vám určitě představovat nemusíme. Po celé EU chrání významné lokality, živočichy a rostliny, které jsou z celoevropského pohledu nejcennější. 🐝 V ČR nám s péčí o tuto největší soustavu chráněných území na světě nyní pomáhá projekt Jedna příroda 👉 www.jednapriroda.cz. Mimo jiné díky tomu například vznikají tůně, probíhá pastva, kosení, odstraňují se nálety, sází stromy a mnoho dalšího. 🌳 📸: Běla Komancová

 • ENVIROFOND ROZDELÍ SAMOSPRÁVAM PRÍSPEVKY ZA KUCHYNSKÝ ODPAD
  at 5:45 by Odpady-portal.sk

  ENVIROFOND ROZDELÍ SAMOSPRÁVAM PRÍSPEVKY ZA KUCHYNSKÝ ODPAD. MUSIA PREUKÁZAŤ, ŽE HO ZHODNOTILI 🏢🏘️ Mestá a obce sa môžu opäť uchádzať o príspevky z Environmentálneho fondu. Čas na podanie žiadosti sa im však kráti. 💶🪙 Okrem príspevkov, na ktoré samosprávy získavajú nárok dosiahnutím požadovanej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, o ktoré bolo potrebné požiadať do konca marca, Envirofond znovu poskytne aj príspevky na vytriedený a zhodnotený kuchynský odpadov z domácností. 🥦🥙 Aby samospráva mohla získať príspevok, musí splniť viacero podmienok. Tou základnou, ktorá rozhoduje aj o jeho výške, je množstvo zhodnoteného kuchynského odpadu z domácností za rok 2023. 🏭🫛 Dôležité však je, že obce a mestá musia preukázať nielen vyzbieranie kuchynského odpadu, ale aj jeho zhodnotenie v kompostárni či bioplynovej stanici. V článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108105/kuchynsky-bioodpad-envirofond-prispevky-2024.aspx nájdete termín na podanie žiadosti, sumár všetkých dôležitých informácií a prehľad toho, ako sa tieto príspevky delili medzi jednotlivé mestá a obce vlani.

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 17:43 by Česká společnost ornitologická

  🎓 Dnes jsme uspořádali v pražském Toulcově dvoře čtvrtý ročník žákovské ornitologické konference, tedy akce kde jednotlivci i badatelské týmy prezentují výsledky své ornitologické práce formou posteru či ústní prezentace. 👏 Velmi děkujeme všem za vydařenou akci! Žáci, žákyně, studentky a studenti odprezentovali 11 přednášek a připravili 3 postery. 🎤 Konferenci navštívilo 64 lidí, kteří si kromě přednášek žákovských a studentských vyslechli i přednášku Terezy Petruskové na téma ptačího zpěvu, Jana Grünwalda o urbanizaci ptáků a Gabriely Dobruské o čápech. 5️⃣ Těšíme se na vás v dalším ročníku! 🔗 https://www.birdlife.cz/zakovska-konference/

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 17:28 by LESY Slovenskej republiky

  🌳 Pred a po ♻️ 🟢 Neďaleko Prešova v doline Štavice LESY SR vybudovali Lesnícky náučný chodník Sigord, v závere ktorého sa nachádzajú aj zastrešené minerálne pramene 💧 🟢 Vo februári 2024 v dôsledku veterného počasia došlo k vyvráteniu stromov, ktoré pri páde zasiahli spodný prameň a zničili jeho prestrešenie 💨 Samotný prameň však ostal nepoškodený. Trosky strechy lesníci z LS Kokošovce vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov odstránili, aby nedošlo k úrazu, pretože lokalita je značne navštevovaná verejnosťou 👣 Šťastím bolo, že v momente pádu stromov sa pri prameni nik nenachádzal a nikomu sa nič nestalo. 🟢 Od vzniku situácie miestni lesníci intenzívne hľadali možnosti a pracovalo sa na oprave zničeného zastrešenia. V priebehu jarných mesiacov sa vďaka uvoľneniu financií určených na obnovu lesoturistickej infraštruktúry LESOV SR podarilo zastrešenie spodného prameňa opraviť. V súčasnosti už je plne funkčné a lokalita je prístupná verejnosti 👍

 • Chceli by ste urobiť niečo pre prírodu a chce sa vám aj fyzicky si zamakať?
  at 14:35 by BROZ - ochranárske združenie

  Chceli by ste urobiť niečo pre prírodu a chce sa vám aj fyzicky si zamakať? 💪 Máte možnosť zabojovať proti inváznej zlatobyli priamo na "našej" lokalite v Biskupických luhoch. Naši kolegovia budú kosiť túto invázku krovinorezmi a potrebujeme k nim 15 šikovných hrabačov. 🪠 No čo? Hecnete sa? Už tento štvrtok - 23.5. od 10:00 do 14:30. Viac info nájdete tu: https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/detail/?tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5Baction%5D=detail&tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5BactivityObj%5D=2292&tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=900264d7d919cbd8b429683be2f04d9b

 • Dnes je den malých hrdinek.🐝
  at 13:38 by Ministerstvo životního prostředí

  Dnes je den malých hrdinek.🐝 🍓Ovoce, zelenina, ořechy, kvetoucí zahrady a rozmanité ekosystémy. Nic z toho by nebylo bez včel a dalších opylovačů. Jejich role v přírodě je nenahraditelná, a proto je musíme chránit. Jak? Třeba omezením používání chemických látek na zahradách nebo vysázením původních kvetoucích druhů rostlin, keřů a stromů.

 • media2.giphy.com
  at 12:51 by Greenpeace Slovensko

  Kto si pri pohľade na obrázok podvedome doplnil známe “bzzzz”? 🐝 Tento charakteristický zvuk včiel vytvára udieranie krídlami viac ako 200x za sekundu. Dnes je Svetový deň včiel, tak hoďte do komentáru jedno žlté 💛 a prejavte im trochu lásky.

 • EKOLOGICKÉ OKIENKO NA TÉMU SYSEĽ
  at 12:49 by BROZ - ochranárske združenie

  EKOLOGICKÉ OKIENKO NA TÉMU SYSEĽ Sysle sú spoločenské zvieratá. Početnejšie kolónie sú oveľa silnejšie. 💪 Sysle sú zvieratá, ktoré žijú vo veľkých skupinách. V ideálnych podmienkach sa rozrastú na niekoľko tisíc členov a postupne osídľujú okolitú krajinu, pokiaľ je na to vhodná a je na nej nízka vegetácia - pasienky, prípadne kosené trávniky alebo lúky. Sysle často osídľujú nové kolónie tak, že odbehnú aj 6-8 km od svojej domovskej lúky a hľadajú vhodné možnosti. Často prvé kusy obsadzujú nory hryzcov, ktoré sú podobne veľké a zmestia sa do nich. Následne podľa pachu a zvukových prejavov ich nájdu ďalšie, ktoré spolu s nimi lokalitu kolonizujú. Ak sa tak neudeje, zopár pionierov bude pravdepodobne vylovených dravcami, pretože keď ich je málo, nevedia sa dobre brániť. Sysle sa totiž v prípade ohrozenia dorozumievajú pískaním. Ak jeden zočí nebezpečenstvo, zapíska a dá vedieť ostatným, že sa niečo deje. Zaujímavosťou je, že ich pískanie nie je len chudobné písknutie, ale dokážu si spôsobom, akým zapískajú odkomunikovať viacero informácií - keď sa napríklad blíži líška a syseľ zapíska, ostatné sysle sa pozrú na zem, ak sa blíži napríklad krkavec alebo vtáčí dravec, sysle sa pozrú po zapísknutí na oblohu. Syseľ je veľmi zaujímavé zviera o ktorom sa v rámci projektu učíme každý deň niečo nové a pomáha nám ho to lepšie chrániť a nastavovať preňho opatrenia. O bohatšie kolónie, záchranu tohto druhu, návrat pastvy a biodiverzity do krajiny sa snažíme v rámci projektu #LIFE_sysel

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 12:20 by Ministerstvo životního prostředí

  ❓Věděli jste, že hromadná doprava může být nejen ohleduplná k přírodě, ale také inspirující ke tvorbě uměleckých děl?🎨 To je příklad výtvarníka a street artisty David Strauzz, který rád jezdí pražským MHD. Je tak ideálním adeptem do našeho seriálu Moje ekojízda.🚇 Udržitelné však není jen Davidovo cestování, ale i tvorba. ♻️Recykluje při ní vyhozené materiály a dokonce pracuje i s barvami, které čistí ovzduší. Kolik znečištěného ovzduší dokáže taková barva vyčistit? A jaký je Davidův vysněný dopravní prostředek? ➡️Přečtěte si celý rozhovor, odkaz naleznete v komentářích. 💬 📸 Matěj Dereck Hard

 • Photos from Nadácia Ekopolis's post
  at 12:18 by Nadácia Ekopolis

  🤩🌳 Výber tohtoročných 12 finalistov je za nami! 🤩🌳 V ankete Strom roka už máme jasnú dvanástku obľúbených stromov, ktoré budú súťažiť počas leta o titul Strom roka 2024. 🌳 Vôbec nebolo ľahké vybrať spomedzi 41 nominovaných len dvanásť stromov, porota sa veru poriadne zapotila!😱🫠 🫵 A vás, milí priatelia stromov, budeme ešte chvíľu držať v napätí - a to až do 1. júla, kedy oficiálne odštartujeme hlasovanie. Máte sa na čo tešiť! 🥳🤩

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 11:19 by Štátna ochrana prírody SR

  20. MÁJ - SVETOVÝ DEŇ VČIEL 🐝 Dnes si pripomíname Svetový deň včiel, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) dňa 20. decembra 2017. Prostredníctvom svetového dňa venovaného včelám chce OSN zvyšovať povedomie o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach, ako aj o ich prínose pre udržateľný rozvoj. 👉 Prečo sú včely dôležité? 🍎 Opeľovanie: Včely sú zodpovedné za opeľovanie až 75% všetkých plodín a rastlín, ktoré konzumujeme. 🌸 Biodiverzita: Pomáhajú udržiavať a zvyšovať biodiverzitu v prírode. 🌱 Ekonomika: Prispievajú k ekonomickému rastu v poľnohospodárstve a potravinárstve. V Európe existuje až 2000 divoko žijúcich druhov včiel, čo predstavuje 10% všetkých druhov včiel na svete. V rámci územia Slovenska je v súčasnosti známych niečo vyše 930 druhov skupiny ôs a včiel (Apoidea), resp. 185 druhov včelovitých (Apidae). 👉 Ako môžete pomôcť? 🌼 Vysádzajte kvety: Vysádzajte vo svojej záhrade alebo na balkóne kvety, ktoré sú bohaté na nektár, ako sú levandule, slnečnice a nevädze. 🚫 Vyhýbajte sa pesticídom: Používajte prírodné alternatívy na ochranu vašich rastlín. 🏡 Stavajte hmyzie hotely: Poskytnite opeľovačom bezpečné miesto na hniezdenie. #SvetovýDeňVčiel #ChráňmeVčely #Biodiverzita #Opeľovače #Ekosystémy

 • Timeline photos
  at 11:19 by BROZ - ochranárske združenie

  🏆Minulý týždeň sme sa zúčastnili odovzdávania Ceny Atlas, ktorú každoročne udeľuje VÚB banka. V rámci kategórie ochrana prírody sme sa dostali do finálovej trojky s našim projektom ochrany korytnačky močiarnej - s názvom Máme nos na ohrozené druhy, kde dohľadávame korytnačie vajcia pomocou psa Rexy a následne ich chránime kovovými mriežkami pred predátormi. Hlavnú cenu za našu kategóriu získala SOS/BirdLife Slovensko za ich projekt Ostrovik, ktorým touto cestou ešte raz gratulujeme. Tešíme sa z týchto ocenení, ktoré prinášajú pozornosť a medializáciu ochrane prírody a ďakujeme VÚB banke za ich organizáciu. Víťaz a finalisti v kategórii Biodiverzita: Bird Life Slovensko, BROZ a Mesto Spišské Podhradie.

 • Podobně jako auto musí mít platnou technickou, musí i kotle splňovat jisté parametry
  at 11:08 by Ministerstvo životního prostředí

  Podobně jako auto musí mít platnou technickou, musí i kotle splňovat jisté parametry. Od 1. září začne platit zákaz kotlů první a druhé emisní třídy.🔥❌ 💸Dosavadní kotlíkové dotace na výměnu kotlů až ve výši 95 % mohou domácnosti čerpat do konce srpna. V září pak bude podpora pokračovat v programu Nová zelená úsporám light a standardní Nové zelené úsporám s výrazně nižšími finančními příspěvky.

 • BUDE AVOKÁDOVÝ ODPAD BUDÚCNOSŤOU OBALOV?
  at 9:52 by Odpady-portal.sk

  BUDE AVOKÁDOVÝ ODPAD BUDÚCNOSŤOU OBALOV? VÝSKUM PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ VÝSLEDKY 🥑 🇪🇸 Španielski vedci zverejnili výsledky výskumu, v ktorom skúmali zvyšky z prerezávania avokáda na prípravu biokompozitov na báze polyetylénu a vlákien, s cieľom ich využitia na výrobu udržateľných obalov na potraviny. 🥑 V tejto štúdii sa skúma využitie zvyškov z prerezávania avokáda (avocado pruning residue - APR) na izoláciu lignocelulózových vlákien a ich použitie ako náhradného a výstužného materiálu pre kompozity na báze bioetylénu (BioPE). 🥑 Výsledky ukazujú, že koncentrácia 9 % maleinanhydridom štepeného polyetylénu vykazuje najúčinnejšiu interakciu medzi vláknami a polymérom, čo vedie k výraznému zlepšeniu mechanických vlastností o 25,47 %. 🥑 Pripravili sa biokompozity s rôznou koncentráciou vlákien, od 10 do 40 %, a posúdili sa ich makro- a mikromechanické vlastnosti. Čo ukázali výsledky a aké sú ďalšie faktory a výsledky sa môžete dočítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108104/avokado-bioplasty-rozlozitelne-obaly.aspx

 • 👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
  at 9:49 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Vývoj emisií skleníkových plynov 🌫️Emisie skleníkových plynov v dlhodobejšom časovom horizonte (v období 1990– 2021) poklesli o takmer 44,1 %. Medziročne (2020 – 2021) emisie skleníkových plynov však zaznamenali nárast o 10,8 %. 🌫️Emisie skleníkových plynov v sektoroch, ktoré sú zahrnuté pod Európskou schémou obchodovania s emisnými kvótami v období 2005 – 2021 poklesli o 17,2 % avšak medziročne bol zaznamenaný nárast o 15 %. 🌫️Emisie skleníkových plynov v sektoroch, ktoré nie sú zahrnuté pod Európskou schémou obchodovania s emisnými kvótami poklesli v období 2005 – 2021 o 12 %, medziročne vzrástli o 8 %. ☁️Podpora znižovania emisií skleníkových plynov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom ☁️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11854.pdf Zdroj foto: https://www.freepik.com

 • Photos from Chránená krajinná oblasť Kysuce's post
 • 🌳🌊 Osm odborných společností žádá Úřad vlády ČR o řádnou ochranu lužních lesů nad soutokem Moravy a Dyje
  at 8:32 by Česká společnost ornitologická

  🌳🌊 Osm odborných společností žádá Úřad vlády ČR o řádnou ochranu lužních lesů nad soutokem Moravy a Dyje 📌 https://www.birdlife.cz/jihomoravske-luzni-lesy-nezbytne-potrebuji-radnou-ochranu-vyzyvaji-opakovane-vladu-odborne-spolecnosti/ ⏳ Jedná se o naše přírodně nejbohatší lesy, které vlastní český stát. Před více než dvaceti lety se zavázal k jejich ochraně, ale dosud ji nebyl schopen zajistit. Toto cenné území ale řádnou péči a ochranu potřebuje nutně a co nejdříve. ✍️Česká společnost pro ekologii ✍️Česká botanická společnost ✍️Česká společnost entomologická (Czech Entomological Society) ✍️Česká společnost ornitologická ✍️Náš soused netopýr ✍️Česká vědecká společnost pro mykologii ✍️Společnost pro ochranu motýlů ✍️Česká herpetologická společnost

 • V září začne platit zákaz používání kotlů 1
  at 8:04 by Ministerstvo životního prostředí

  V září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly.

 • ZÁŽITKOVÁ EKOVÝCHOVA PO PRVÝKRÁT V CIRCULUSE 💚
  at 6:48 by NATUR-PACK

  ZÁŽITKOVÁ EKOVÝCHOVA PO PRVÝKRÁT V CIRCULUSE 💚 Tím NATUR-PACK dnes navštívil výučbovú miestnosť CIRCULUS spoločnosti Ecorec Slovensko, kde sa dnes 👉 po prvýkrát uskutoční zážitková ekovýchova o triedení a predchádzaní vzniku odpadov ♻️ pre žiakov našich partnerských samospráv 🙋‍♀️🙋‍♂️ spolu s naším lektorom Andy Popovič. Nebude chýbať ani exkurzia po prevádzke spoločnosti a deti si budú môcť pozrieť 👀 aj to, ako sa vyrába tuhé alternatívne palivo. 🔄♻️ Spoločnosti Ecorec Slovensko ďakujeme za spoluprácu. 🤝 💚 #ekovychova #skoly #odpad #triedenie #exkurzia #prevadzka #palivo

 • Blíží se Světový den migrace ryb
  at 5:45 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Blíží se Světový den migrace ryb. 🐟 A co pro vás při této příležitosti chystáme? V Zoo Praha vás v sobotu čeká zajímavý celodenní program. 🙃 Dětem přiblížíme zajímavosti z tajemného světa ryb, dospělí se zase mohou těšit na přednášky. 🌊 Dozvíte se tu třeba jak a proč ryby migrují, s jakými nástrahami a překážkami se po cestě setkávají a co se s tím dá dělat. Více info k sobotní akci najdete zde ➡️ https://t.ly/PjgSu. 📸: Petr Hůla

 • This content isn't available right now
  at 15:09 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🌏 EPA NETWORK Plenary Meeting, 16.-17. máj, Bratislava 🌱 41. zasadnutie Európskej siete vedúcich predstaviteľov agentúr životného prostredia pod taktovkou Slovenskej agentúry životného prostredia. 🍀 Ďakujeme za príležitosť a dôveru EEA. 🌱 Slovensko je členskou krajinou EEA od roku 2001, má zastúpenie v Riadiacej rade a prostredníctvom SAŽP plní úlohu národného kontaktného bodu pre EEA. 🌱 Témami zasadnutia boli spravodlivá zelená transformácia v kontexte zmeny klímy a tzv. zelené financie. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post
  at 13:04 by SOS/BirdLife Slovensko

  Na Záhorí zakvitli úhory 🐝🌸🐦 Momentálne môžete na Slovensku vidieť množstvo kvetov na úhoroch a biopásoch pre opeľovače. Pôda na nich oddychuje od umelých hnojív a pesticídov, poskytujú potravu pre opeľovače aj iný hmyz. Vtáky tu nachádzajú množstvo príležitostí na bezpečné hniezdenie. Hmyz a neskôr aj semená kvetov pre ne zároveň tvoria významný zdroj potravy 🐥🍀 🧐Videli si aj vy takéto plochy vo svojom okolí?

 • Photos from Chráněná krajinná oblast Poodří's post
  at 12:47 by Chráněná krajinná oblast Poodří

  O prvním květnovém víkendu jsme se vypravili do okolí Kunína, abychom po delší době ověřili sporé údaje o výskytu piskořů pruhovaných ve zdejších tůních. Výskyt jsme nejen potvrdili, ale našli i nové lokality tohoto zajímavého rybího druhu. Piskoři jsou přizpůsobeni životu v říční nivě. V Poodří to jsou tajemní obyvatelé tůní, melioračních struh, napouštěcích kanálů rybníků i samotných vodních nádrží. Této rybě vyhovuje převážně prostředí se stojatou vodou, nahromaděnou vrstvou řídkého bahna a bohatě vyvinutou vodní vegetací. Chová se jako had, který se pružně vysmekne z rukou při jakémkoliv pokusu o jeho polapení. A také vypískne! Od toho je odvozeno jméno piskoř nebo lidově piskura. V mělkých zabahněných tůních je často nouze o kyslík. Piskořům to však nevadí, protože jsou vybaveni doplňkovým, střevním dýcháním. Vyplouvají k hladině, kde polykají vzduch a ten se jim pak střevními stěnami vstřebává přímo do těla. Takto jsou schopni přežít i extrémní podmínky, např. v podobě dočasného vyschnutí tůně nebo vypuštění rybníka. V minulosti byl piskoř velmi oblíbenou nástražní rybkou, dnes je na seznamu zvláště chráněných druhů živočichů a předmětem ochrany evropsky významné lokality Poodří. Zároveň je cenným indikátorem kvality životního prostředí. foto: Zdeňka Hrdá, Zbyněk Sovík

 • Timeline photos
  at 10:50 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 V sobotu 22. júna 2024 Vás srdečne pozývame do nášho Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, kde si môžete s celou rodinou vychutnať skvelý DEŇ S LESMI 🌲🌳 🌳 Čaká na Vás lukostreľba 🏹 vypaľovanie do dreva 🪵 jazda na koni 🐴 virtuálna strelnica a množstvo ďalších zaujímavých aktivít pre deti aj dospelých 👶🧔‍♂️ ➡️ Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte 📃 Tešíme sa na Vás 💚

 • Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post
  at 22:16 by SOS/BirdLife Slovensko

  PRAVIDLÁ OCHRANY PRÍRODY V EURÓPE A NA SLOVENSKU DO ZNAČNEJ MIERY URČUJE EURÓPSKA LEGISLATÍVA. V MNOHÝCH PRÍPADOCH PRÁVE EURÓPSKA LEGISLATÍVA POMOHLA OCHRÁNIŤ NAŠE NAJVZÁCNEJŠIE DRUHY ČI ÚZEMIA. KAŽDÉ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU TAK MAJÚ PRIAMY DOSAH NA OCHRANU PRÍRODY V CELEJ EURÓPE. Téma ochrany prírody navyše nie je menej aktuálna ako pri voľbách do Európskej parlamentu v roku 2019 či už v dôsledku klimatickej krízy alebo pokračujúceho úbytku biodiverzity na ktorý doplácajú mnohé druhy úbytkom populácií o desiatky %. Preto sme s cieľom priblíženia priorít a postojov kandidátov pre našich sympatizantov, spolupracovníkov a členov, teda postojov a priorít, s ktorými idú kandidáti na miesta europoslancov do volieb tento týždeň oslovili demokratické politické strany s najvyššími preferenciami podľa posledného prieskumu verejnej mienky so siedmimi otázkami týkajúcimi sa ochrany prírody. Otázky, ktoré sme vypracovali v spolupráci s organizáciami Ochrana dravcov na Slovensku, Greenpeace Slovensko, iniciatívou My sme les a Inštitútom ochrany prírody Banská Bystrica sa týkajú ochrany biodiverzity, lesov, vzácnych druhov, prístupu k ochrane veľkých šeliem, prístupu k riešeniu klimatickej krízy a podpory šetrných postupov poľnohospodárstva. Po obdržaní odpovedí ich následne rovnako ako v roku 2019 uverejníme na našich webstránkach a o postoji kandidátov k vyššie uvedeným témam budú informované médiá.

 • 💡👆 Tipněte si
  at 15:17 by Ministerstvo životního prostředí

  💡👆 Tipněte si. Kolik energie ušetříme při výrobě plechovky z recyklovaného materiálu oproti té ze surového? Graf níže ukazuje množství energie spotřebované na výrobu jedné plechovky nebo PET lahve. Rozdíly jsou patrné na první pohled. 👉 U recyklované plechovky uspoříme až 95 % energie, u recyklované PETky 79 %. ⬇ 🟡 Žluté popelnice jsou zbytečně z 25–30 % plné PETek. Tyto lahve už nemůžeme použít na výrobu nové PETky, ale jen na produkty, které nepřijdou do kontaktu s jídlem. Vyrábí se z nich třeba oblečení nebo koberečky do auta. 🥫 Ani u hliníkových obalů to není o moc lepší. Ročně skončí v šedé popelnici jen necelých 30 % z nich. ✅ Co s tím? Ministerstvo připravilo zálohový systém PETek a plechovek. Z PETky tak může být zase PETka. Nápojové obaly navíc dostaneme z české přírody, kde se často válejí třeba ve škarpách. #EkoPříběhy

 • 🚨 Česká inspekce životního prostředí se dle svého vyjádření plánuje více zaměřovat na problematiku ohňostrojů
  at 14:49 by Česká společnost ornitologická

  🚨 Česká inspekce životního prostředí se dle svého vyjádření plánuje více zaměřovat na problematiku ohňostrojů. Děkujeme za to. https://www.cizp.cz/aktuality/ohnostroje-jsou-pro-ptaky-vaznym-ohrozenim-cizp-za-ne-muze-ulozit-pokutu 🐦👏 Ptáci to ocení a nejenom oni. Na negativní vliv pyrotechniky na ptactvo dlouhodobě upozorňujeme ve spolupráci s řadou dalších organizací. Více k tématu např. zde: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/vliv-zabavni-pyrotechniky-a-ohnostroju-na-ptaky/

 • EPA NETWORK
  at 13:52 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  ♻️ EPA Network, 41. zasadnutie Európskej siete agentúr životného prostredia, 16.-17. máj, Bratislava. ♻️ Medzinárodné environmentálne stretnutie, ktoré sa prvý raz uskutočnilo na Slovensku, okrem iného ukázalo, akú kľúčovú úlohu zohrávajú agentúry životného prostredia vo vývoji environmentálnej politiky EÚ 🎤Zdôraznil to aj generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, Juraj Moravčík.

 • Photos from KRNAP's post
  at 13:49 by Ministerstvo životního prostředí

  KRNAP přejeme vše nejlepší 🥳, a především stálou krásu do dalších let. Ať se nám všem daří jej chránit a udržovat pro budoucí generace, aby i oni mohli obdivovat jeho jedinečnou krásu a bohatství 💚.

 • ZMIEŠANÉ PLASTY SÚ RECYKLAČNÝ PROBLÉM, ZHODLI SA EXPERTI V DISKUSII
  at 11:36 by Odpady-portal.sk

  ZMIEŠANÉ PLASTY SÚ RECYKLAČNÝ PROBLÉM, ZHODLI SA EXPERTI V DISKUSII 🔘 Z niektorých povinností treba vycúvať. Zrušiť parameter GS21 a umožniť samosprávam, nech si riešia kuchynský odpad sami, tvrdia odborníci. 🔘 O aktuálnych témach odpadovej legislatívy a trhu diskutovali na konferencii Odpadový summit dňa 25. apríla 2024 odborníci a manažéri odpadových spoločností: 🔹 Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT 🔹 Peter Kuba, prezident Združenia organizácií verejných prác SR 🔹 Roman Malček, zakladateľ a majiteľ firmy REDOX 🔹 Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Ktoré komodity sú najväčším problémom na Slovensku a ďalšie zaujímavé témy diskusie, ako aj ostatné informácie, si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108102/diskusia-odpadovy-summit-2024.aspx

 • ⚠️ Nový prieskum ukazuje, že až 75 % Európanov v 6 krajinách EÚ podporuje zákon o obnove prírody
  at 10:53 by SOS/BirdLife Slovensko

  ⚠️ Nový prieskum ukazuje, že až 75 % Európanov v 6 krajinách EÚ podporuje zákon o obnove prírody. 🙌 V rámci skúmaných krajín až 75 % občanov súhlasí s tým, aby sa zákon o obnove prírody prijal. Len 6 % (!) opýtaných si myslí, že zákon by nemal byť prijatý. 📈 Napríklad v susednom Maďarsku, krajine, ktoré momentálne túto legislatívu blokuje, je podpora mimoriadne vysoká na úrovni 83 %. 😮 Podobne vo Švédsku, napriek nevôli vlády, až 91 % ľudí vníma dôležitosť obnovy ekosystémov a biodiverzity v EÚ. 💪 Najväčšiu podporu má Taliansko, kde je 85 % občanov za zákon o obnove prírody. 💡 Pripomeňme, že zákon nie je o vytváraní nových (bezzásahových) území, ale o obnove a zlepšení stavu vzácnych a ohrozených ekosystémov, ktoré sa nachádzajú aj v už existujúcich chránených územiach. Zákon o obnove prírody tak predstavuje dôležitý (a v súčasnosti jediný efektívny) nástroj na obnovu ekosystémov, ktoré boli posledné desaťročia systematicky ničené a z mnohých už zostali len zvyšky v nevyhovujúcom stave. 🌿🌎 #RestoreNature

 • ZAČALI ROZŠIROVAŤ SKLÁDKU ODPADU NA VÝCHODE SLOVENSKA
  at 10:11 by Odpady-portal.sk

  ZAČALI ROZŠIROVAŤ SKLÁDKU ODPADU NA VÝCHODE SLOVENSKA 🚩 Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno. 🚩 V Michalovciach začali stavebné práce na rozširovaní skládky komunálneho odpadu. Pôvodná kapacita skládky sa naplnila v roku 2021 a mesto už predtým žiadalo o súhlas s rozšírením. 🚩 Mesto Michalovce je vlastníkom skládky nie nebezpečného odpadu v lokalite Žabany, ktorej prevádzka bola uzatvorená v roku 2021 kvôli naplnenosti prvých dvoch kaziet. Viac aktuálnych informácií si môžete prečítať v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108101/rozsirovanie-skladky-odpadu-vychod-slovenska.aspx

 • 🪫 Batérie odovzdávame 👉 na miesta spätného zberu 🔄 (obchody s elektronikou, s batériami...) a v prípade veľkých batérií, autobat...
  at 10:01 by NATUR-PACK

  🔋 KAM S POUŽITÝMI BATÉRIAMI❓ 🪫 Batérie odovzdávame 👉 na miesta spätného zberu 🔄 (obchody s elektronikou, s batériami...) a v prípade veľkých batérií, autobatérií 👉 na zberný dvor. ♻️ Batérie obsahujú látky ❗nebezpečné❗pre životné prostredie, preto ich zaraďujeme medzi nebezpečný odpad, ktorý nesmie ❌ skončiť v zmesovom odpade alebo v prírode. 🚯 ℹ️ Viac o správnom triedení batérií sa doziete aj v sérii SPRÁVNA TREFA 🎯, ktorú sme natočili v spolupráci s naším klientom, spoločnosťou Mobilonline.sk 💚 👉 https://youtu.be/j4zpVJ-TYP4?si=2qW3VHI_rYP1Wjvx ℹ️ Informácie o triedení odpadu nájdete aj na stránke 👉 www.triedenieodpadu.sk #spravnetriedenie #odpad #recyklacia #baterie #zivotneprostredie

 • TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ODPADOV ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
  at 9:39 by Odpady-portal.sk

  TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ODPADOV ZA UPLYNULÉ OBDOBIE ♻️ Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. ⏺️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108100/monitoring-odpadoveho-hospodarstva-10---16-5-2024.aspx

 • Minister životného prostredia chce o využití stoviek miliónov eur v Environmentálnom fonde rozhodovať úplne sám
  at 7:59 by Greenpeace Slovensko

  Minister životného prostredia chce o využití stoviek miliónov eur v Environmentálnom fonde rozhodovať úplne sám. Takto si transparentnosť nepredstavujeme❕

 • 🐦 V pondělí v Praze uspořádáme čtvrtý ročník Žákovské ornitologické konference
  at 6:50 by Česká společnost ornitologická

  🐦 V pondělí v Praze uspořádáme čtvrtý ročník Žákovské ornitologické konference. Čeká nás den nabitý zajímavými žákovskými přednáškami (čápi, jiřičky, ptáci na krmítku, ptáci zemědělské krajiny..) i přednáškami odborníků: 🎤 9:10 Tereza Petrusková : rozpoznávání jedinců dle zpěvu a využití ve vědě i ochraně 🏘 13:25 Jan Grünwald Czech Birder : urbanizace ptáků 🪺 15:35 Gabriela Dobruská : čapí hnízda 👏 Přijďte jako diváci, podpořte mladé ornitology a potkejte podobně naladěné lidi. 🦉🦅 🔗 https://www.birdlife.cz/zakovska-konference/

 • Photos from Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP's post
  at 18:46 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🌏EPA Network - prehľad najdôležitejších okamihov z prvého dňa. Šéfovia európskych agentúr životného prostredia prvýkrát na Slovensku. "Som rád, že sa medzinárodné environmentálne podujatie uskutočnilo prvý raz na Slovensku. Zelená transformácia v kontexte zmeny klímy je dôležitá téma aj pre SAŽP z pohľadu podpory environmentálnych startitupov a rovnako aj z pohľadu inovácií v zelenom priemysle, ktoré má agentúra v najbližšom čase vo svojom rozvojom pláne," zdôraznil Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP.

 • hnízdění
  at 18:29 by Česká společnost ornitologická

  🐣 Vrabec polní krmí mláďata.🙂 Také vám na zahradě poskakuje či píská z dutin a hnízd ptačí drobotina? 🐦 👇🛖 Tento typ dřevocementových budek od rodinné firmy Schwegler můžeme silně doporučit. Jednak chrání mláďata před útokem predátorů a jednak dobře izoluje i výborně odvádí případnou vlhkost v hnízdě. Budky najdete v dobročinném e-shopu ČSO Zelená domácnost: https://www.zelenadomacnost.com/k/ptaci-budky-s-ochranou-proti-predatorum Foto: Ptáci na zahradě

 • 💚 Chceš pomoct přírodě a zároveň budovat zkušenosti v online marketingu?
  at 18:28 by Greenpeace Česká republika

  💚 Chceš pomoct přírodě a zároveň budovat zkušenosti v online marketingu? Hledáme lidi na externí a dlouhodobou spolupráci na podpoře remarketingových kampaní na Googlu a Seznamu, péči o náš Google grant a nastavování reklam na Facebooku. 🌳 Nabízíme: - Dlouhodobou spolupráci - Možnost práce na dálku - Možnost pracovat jen několik hodin týdně 🌳 Požadujeme: - Zkušenosti s online marketingem a reklamními platformami (Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads) - Samostatnost, zodpovědnost a pečlivost - Chuť učit se a rozvíjet se Prosím, pošli nám na e-mail patrik.simon@greenpeace.org jen v krátkosti něco o sobě a o svých zkušenostech. Těšíme se na tebe! P.S.: Pokud znáš někoho, kdo by se hodil, prosím, označ ho/ji v komentáři! 🙂

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 16:06 by LESY Slovenskej republiky

  Naša organizačná zložka OZ Poľana dnes usporiadala tradičné vyhodnotenie poľovníckej sezóny v CHPO Poľana spojené s prehliadkou zhodov a trofejí 🦌 Podujatie sa už po 21. raz uskutočnilo na ikonickej lúke Zálomská 🌼🌾 Vystavených bolo viac ako 400 jeleních zhodov z oblasti Poľany a účastníci prehliadky mali taktiež možnosť vidieť viaceré významné slovenské trofeje 🏅 Po prehliadke na všetkých čakal vynikajúci poľovnícky guláš i rezká ľudová hudba 🍲 Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia a veríme, že návštevníci si dnes zo Zálomskej odnášali len tie najlepšie dojmy 💚 Lesu a lovu zdar!

 • 🌏 EPA Network 2024
  at 15:59 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🌏 EPA Network 2024 Zástupcovia 25 krajín na medzinárodnom environmentálnom podujatí, ktoré sa prvýkrát koná na Slovensku. Tradičná spoločná fotografia na terase Sky Park s Bratislavským hradom v pozadí. #EPANetwork2024

 • 🚀 Boli sme na Starmus – svetovom festivale vedeckej komunikácie a umenia, ktorý tento týždeň priniesol do Bratislavy významých v...
  at 13:57 by Nadácia Ekopolis

  🚀 Boli sme na Starmus – svetovom festivale vedeckej komunikácie a umenia, ktorý tento týždeň priniesol do Bratislavy významých vedcov a umelcov z celej planéty. 🌎 V rámci bloku environmentálnej ceny Atlas Nadácie VÚB banka predstavil náš riaditeľ Ekopolisu Peter Medveď na stagi na Hlavnom námestí naše programy komunitných výsadieb stromov a tiež hovoril o prínosoch regeneratívneho poľnohospodárstva. A ešte sa stihol odfotiť s klimatológom Chrisom Rapleym a astrofyzikom Michelom Mayorom, laureátom Nobelovej ceny. 🤩

 • Věděli jste, že opylovačem není jen dobře známá včela medonosná?🐝 Zcela zásadní roli při opylení planě rostoucích a hospodářskýc...
  at 9:18 by Ministerstvo životního prostředí

  Věděli jste, že opylovačem není jen dobře známá včela medonosná?🐝 Zcela zásadní roli při opylení planě rostoucích a hospodářských rostlin hrají i čmeláci, pestřenky, mouchy 🪰, brouci 🪲, motýli🦋 nebo divoce žijící včely. Jak jim můžeme zpříjemnit prostředí a tím je i lépe chránit? 🟩Sázejte původní kvetoucí druhy rostlin včetně keřů a stromů. Poskytnete tak potravu a úkryt velkému množství hmyzu včetně opylovačů. 🟩Omezte používání chemických látek na vaší zahradě. Nepřímým rizikem pro opylovače jsou i herbicidy a fungicidy. 🟩Neničte všechen plevel na zahradě, některé druhy slouží jako zdroj potravy. Zkuste inspirovat i druhé k založení zahrady plné života.💚 📷: Zuzana Růžičková

 • CHEMICKÁ RECYKLÁCIA PLASTOV NEBUDE KONKURENCIOU PRE ODPADÁROV ANI ENERGETIKOV, MYSLÍ SI ZÁSTUPCA RAFINÉRIE
  at 8:32 by Odpady-portal.sk

  CHEMICKÁ RECYKLÁCIA PLASTOV NEBUDE KONKURENCIOU PRE ODPADÁROV ANI ENERGETIKOV, MYSLÍ SI ZÁSTUPCA RAFINÉRIE ♻️ Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol. ♻️ Legislatíva v oblasti nakladania s odpadom a využívania druhotných surovín zvyšuje tlak na recykláciu odpadu. ♻️ Hoci plastové obaly patria k najťažšie, a teda aj najdrahšie, recyklovateľným materiálom kvôli zloženiu, aj tu sa očakáva zvyšovanie miery recyklácie. Jedným zo spôsobov môže byť chemická recyklácia. ♻️ Investíciu do zariadenia na pyrolýzne spracovanie plastového odpadu pripravuje aj petrochemická spoločnosť Orlen Unipetrol, ktorá chce takto nahradiť časť produkcie plastov vyrábaných v súčasnosti z ropy. V článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108098/chemicka-recyklacia-plastov-rafineria-pyrolyza.aspx sa okrem iných zaujímavostí dočítate, aj aká časť plastového odpadu má byť vhodná pre účely pyrolýzy, alebo ako rafinéria vníma ekonomickú rentabilnosť investície do chemickej recyklácie.

 • Photos from Chránená krajinná oblasť Horná Orava's post
  at 8:13 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Začiatkom mája sme pre žiakov a pedagógov ZŠ Or. Polhora zorganizovali v rámci projektu Príroda pre všetkých exkurziu výletnou loďou do území NATURA 2000. 🛶 Cieľom aktivity bolo priamo na vode Oravskej priehrady, ako územia NATURA 2000 prezentovať biotopy a tiež vtáčie druhy CHVÚ Horná Orava. Plavili sme sa okolo Vtáčieho ostrova, Zubrohlavskej a Bobroveckej zátoky, až sme zakotvili na Slaníckom ostrove. 🚣‍♀️⛵️ Pozorovali sme, počúvali, pýtali sa a hlavne sa radovali so spoločných zážitkov na vode... 👫👌🥰 Príroda pre všetkých LIFE Programme

 • Photos from Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP's post
  at 7:25 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🌏EPA NETWORK prvýkrát na Slovensku V Bratislave aktuálne prebieha 41. zasadnutie Európskej siete vedúcich predstaviteľov agentúr životného prostredia. 🧩Podujatie otvoril generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík • SNS - ŽIVOT NS. 🧩Privítal vyše 50 účastníkov zastupujúcich agentúry životného prostredia z 25 krajín Európy. 🧩Štátna tajomníčka Ministerstvo životného prostredia SR, Gabriela Matečná vyzdvihla dlhodobú spoluprácu SR s Európskou environmentálnou agentúrou. 🧩Slovensko je členskou krajinou EEA od roku 2001, má zastúpenie v Riadiacej rade a prostredníctvom SAŽP plní úlohu národného kontaktného bodu pre EEA. 🧩Témami zasadnutia sú spravodlivá zelená transformácia v kontexte zmeny klímy a tzv. zelené financie.

 • ODHALILI NELEGÁLNY DOVOZ ODPADU Z TALIANSKA
  at 7:23 by Odpady-portal.sk

  ODHALILI NELEGÁLNY DOVOZ ODPADU Z TALIANSKA. TERAZ SA MÁ ZHODNOTIŤ NA SLOVENSKU 🇮🇹 Viac ako sto ton odpadov nelegálne dovezených z Talianska. Takáto „zásielka“ skončila na Liptove, kde sa však prípad podarilo zachytiť a zdokumentovať žilinským inšpektorom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). 🚛 Na rozdiel od vlani zverejneného prípadu, kedy inšpektori takisto zachytili nelegálny dovoz odpadu z Talianska a kedy rozhodli o jeho vrátení do domovskej krajiny, teraz odpad na Slovensku zostal. 🚛 Odpad sa má zhodnotiť, a to „environmentálne vhodným spôsobom“ na účet jeho pôvodcu. 🚛 Nelegálna preprava odpadu z Talianska do skladu v Liptovskom Mikuláši sa realizovala ešte v roku 2021. O preukázaní celého prípadu SIŽP informovala v utorok, 14. mája. Viac informácií sa dočítate v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108099/nelegalna-preprava-odpadu-dovoz-taliansko-sizp.aspx