Výber správ o životnom prostredí, prírode a ekológii

 • SAŽP realizovala minulý rok 11 národných a 11 medzinárodných projektov
  at 12:50 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🌱O národných aj medzinárodných projektoch SAŽP v roku 2023 informujte aj TASR. 🌱 Medzi ukončené projekty patrí napríklad Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 7:00 by Ministerstvo životního prostředí

  🌍Sféra v Pardubicích je perfektním místem pro badatele a všechny, kteří prahnou po tom, jak funguje chemie, fyzika, matematika a vůbec celá příroda v praxi. Krásná budova Automatických mlýnů nabízí kurzy a kroužky pro malé i velké kutily. Od práce se dřevem, kovem a textilem až po grafiku a IT. Co všechno si můžete vyzkoušet? Jak funguje solární panel🌞, prozkoumat vzorky nejrůznějších přírodních materiálů🌿 nebo změřit zásaditost kapalin.🧪

 • OTVORIA OBROVSKÚ TRIEDIACU LINKU NA PLASTOVÉ OBALY
  at 6:12 by Odpady-portal.sk

  OTVORIA OBROVSKÚ TRIEDIACU LINKU NA PLASTOVÉ OBALY 🇦🇹 V Rakúsku dokončujú výstavbu jednej z najmodernejších a najväčších triediacich liniek na ľahký plastový odpad v Európe. 🏭 Zariadenie s kapacitou 100-tisíc ton ročne a 20 ton za hodinu je zhruba trikrát väčšie, než existujúce triediace linky v krajine. ♻️ Triediaca linka TriPlast je spoločným projektom organizácií výrobcov – rakúskej ARA, nemeckej Der Grüne Punkt a spoločnosti Bernegger. 📦 Kapacita má umožniť spracovať až polovicu ľahkého obalového materiálu v Rakúsku. Zariadenie za vyše 65 miliónov eur by malo byť spustené do prevádzky v lete tohto roku. Ďalšie zaujímavé informácie si môžete prečítať v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108113/triediaca-linka-odpad-plastove-obaly.aspx

 • This content isn't available right now
  at 18:45 by Český svaz ochránců přírody

  Tak co žije na vaší zahradě? Zapojte se! When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Na Slovensku ubúdajú živočíchy aj rastliny
  at 18:34 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  BIODIVERZITA UBÚDA AJ VPLYVOM ZMENY KLÍMY, PRÍKLADOM JE VRABEC❗️ Májovú výzvu z kampane KlímaTYzuj sa sme preto zamerali na vytváranie ostrovov života. Budovanie napájadiel či úkrytov pre zvieratá, vysádzanie biodiverzitných lúk dokáže podporiť miestnu biodiverzitu a ovplyvniť mikroklímu miesta, kde žijeme🌸🕷️ Envirovýchova SEV Dropie Na Slovensku máme približne 40-tisíc druhov rastlín a živočíchov. Z mnohých však každoročne ubúda. Dôkazom je aj menej vrabcov v mestách.

 • Photos from NATUR-PACK's post
  at 14:08 by NATUR-PACK

  🎉 SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA DETSKÝ FESTIVAL HUNCÚTKO A HUDOBNÝ FESTIVAL VRBOVSKÉ VETRY ☀️ 👉 5. a 6. júla 2024 sa na Vás tešíme spolu s Braňo Jobus a Správcom zálohového systému 👉 Slovensko Zálohuje 🔄 na štadióne vo Vrbovom. 🎫 Lístky na podujatia si môžete zakúpiť tu: 👉 Huncútko: https://www.huncutko.sk/ 👉 Vrbovské vetry: https://rb.gy/x023cy ℹ️ Viac info: https://shorturl.at/ilFRX #NATURPACKverejnosti #festival #Huncutko #Vrbovskevetry #zalohujeme #triedime #ekoaktivity #leto2024

 • MATEČNEJ PRIBUDLA PRÁCA
  at 12:54 by Odpady-portal.sk

  MATEČNEJ PRIBUDLA PRÁCA. MINISTERSTVO OPÄŤ ZMENILO ORGANIZAČNÝ PORIADOK 📄🖊️ Ministerstvo životného prostredia v novom organizačnom poriadku opäť zmenilo pôsobnosť štátnych tajomníkov. 🗓️📎 Udialo sa tak po jeden a pol mesiaci od účinnosti predchádzajúceho poriadku, ktorému sme sa venovali v samostatnom článku (4. apríla). 8️⃣ 🔄 Za ostatné dva roky a dva mesiace tak ide podľa našich záznamov už o ôsmu zmenu organizačného poriadku. 🧑‍💼👩‍💼 Hlavnou zmenou je presun kompetencií medzi štátnymi tajomníkmi Filipom Kuffom a Gabrielou Matečnou. Kto čo riadi a už neriadi, komu aké kompetencie pribudli a komu ubudli, ako aj prehľad ďalších zmien na Ministerstve životného prostredia SR, si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108114/organizacny-poriadok-mzp-opat-zmena-matecna.aspx

 • Novela zákona o ovzduší zavádí opatření pro omezení zápachu a prašnosti v blízkosti domů a bytů
  at 12:01 by Ministerstvo životního prostředí

  Novela zákona o ovzduší zavádí opatření pro omezení zápachu a prašnosti v blízkosti domů a bytů. 😶‍🌫️ Chrání je díky odstupovým vzdálenostem. ➡️V případě, že bude obec plánovat výstavbu bydlení nebo výrobního podniku, měla by počítat s odstupem 200 až 500 metrů od zdroje znečištění. ↔️

 • Blog N: Rašeliniská ukladajú uhlík lepšie než lesy, veľa jeho v zemi pri Námestove či Oravskej Polhore, hovorí nórska vedkyňa
  at 11:55 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Ukladanie uhlíka na rašeliniskách Oravy prebieha už tisíce rokov... 🌍 Vedkyňa Magni Olsen Kyrkjeeide z Nórskeho inštitútu pre výskum prírody (NINA) z rašelinísk Oravy odoberala vzorky, aby skúmala environmentálnu DNA. 👌 Prečítajte si rozhovor o tejto fascinujúcej výskumnej činnosti, uskutočnenej v rámci projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch" na ktorom spolupracovali Štátna ochrana prírody SR, DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie a Norsk institutt for naturforskning Ako malá sa Magni Olsen Kyrkjeeide na rašelinisku hrávala, ako dospelá tieto biotopy vedecky skúma. Zisťovala aj to, koľko uhlíka je uloženého v zemi na dvanástich slovenských rašeliniskách, ktoré sa nedávno revitalizovali. Najviac ho je na Klinskom rašelinisku a v lesnom rašelinis...

 • Chránená krajinná oblasť Horná Orava's cover photo
 • Ako kompostovať kuchynský odpad?
  at 8:21 by Odpady-portal.sk

  Ako kompostovať kuchynský odpad? Spoločnosť Elkoplast Slovakia pozýva na prezentáciu zariadenia Big Hanna.

 • Ktorý národný park máte na Slovensku najradšej?
  at 7:48 by Greenpeace Slovensko

  Ktorý národný park máte na Slovensku najradšej? ✍️ U nás bodujú aktuálne Poloniny a určite nechceme, aby sa z nich stal iba prírodný park.

 • 👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
  at 7:40 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Súhrnné informácie o stave druhov a biotopov európskeho významu a stave vtákov 🦋Povinnosť monitorovania a vyhodnocovania stavu druhov a biotopov európskeho významu vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“). 🕷️Predmetom monitoringu na Slovensku je 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín a 66 typov biotopov európskeho významu v rámci 2 biogeografických regiónov – alpského a panónskeho. 🐠Podľa čl. 17 smernice o biotopoch majú členské štáty povinnosť každých šesť rokov vypracovať správu o realizácii opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane hodnotenia vplyvov týchto opatrení na stav biotopov a druhov z hľadiska ochrany prírody. Posledná správa bola Európskej komisii za Slovensko odovzdaná v roku 2019. 🦉Obdobne bola v roku 2019 odovzdaná Európskej komisii aj druhá správa o stave vtákov na Slovensku v zmysle čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva – kodifikované znenie. Celkovo bolo hodnotených 223 druhov vtákov. 🐦Oblasť ochrany druhov a biotopov európskeho významu a druhov vtákov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity. 🐦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf

 • Víte, co jsou geoparky?🪨
  at 7:14 by Ministerstvo životního prostředí

  Víte, co jsou geoparky?🪨 ➡Geologicky cenná území, která pomáhají lidem vytvářet vztah k přírodě a místním tradicím. Jsou skvělým příkladem udržitelného rozvoje a podporují šetrné využívání přírodních zdrojů.🌿 📍Pro jejich lepší rozvoj a ochranu přispělo setkání zástupců geoparků zemí Visegrádské čtyřky. Ti se sešli s Radou národních geoparků a Národním geoparkem Barrandien v Příbrami. 📷 Michael Pondělíček

 • Hádanka nejen pro Jihočechy: co se to v noci ozývá už třetí týden na okraji městečka na českokrumlovsku?
  at 6:40 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  Hádanka nejen pro Jihočechy: co se to v noci ozývá už třetí týden na okraji městečka na českokrumlovsku? A neozývá se to náhodou i někde u vás? Ten zvuk je nepřeslechnutelný a může trvat i dlouho přes půlnoc 👻

 • Dnes si připomínáme co, jak a proč chráníme
  at 5:50 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Dnes si připomínáme co, jak a proč chráníme. Velkoplošných chráněných území je v ČR nyní přesně 30 👉 4 národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí. Nyní je šance, že se tento výčet výrazně rozšíří. V plánu je vyhlášení národního parku Křivoklátsko, chráněné krajinné oblasti Soutok a začala diskuse o chráněné krajinné oblasti Krušné hory. ⛰ V AOPK ČR k tomu připravujeme odborné podklady. 📸: Jan Miklín

 • VÝROBCOVIA NÁM PLATIA MÁLO
  at 5:15 by Odpady-portal.sk

  VÝROBCOVIA NÁM PLATIA MÁLO. SYSTÉM RZV TREBA ZREGULOVAŤ, TVRDIA ZVOZOVÉ SPOLOČNOSTI (DISKUSIA) 🚛♻️ O aktuálnych témach odpadovej legislatívy a trhu diskutovali na aprílovej konferencii Odpadový summit 2024 odborníci a manažéri odpadových spoločností KOSIT, Zruženie organizácií verejných prác SR, REDOX a Marius Pedersen. ♻️🚛 Jednou z často diskutovaných otázok je nárast poplatkov za komunálny odpad, ktorý sa očakáva aj v súvislosti so zavedením povinnej úpravy odpadov. 💶 Zvyšovanie cien môže byť výraznejšie, než zodpovedá kúpyschopnosti obyvateľov. 🚛 Odborníci z odpadového sektoru sa zhodli na tom, že vytvorenie monopolného systému triedeného zberu nie je správne riešenie. Viac informácií z diskusie odborníkov odpadového sektora prináša článok 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108112/diskusia-odpadovy-summit-2024-2.aspx

 • Photos from Východočeská pobočka ČSO's post
  at 17:21 by Česká společnost ornitologická

  🥳 Výborné zprávy z nového ptačího parku Rzy. Od 9. května se tu zdržuje pár vzácných bahňáků pisil čáponohých. Jejich hnízdění nebylo ve východních Čechách dosud zaznamenané a ještě nikdy nebylo tak blízko jako letos na Rzech. Nechme se překvapit.😏 👉🐣 Kvůli hnízdní sezóně v plném proudu ještě musíme dodat malé upozornění. Při návštěvě parku prosím užívejte výhradně vyznačený návštěvnický okruh a nepouštějte na volno své psy. Děkujeme za vaši ohleduplnost k hnízdícím ptákům. 👍 🌿 Více o nejnovějším - šestém - ptačím parku ČSO najdete na stránce https://www.birdlife.cz/rezervace/rzy/ 📍 Kompletní info o ptačích parcích ČSO je na https://www.birdlife.cz/rezervace/

 • V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000
  at 15:55 by Štátna ochrana prírody SR

  V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000 Vo štvrtok 29. mája 2024, v rámci Zeleného týždňa EÚ (EU Green Week), sa uskutoční finále tohtoročnej ceny Natura 2000, a to za účasti výkonného podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, generálnej riaditeľky Európskej komisie pre životné prostredie Floriky Fink-Hooijer, ako aj ďalších členov poroty. Ide o jubilejný 10. ročník prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje za popredné výsledky v oblasti ochrany prírody spojené so sústavou Natura 2000. O prestížne ocenenie sa uchádza aj projekt zo Slovenska, ktorý sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí Dunaja. Na realizácii projektu sa podieľajú okrem občianskeho združenia BROZ aj štátne inštitúcie, ako napríklad Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky či štátny podnik Vodohospodárska výstavba. O ocenenie sa môžu uchádzať subjekty so sídlom v EÚ, napr. verejné a miestne orgány, podniky, mimovládne organizácie, vlastníci pôdy, vzdelávacie inštitúcie, organizácie cestovného ruchu či jednotlivci. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastní celkovo 27 finalistov z 96 oprávnených žiadateľov z 15 rôznych členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Švédska. Ocenenie je možné získať za dosiahnuté výsledky počas posledných 5 rokov trvania projektu, pričom Cena Natura 2000 sa tento rok udeľuje v 5 kategóriách. Na základe hlasovania verejnosti sa tiež udeľuje tzv. European Citizens’ Award. Viac informácií o inšpiratívnych projektoch všetkých 27 finalistov z celej Európy nájdete tu: https://environment.ec.europa.eu/events/european-natura-2000-award-ceremony-2024-05-29_en V prípade záujmu byť súčasťou ceremónie, je možné prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky aj online: https://environment.ec.europa.eu/events/european-natura-2000-award-ceremony-2024-05-29_en Rovnako tak je možné sledovať aj slávnostné odovzdávanie cien na tomto odkaze: https://webcast.ec.europa.eu/eu-green-week-2024-05-29

 • ENZÝMY AKTÍVNE ROZKLADAJÚ PLASTY V MORI, KONŠTATUJE ŠTÚDIA
  at 14:05 by Odpady-portal.sk

  ENZÝMY AKTÍVNE ROZKLADAJÚ PLASTY V MORI, KONŠTATUJE ŠTÚDIA 🌊🪸 Do oceánu každoročne preniknú približne dva milióny ton plastového odpadu, ktorý v životnom prostredí ďalej spôsobuje rôzne problémy a predstavuje hrozbu pre živočíchy a ekosystémy. 🧑‍🔬👩‍🔬 Vedci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Stirlingu spoločne s kolegami z belgickej Univerzity v Mons analyzovali proteíny vo vzorkách plastov odobratých z Gullane Beach v Škótsku. 🦠🐛Z ich novej štúdie vyplýva, že baktérie, ktoré žijú na plastovom odpade v oceáne, zohrávajú kľúčovú úlohu v ich rozklade. 🧋🧃 Odborníci vo výskume tiež identifikovali ojedinele sa vyskytujúce a málo preskúmané baktérie, ktoré by mohli pomôcť pri biologickom odbúravaní plastov, čo otvára nové možnosti nakladania s plastovým odpadom. Viac zaujímavostí z výskumu si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108110/enzymy-aktivne-rozkladaju-plasty-v-mori-konstatuje-studia.aspx

 • V dřevu je obrovský potenciál
  at 14:00 by Ministerstvo životního prostředí

  V dřevu je obrovský potenciál. 🪵💪 Věděli jste, že se v Česku nově můžou stavět dřevostavby až do požární výšky 22,5 metrů? ➡A další změny norem pro větší rozmach dřevostaveb se připravují.🎉 Jinde ve světě se ze dřeva staví opravdu ve velkém. Třeba v Austrálii se plánuje stavba nejvyššího dřevěného mrakodrapu, který bude mít 5️⃣0️⃣ pater. Proč je dřevo pro budoucnost stavebnictví zásadní? To shrnují data Institut Cirkulární Ekonomikyky👇 #ekopříběhy

 • Soutěž k Roku motýlů (2024)
  at 13:25 by Český svaz ochránců přírody

  videopřipomínka výtvarné a literární soutěže k #rokmotylu Jménem Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP s radostí oznamujeme zahájení soutěže k tematickému roku Českého svazu ochránců přírody, Roku motýlů! Soutěž za...

 • Island
  at 12:55 by Česká společnost ornitologická

  🇮🇸 Sdílíme příspěvek CK Primaroute ohledně exkurze ČSO na Island 28. 6. – 7. 7. 2024 👤 Urgentně hledáme jednu osobu na doobsazení pokoje. Připravili jsme proto speciální slevu 3.000 Kč z celkové ceny zájezdu. Akce platí do úterý 28. 5. 2024. 🎒 Více o zájezdu a přihláška na https://www.primaroute.cz/island 🪶 Více o exkurzích ČSO na https://www.birdlife.cz/exkurze/ Členská exkurze ČSO - termín 28. 6. - 7. 7. 2024. Na doobsazení posledního pokoje hledáme jednoho muže.

 • IGNOROVAŤ ESG SA MÔŽE VYPOMSTIŤ
  at 12:02 by Odpady-portal.sk

  IGNOROVAŤ ESG SA MÔŽE VYPOMSTIŤ. NEČINNOSŤ FIRIEM MÁ SVOJE NÁKLADY, UKAZUJE ANALÝZA ‼️ Firmy čelia v aktuálnej dobe jednej z najväčších transformačných výziev, ktorej odignorovanie bude mať miliónové, ale aj existenčné následky. 🌳 V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) musia reagovať na nové regulácie a legislatívu v súvislosti s ESG. ✍️ S nárokmi, ktoré „zelená transformácia“ na firmy kladie, sa stále častejšie spomína dôležitý faktor - tzv. náklady za nečinnosť (COI z angl. Cost of Inaction). Zjednodušene povedané, ide o finančné straty alebo iné negatívne dôsledky vznikajúce v dôsledku nečinnosti a nevykonaných aktivít. 👨‍💻 Na riziká upozorňuje nová analýza platformy ESG KLUB agentúry GreenTalk. Autorom materiálu je analytik Filip Páterek. Čo znamená Cost of Inaction? Ako nákladné môže byť odkladanie ESG pre firmy? Tieto a ďalšie informácie sa dočítate v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108111/esg-firmy-povinnosti-naklady.aspx

 • AJ TOTO JE ZODPOVEDNÁ FIRMA Z RODINY EMAS🌱
  at 11:30 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  AJ TOTO JE ZODPOVEDNÁ FIRMA Z RODINY EMAS🌱 Spoločnosť TOPSTAV E&A s.r.o., od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu v oblasti realizácie pozemných a inžinierskych stavieb. Uvedomovaním si zodpovednosti voči životnému prostrediu, sa spoločnosť rozhodla pre implementáciu schémy EMAS.🏡🌏 #emas #vyhovorkyuznEMAS

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 9:00 by Ministerstvo životního prostředí

  Jak poznáte kvalitní tričko? Že se vám hned po vyprání nesepere nebo se na něm nevytvoří žmolky.👕 📍V pardubickém kraji sídlí česká firma, která vyrábí takzvaná trička s přidanou hodnotou, z kvalitních materiálů a v souladu s přírodou.🌿 Navíc hledají další způsoby, jak lze zpracovat odpad z textilu, který při výrobě vzniká.♻️ ➡ Nastavení cirkularity oblečení v Česku by v příštích letech mohla pomoct přenesená odpovědnost na výrobce. Ti by se museli postarat o svůj textil po skončení jeho užívání.

 • 🪲▶️ Biodiverzita, co ji ohrožuje a jak ji můžeme chránit, to je tématem dalšího dílu fantastického vzdělávacího projektu Akademi...
  at 8:48 by Česká společnost ornitologická

  🪲▶️ Biodiverzita, co ji ohrožuje a jak ji můžeme chránit, to je tématem dalšího dílu fantastického vzdělávacího projektu Akademie věd České republiky. 🔴 Sledujte video na https://youtu.be/fGoNSQp7lfg 🦉 Odbornými garanty tohoto dílu jsou Alena Fornůsková a Martin Šálek, který se na Ústav biologie obratlovců AV ČR a v ČSO dlouhodobě věnuje ochraně sýčků a tématu biodiverzity zemědělské krajiny. 🗣 Komentář načetli Barbora Hrzánová a Radek Holub. ⏩ Ochrana sýčka

 • V spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vás pozývame na Podvečer s netopiermi v botanickej záhrade
  at 8:14 by netopiere.sk

  V spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vás pozývame na Podvečer s netopiermi v botanickej záhrade. Program začína o 17:00 prednáškou o netopieroch zameranú na detské publikum. Súčasťou programu budú aj tvorivé dielničky, ukážka kŕmenia netopierov a po zotmení pozorovanie netopierov pri jazierku 🦇 Účastníkov prosíme, aby si doniesli so sebou prenosné svietidlo 🔦 Vstup na podujatie platí podľa bežného cenníka botanickej záhrady - 4€ dospelí a 3€ zľavnený (žiaci, seniori). Detičky do 6 rokov majú vstup zdarma. Tešíme sa na Vás 😊 @botanical_garden_upjs_kosice

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 7:53 by Štátna ochrana prírody SR

  ENVIRONMENTÁLNE PODUJATIE DOTYK LESA 🌲 Včera 22. mája sme sa zúčastnili podujatia Dotyk lesa v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom. 🌳 Hlavným organizátorom bolo Mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenský poľovnícky zväz a regionálna organizácia Stredné Pohronie spolupráci s ďalšími organizáciami. Podujatia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ŠOP SR Ing. Štefan Kysel a primátor mesta Žiar nad Hronom Mgr. Peter Antal. S našou novou interaktívnou mobilnou eko-učebňou "Medvedí brloh" sme priblížili rôzne témy o ochrane prírody žiakom zo základných škôl v Žiari nad Hronom. 🌿 Spolu s kolegami zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Juh sme zároveň predstavili ich prácu a postupy v teréne 🐻. Pri príležitosti Európskeho dňa NATURA 2000 a Medzinárodného dňa biodiverzity sme sa venovali aj týmto témam a preverili vedomosti žiakov zo základných škôl formou zaujímavých hier a kvízov.🍃 #ŠOPSR, #NATURA2000, #Prírodaprevšetkých, #dotyklesa

 • Hledáme kolegu, který se bude věnovat koncepční péči o chráněné krajinné oblasti
  at 5:20 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Hledáme kolegu, který se bude věnovat koncepční péči o chráněné krajinné oblasti. 😍 A co bude náplní práce? Například koordinovat přípravu plánů péče o CHKO nebo zpracovávat podklady pro vyhlášení chráněných území. Více se dozvíte zde ▶️ https://t.ly/X45tK. Těšíme se na setkání. 🙂 📸: Květa Černohlávková

 • This content isn't available right now
  at 17:59 by Česká společnost ornitologická

  🐦‍⬛ Jan Sychra z Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické vás provede kolem řeky Svratky v Brně, lesem nad Riviérou až k bohunickému kampusu. A představí vám, o co všechno bychom kvůli stavbě lanovky z Pisárek do Bohunic mohli přijít. ℹ️ https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne/ 🚠❌ Město Brno plánuje postavit novou velkokapacitní lanovku, která má propojit ulici Lipová v Pisárkách s univerzitním kampusem v Bohunicích. Lanovka by měla mít kapacitu 2000 osob za hodinu a stát téměř miliardu korun. Čím dál více ale sílí hlasy jejích odpůrců a roste počet podporovatelů petici proti lanovce. 🤝 Jihomoravská pobočka ČSO, společně s ČSOP Morava, NESEHNUTÍ a Limity jsme my, upozorňuje, jak devastující vliv na ptáky i přírodu v Brně by zamýšlená výstavba lanovky měla a apeluje na úplné zamítnutí celého projektu. 🐦‍⬛ Novinky a aktuální situaci sledujte na Černá křídla nad Brnem. 🎷Aktuálně vás zveme na Koncert za havrany 13. června do Duckbaru: https://www.facebook.com/events/1128300064889970/ Díky moc za veškerou podporu! When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 17:11 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ pro přírodní památku ORTY Jen výjimečně se vypisují soutěže na stavby v rezervacích, v případě Ortů nejde o nic menšího než zpřístupnění unikátních ručně ražených chodeb v druhohorních kaolinických pískovcích u Borku u Českých Budějovic. Firma Hardtmuth z nich vyráběla keramiku a barevné tuhy. Těžilo se chodbicováním, tj. dobýváním pomocí chodeb o velkém profilu bez jakékoli výdřevy. Chodby mají optimální eliptický profil pro roznesení tlaku nadložních vrstev a dosahují výšky až 6 m. Celková délka monumentálního a dnes z části zatopeného systému chodeb je odhadovaná na 6 km. V podzemí se nachází významné zimoviště netopýrů (zejména řasnatého a vodního, v menší míře tu přezimuje i n. velký, velkouchý, ušatý a černý), návštěvní režim proto počítá s prohlídkami jen mimo zimní období. Těšíme se až budou Orty otevřené, soutěžní zadání zahrnuje i vstupní a provozní budovu. Zájemci z řad architektů pozor: soutěžní prohlídka lokality se koná už v pondělí 27. 5. 2024, viz odkazy v komentářích. -jj-

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 16:41 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Lesnícky deň na Orave 🌳 🟢 Včera sme v Mestskom parku v Tvrdošíne už po ôsmykrát zrealizovali obľúbený Lesnícky deň 🌲🌳 Počet účastníkov sa vyšplhal na približne 400, čo nás nesmierne teší 💚 🟢 Tento rok pribudli nové stanovištia i nová spolupráca 🤝 K tradičnému partnerovi SOŠL Tvrdošín s aktivitami ako pílenie dreva, odhad veku stromov či ukážka ťahania dreva, sa pridalo aj Mesto Tvrdošín s vedomostným kvízom ❓️ 🟢 CHKO Horná Orava pripravila aktivity o prírode, ktoré zamestnali ruky aj hlavu 👍 🟢 Sokoliari Kráľa Svätopluka z Oravského Podzámku okrem prezentácie dravcov priniesli aj žarnov a deti si mohli skúsiť, ako sa melie zrno na chlieb 🥖 Taktiež si vytvorili svoje meno v hlaholike. 🟢 Horská záchranná služba zo strediska Západné Tatry prezentovala svoje krásne, ale náročné povolanie. Deťom sa najviac páčila ukážka práce záchranárskeho psa i štvorkolka, ktorá sa používa v ťažšie prístupnom teréne 🌄 🟢 Naši lesníci opäť zabezpečili obľúbenú výrobu vtáčej búdky či lesného medailónu servítkovou technikou. OZ Semenoles sa tešil veľkému záujmu vďaka aktivite sadenia stromčekov 🌱 🟢 Novinkou bola prezentácia moderných technológií v lesníctve, meranie výšky pomocou výškomeru, zameranie polohy pomocou GPS a práca dronu, ktorým sa mapuje a kontroluje stav porastov 🌳 Veríme, že návštevníci si uchovajú spomienky na tento deň čo najdlhšie a o rok sa uvidíme zase 💚

 • 💥 Zapojte se 24.–⁠26
  at 15:08 by Česká společnost ornitologická

  💥 Zapojte se 24.–⁠26. května do Biosmršti, ve které mapujeme nepůvodní druhy živočichů a rostlin. Cílem je získat info o jejich šíření a výskytu. 🦆🪿 V rámci projektu sledujeme i tři ptačí druhy: kachničku mandarínskou, husici nilskou, husici rezavou. 📲 https://www.birdlife.cz/prichazi-biosmrst-2024-spojme-mapovani-nepuvodnich-druhu-s-patranim-po-vhodnych-lokalitach-pro-ptaky/ 💦 Všechny tyto druhy jsou spojené s vodním ekosystémem, proto zároveň vyzýváme k zapojení se do projektu hodnocení vhodnosti rybníků pro ptáky, který se koná celou letošní sezónu až do září: https://www.birdlife.cz/i-letos-hledame-rybniky-pro-ptaky/

 • 🌿🌍 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY 🌍🌿
  at 14:00 by Štátna ochrana prírody SR

  🌿🌍 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY 🌍🌿 Každý rok si 22. mája pripomíname prijatie Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity - CBD). Biologická biodiverzita, často označovaná jednoducho ako biodiverzita, zahŕňa všetky formy života, od mikroorganizmov po veľké cicavce. Biodiverzita je dôležitá pre udržanie ekosystémov, ich funkcií a služieb, ktoré poskytujú ľudstvu, ako sú čistý vzduch a voda, opelenie rastlín, regulácia klímy a mnoho ďalších. Ochrana biodiverzity je preto kľúčová pre udržanie zdravého a udržateľného životného prostredia. K dnešnému dňu je Dohovor o biologickej diverzite jedným z najširšie prijatých medzinárodných environmentálnych dohovorov, s viac ako 190 zmluvnými stranami. Ide o medzinárodne právne záväznú zmluvu s tromi hlavnými cieľmi: 🍃 zachovanie biodiverzity 🍃 trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov 🍃 spravodlivé a rovnocenné zdieľanie výhod vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov Téma tohto ročníka "Buďte súčasťou plánu" nás všetkých vyzýva k ochrane a obnove biodiverzity. Ako môžeme pomôcť k podpore biodoverzity my? ✅ Zastavme alebo obmedzme používanie pesticídov ✅ Vytvorme mokraď alebo akýkoľvek otvorený zdroj vody ✅ Trávniky nechajme nehnojené a tešme sa z ich rôznorodosti (aj s púpavami 😉) ✅ Vysádzajme pôvodné stromy a kríky ✅ Prilákajme na svoj pozemok opelovače a iný hmyz ✅ Zaveďme postupné kosenie šetrné k biodiverzite ✅ Podporujme miestne farmy ##BiodiversityDay #PartOfThePlan #ForNature #sopsr #ochranaprírody #štátnaochranaprírody

 • Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti
  at 13:21 by Český svaz ochránců přírody

  Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Ochrana biodiverzity se prolíná celou naší činností, ale Místo pro přírodu je vlajkovou lodí. Pomůžete nám? Dneska je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Právě o zachování či obnovu druhové i biotopové rozmanitosti (biodiverzity) se Místo pro přírodu již jednadvacet let snaží. Bez vaší podpory by to však nešlo. Děkujeme! www.mistoproprirodu.cz

 • Photos from Around the World's post
  at 12:50 by Greenpeace Slovensko

  Dnes je Medzinárodný deň biodiverzity, tak sa pokochajte a pousmejte nad krásou našej rozmanitej planéty. 😉😁🌍

 • TRIEDENÝ ZBER odpadov na Slovensku nie je jednotný
  at 12:13 by NATUR-PACK

  K SPRÁVNEMU TRIEDENIU ODPADOV VÁM POMÔŽU AJ NÁLEPKY NA KONTAJNEROCH 🚮 ✅ ♻️ Triedený zber odpadu na Slovensku nie je jednotný. 👉 Aj preto je dôležité sledovať základné inštrukcie ℹ️ na nádobách na triedený zber, ktoré musia byť "vybavené" informačnými nálepkami. 👉 V mnohých našich samosprávach nájdete aj tie naše. ✅ ♻️ Od roku 2024 nám v našej misii vzdelávať verejnosť a zvyšovať povedomie o odpadoch pomáha aj náš nový maskot, medvedík čistotný SAMO. 🦝 ℹ️ Informácie o správnom triedení nájdete aj na stranke 👉 www.akotriedit.sk a tiež v príručke 👉 Alchýmia tiredenia komunálneho odpadu: 📚 https://buff.ly/3O0D9TU ✅ #spravnetriedenie #odpad #kontajner #nalepky #SAMO #akotriedit #alchymiatriedenia Triedený zber odpadu na Slovensku nie je jednotný. Aj preto je dôležité sledovať základné inštrukcie na nádobách na triedený zber, ktoré musia byť "vybavené"...

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 11:49 by Štátna ochrana prírody SR

  🦉 POZNÁTE PLAMIENKU DRIEMAVÚ? V týchto dňoch zdokumentovali kolegovia z CHKO Vihorlat liahnutie jej mláďat. ℹ️ Plamienka driemavá (Tyto alba) je typická synantropne žijúca sova na Slovensku. Svojim životom je viazaná na ľudské sídla, stavby a objekty. Plamienka driemavá v minulosti obývala veže kostolov a povaly poľnohospodárskych budov. V súčasnosti však na našom území obýva už len spomínané povaly. Posledný údaj o hniezdení plamienky vo veži kostola bol zaznamenaný v roku 2000. Potravu plamienky tvoria väčšinou drobné zemné cicavce. 〽️ V súvislosti so zánikom vhodných hniezdisk, dopravou a vysokým predačným tlakom hlavne zo strany kuny skalnej, početnosť plamienky driemavej na Slovensku výrazne poklesla. V rokoch 1980 – 1999 sa populácia odhadovala na 400 až 600 párov a tento trend je klesajúci. V roku 2023 bolo na celom Slovensku známych len 11 párov, pri ktorých sa sledovalo hniezdenie. V územnej pôsobnosti @CHKO Vihorlat boli potvrdené dve úspešné hniezdenia, kedy plamienky vyviedli 24 mláďat. V jednom prípade išlo o dve hniezdenia jedného páru. 🧐 Mapovanie plamienky driemavej nie je jednoduché a vyžaduje si špeciálny a cielený monitoring, v rámci ktorého naši kolegovia inštalujú aj nové búdky pre tento druh sovy. Búdky umiestňujú do vhodných objektov v úzkej spolupráci s miestnymi poľnohospodármi, ktorí chápu, že ide o podporu prirodzenej ochrany ich poľnohospodárskej výroby. Za túto spoluprácu a pochopenie sme veľmi vďační. 🤝💚 👉 Táto sezóna je zatiaľ veľmi úspešná. V týchto dňoch práve prebieha liahnutie mláďať, ktoré budú o pár týždňov vhodné na krúžkovanie. Krúžky nám následne pomôžu pri ďalšom odhaľovaní tajného života tejto našej najkrajšej sovy. 🦉 📸 Foto: Martin Danilák (zoológ CHKO Vihorlat) a Canva Pro #monitoring #plamienka #sovy #výskum #krúžkovanie #ochranaprírody #chkovihorlat #sopsr #štátnaochranaprírody

 • DNO OCEÁNU SA MENÍ NA SKLÁDKU PLASTOVÉHO ODPADU
  at 10:45 by Odpady-portal.sk

  DNO OCEÁNU SA MENÍ NA SKLÁDKU PLASTOVÉHO ODPADU. KONČÍ HO TAM VÄČŠINA 🇦🇺 🇨🇦 Z novej štúdie austrálskych a kanadských vedcov vyplýva, že na dne oceánu sa v súčasnosti môže nachádzať až jedenásť miliónov ton plastového odpadu. 🌊🐚 Podľa odborných odhadov do oceánu každú minútu dňa prenikne množstvo plastu približne o objeme jedného smetiarskeho vozidla. 🧴🥤 Zároveň sa predpokladá, že spotreba plastov sa do roku 2040 ešte zdvojnásobí. V záujme ochrany morských ekosystémov je preto kľúčové vedieť, ako sa plast v oceáne pohybuje a kde napokon spočinie. 📰 👨‍🔬 V novej štúdii sa špecificky vypočítava množstvo plastového odpadu, ktorý končí na dne oceánu. Na morskom dne sa plast hromadí a časom sa začína štiepiť a miešať s oceánskym sedimentom. Viac zaujímavostí z výskumu si môžete prečítať v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108107/dno-oceanu-sa-meni-na-skladku-plastoveho-odpadu-konci-ho-tam-vacsina.aspx

 • Záchrana rašelinísk
  at 10:17 by Štátna ochrana prírody SR

  Príbeh na týždeň Na konci doby ľadovej boli dominantné, teraz pokrývajú len necelé tri percentá pevniny, čo je škoda, pretože sú vzácnymi strojmi času. Vo svojich hlbokých útrobách uchovávajú tisí ...

 • Každý živočich, rostlina a mikroorganismus má svou roli v přírodě a společně udržují rovnováhu.✨
  at 9:35 by Ministerstvo životního prostředí

  Každý živočich, rostlina a mikroorganismus má svou roli v přírodě a společně udržují rovnováhu.✨ Proto je důležité hospodařit v krajině ohleduplně a poskytnout prostor pro jejich rozvoj. Aby se jim dobře žilo v různých prostředích - smíšených lesích, remízcích nebo mokřadech. Každý pro to můžeme udělat něco: 🌳 Sázet stromy a pečovat o zeleň. 🐦 Vytvářet útočiště pro ptáky a netopýry. 🌸 Nechat plochy zahrady bez kosení pro opylovače. 🗑️ Odnášet odpadky z přírody.

 • Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity
  at 9:29 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉DNEŠOK PATRÍ BIODIVERZITE 🐟22. máj je tradične Medzinárodným dňom biodiverzity. Jeho cieľom je informovať verejnosť a zvýšiť povedomie spoločnosti o problémoch, ktorým biologická rozmanitosť vo svete i u nás čelí. 🦍Upriamuje tiež pozornosť na riešenia, ktoré môžu byť globálne alebo lokálne. Do osvetovej kampane sa pravidelne zapája aj Slovenská agentúra životného prostredia. 🍄Pripravili sme si tieto aktivity: •pohybovo-vedomostnú environmentálnu súťaž Hypericum v prírodnom areáli Strediska environmentálnej výchovy Dropie •pre návštevníkov areálu SAŽP v Banskej Bystrici je k dispozícii nová pátracia hra o klíme a biodiverzite •počas celého mája je zároveň otvorená online výzva z výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa. Envirovýchova SEV Dropie Ministerstvo životného prostredia SR Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i.....

 • ZAČALO PLATIŤ NOVÉ NARIADENIE
  at 9:28 by Odpady-portal.sk

  ZAČALO PLATIŤ NOVÉ NARIADENIE. SPRÍSŇUJE PRAVIDLÁ PRE VÝVOZ ODPADOV Z EÚ 🚛 Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii. 📋 Od pondelka, 20. mája, nadobudlo účinnosť nové nariadenie o prepravu odpadu. Znamená to, že preprava odpadu v rámci EÚ, ale aj dovoz a vývoz odpadu mimo hraníc Únie sa riadi podľa nových pravidiel. 🇪🇺 O revízii nariadenia sa v EÚ hovorilo roky, pričom Európska komisia predstavila prvotný návrh ešte v novembri 2021. ⚖️ Finálna podoba novej legislatívy sa utriasla na konci minulého roka. Právny pohľad na nové pravidlá ešte v priebehu ich schvaľovania priniesol vo svojom texte Marek Prítyi z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland. Týmto týždňom sa celý legislatívny proces dostal na koniec a nové nariadenie je účinné. Čo to bude znamenať v praxi? Viac sa dočítate v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108109/preprava-odpadu-vyvoz-nariadenie-eu-pravidla-podmienky.aspx

 • Záchrana rašelinísk
  at 9:00 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Na rašeliniskách v CHKO Horná Orava začali zmeny 👍💦😃 Vďaka spolupráci DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie a Štátna ochrana prírody SR pri realizácii projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ financovaného z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa darí obnovovať na rašeliniskách Oravy ich vodný režim. Vypočujte si reportáž Rádia Slovensko, ktorá Vám priblíži tieto krehké a nenahraditeľné biotopy. Príbeh na týždeň Na konci doby ľadovej boli dominantné, teraz pokrývajú len necelé tri percentá pevniny, čo je škoda, pretože sú vzácnymi strojmi času. Vo svojich hlbokých útrobách uchovávajú tisí ...

 • 📣 Právě teď hledáme novou kolegyni či kolegu na plný úvazek na pozici:
  at 8:07 by Česká společnost ornitologická

  📣 Právě teď hledáme novou kolegyni či kolegu na plný úvazek na pozici: 💼 Hlavní manažer/ka sloučených internetových obchodů Zelená domácnost a ČSO 🔗 https://www.birdlife.cz/hlavni-manazer-ka-sloucenych-internetovych-obchodu-zelena-domacnost-a-cso/ 🏠 Hledáme samostatného člověka s obchodním duchem, který věří, že přírodu musíme chránit a že musíme začít u sebe doma. Člověka, který s tím chce ostatním pomáhat, a přitom přispívat k financování jiné ochranářské práce ČSO. 🐦 Jste kreativní, zodpovědný, vysoce samostatný člověk se zápalem pro přírodu, zkušenostmi s vedením lidí, který se vyzná v marketingu i obchodu a rád pracuje s daty? Máme pro Vás práci! 🛒 Hlavní náplní práce bude zajištění komplexního strategicko-provozního řízení obchodu Zelená domácnost (e-shop + kamenná prodejna) a e-shopu ČSO, resp. obchodu vzniklého jejich sloučením. Čeká Vás rozhodování o složení sortimentu zboží i o cenotvorbě, vyhledávání nového zboží a jednání s dodavateli. 📶 Společně vytvoříme funkční obchodní a marketingovou strategii a rozpočty a od Vás budeme očekávat jejich pravidelnou aktualizaci, vyhodnocování a reportování (zejména finančních ukazatelů). Nezbytnou součástí pozice je vedení kolektivu lidí. Těšíme se na přihlášky!

 • Photos from Nadácia Ekopolis's post
  at 7:21 by Nadácia Ekopolis

  🚵‍♀️ V polovici mája sme sa zúčastnili stretnutia spoločného projektu ICTr s ďalšími 12 partermi z 9 krajín vo Valticiach na južnej Morave. Súčasťou stretnutia bol aj cyklistický výjazd po EuroVelo 15 Cesta Železnej opony pozdĺž moravsko-rakúskej hranice v oblasti Valtice – Mikulov. Cyklotrasa, ktorá je pre všetkých skvelou inšpiráciou. 🚵 ☝️ Projekt je podporený programom Stredná Európa a Slovenskou republikou a zameriava sa na vytvorenie inovatívneho cykloturistického produktu pozdĺž diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorá vedie po bývalej hranici medzi Východom a Západom od Barentsovho mora až k Čiernemu moru. Dnes je táto trasa aj certifikovanou Kultúrnou cestou Rady Európy. ☝️ 📌 V ďalších mesiacoch, najmä na jeseň, budeme organizovať školenia a mentorské prograny pre malých podnikateľov tak, aby boli lepšie pripravení zapojiť sa do cykloturistických produktov. Nadácia Ekopolis bude mať tiež na starosti vytvorenie tzv. Good Impact Programu, ktorého cieľom je kompenzácia negatívnych dopadov na miestnej prostredie. Pôjde o finančný mechanizmus na podporu takých miestnych spoločenských a environmentálnych iniciatív popri trase, ktoré eliminujú negatívne vplyvy turizmu.

 • Dnes je den biodiverzity, neboli druhové rozmanitosti
  at 5:55 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Dnes je den biodiverzity, neboli druhové rozmanitosti. 🌸 Jak ji podpořit? Můžete třeba hmyzu na zahradě nechat neposečený pruh květin, ptákům pořídit budku nebo ježkům a plazům na podzim připravit hromadu listí a větví. 🦔 A jak o biodiverzitu pečujete vy? Napište nám to do komentářů a klidně k tomu přidejte i fotku. ☺️ 📸: Běla Komancová

 • Milovníci vtákov sú nadšení: Na Sysľovských poliach sa objavil vzácny dravec - luniak sivý | Bratislava | Mestské časti | Bratis...
  at 17:30 by SOS/BirdLife Slovensko

  Pár týždňov po výsadbe drevín na trojhraničí ich prišiel pozrieť jeden z najvzácnejších dravcov na Slovensku, luniak sivý. Mladým nadšencom pozorovania vtákov sa počas uplynulého víkendu podaril pozorovateľský zázrak. Na slovenskom území zaznamenali luniaka sivého. Informoval nás o tom hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 17:05 by Česká společnost ornitologická

  📕 Zveme na knižní veletrh Svět knihy - už tento víkend na holešovickém výstavišti: https://svetknihy.cz/ ✨Na stánku Revolver Revue se na vás v pátek 24. 5., 15:30–17:20 těší Petr Voříšek. A společně s ním i jeho zbrusu nová Jedna věta /2024/ a kniha Pražské ptactvo 1800–2020 /2023, s kol. aut./ 🦅 📗 "Jedna věta" je projektem, ve které si vybrané osobnosti po dobu jednoho roku zapisují každý den jednu větu. Ukázku "květen" od Petra Voříška si přečtěte na https://www.bubinekrevolveru.cz/jedna-veta-ukazka 🐦 Více o knize Pražské ptactvo: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy/prazske-ptactvo 🪺 Revolver Revue najdete na veletrhu Svět knihy na stánku malých nakladatelů, kde si budete moct za mimořádné ceny zakoupit vybrané tituly včetně Pražského ptactva a knihy Jedna věta od Petra Voříška. Prodej: ⏳ čtvrtek 23. 5 – sobota 25. 5., (9.30–19.00) ⏳ neděle 26. 5., (9.30–16.00)

 • Photos from Český svaz ochránců přírody Vlašim's post
  at 16:39 by Český svaz ochránců přírody

  Víte, co je to serpentinit? (aneb trocha geologie z Podblanicka)

 • Z bohaté nabídky ČSOP Kynšpersko
  at 16:22 by Český svaz ochránců přírody

  Z bohaté nabídky ČSOP Kynšpersko

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 16:20 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  NAPAJEDLA Z MELIORACÍ Byli jsme spolu s Životní prostředí JčK v Novohradských horách prohlédnout odlehčenou techniku pro sečení podmáčených luk. Testování probíhalo po dešti v nivě horní Malše s dobrým výsledkem 👍. Technika se bude používat i v ochranářsky cenných biotopech (např. v přírodní památce Horní Malše v povodí se vzácnou perlorodkou, nebo na mokrých loukách u Pohoří na Šumavě). Co nás ale zaujalo nejvíc, byla nová napajedla v pastvinách, určená pro skot, do kterých permanentně proudí čerstvá voda ze středového sloupku. Jsou dílem místního zemědělce, který využil přirozeného spádu vody v melioračním potrubí, na které jsou napajedla připojená, včetně odtoku z nádrže. Tohle řešení má minimální nároky na údržbu, kvalita vody je stabilní a kolem napajedel je sucho. Nedochází tak k narušování drnu a k erozi půdy. Řešení je samozřejmě použitelné tam, kde voda neobsahuje látky závadné pro skot... Zájemce o technické detaily můžeme zkontaktovat s autorem. -jj-

 • Zapojte sa do novej pátracej hry o klíme | ta3
  at 16:00 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  Pátraciu hru o klíme si všimol aj web TA3. ZAPOJÍTE SA AJ VY? 🍀 Hru pripravili špecialisti na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity - 22. máj. 🍀 Príďte si zasúťažiť a spoznať opatrenia, ktoré agentúra robí k zmierneniu zmeny klímy a podpore biodiverzity. 🍀 Dostanete mapu a na každom stanovišti zadanie. Keď ho uhádnete, získate písmená do záverečnej tajničky. 🍀Čaká na vás parádna odmena: hmyzí domček, búdka pre vtáky, bufka, fľaša, atď. Viac sa dozviete TU Ak máte radi hry, máme pre vás tip. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pozýva verejnosť zapojiť sa do pátracej hry (questingu) o klíme a biodiverzite. Hra odhaľuje, že prispieť k zmierneniu zmeny klímy a tvoriť ostrovy života dokáže veľmi jednoducho aj jednotlivec s...

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 15:40 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Televízny a rozhlasový les 🎙🌳 🟢 Spolupráca Štúdia RTVS Banská Bystrica s našou Lesnou správou Čierny Váh je už takmer tradíciou, ktorú sme posilnili aj v uplynulých dňoch 🤝 Kolektív štúdia sa po roku opäť pričinil k založeniu nového lesa, tentokrát v lokalite Házička na ploche 0,40 ha, ktorá vznikla spracovaním lykožrútovej kalamity 🌱 🟢 Spoločnými silami sa nám podarilo vysadiť 1180 ks sadeníc ihličnatých a listnatých drevín v zložení: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk, javor a brest, čím bol položený základ pre nový zdravý zmiešaný les 🌲🌳 Milým bonusom po výsadbe bol májový dážď, ktorý zavlažil všetky zasadené stromčeky 💦🌱 🟢 Po skončení prác bol pre účastníkov akcie pripravený divinový guláš a sladký koláčik ku káve, pri ktorej naši lesníci porozprávali viac nielen o svojej práci, ale aj o Významných lesníckych miestach, ktoré sa nachádzajú na Čiernom Váhu 🌲 🟢 Živé vstupy z výsadby si mohli poslucháči vypočuť vo vysielaní Rádia Regina Stred a reportáž zo zalesňovania bude odvysielaná v relácii RTVS Na zelenej adrese 📺🌳 Ďakujeme 💚

 • Photos from Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP's post
  at 14:39 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  🔎 SAŽP zverejnila verejný odpočet svojej činnosti za rok 2023 🌱 Realizované projekty v minulom roku: 22 na národnej úrovni: 11 na medzinárodnej úrovni: 11. úspešne ukončené: 14 pokračuje: 8 🔝 národné projekty 2023 🗣 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. ✅ informačných aktivít, osvetových programov, konferencií a workshopov: 1116 ✅ zapojených osôb: 6, 5 milióna 👥 🌳🪴 Zelené obce Slovenska - podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska mimo chránených území. ✅ zapojených obcí: 428 ✅ vysadených drevín: 42 000

 • 🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000!
  at 14:34 by Štátna ochrana prírody SR

  🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000! 🌍🌿 👉 Každý rok si 21. mája pripomíname vznik najväčšej koordinovanej siete chránených území na svete, ktorá bola vytvorená pred 32 rokmi. Viac ako 27 000 chránených území v sieti NATURA 2000, to je viac ako 27 000 dôvodov na oslavu! 🍃 Sieť #Natura2000 je kľúčová pre ochranu našich najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Táto rozsiahla sieť chránených území sa rozprestiera po celej EÚ a zabezpečuje udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Je nevyhnutná pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre budúce generácie. 🌱 Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území: ✅ Chránené vtáčie územia 🐦 ✅ Územia európskeho významu 🪷 👉 Cieľom vytvorenia sústavy NATURA 2000 je zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v týchto územiach. 👩‍🌾 🧐 Viete ktoré územia v rámci Slovenska sú zaradené do tejto sústavy? Spoznajte ich aj prostredníctvom interaktívnej mapy Európskej agentúry životného prostredia: https://natura2000.eea.europa.eu/ 🤝 Vybraným územiam sústavy Natura 2000 sa venuje aj projekt Príroda pre všetkých, koordinovaný Ministerstvo životného prostredia SR. Zoznámte sa s jeho aktivitami prostredníctvom projektovej stránky https://www.prirodaprevsetkych.sk/ #Natura2000 #DenNatura2000 #ChránimePrírodu #Biodiverzita #štátnaochranaprírody #sopsr #ochranaprírody #Prírodaprevšetkých

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 13:23 by Štátna ochrana prírody SR

  ENVIRONMENTÁLNE PODUJATIE DOTYK LESA 🌳 Už zajtra 22. mája nás môžete stretnúť v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom na podujatí Dotyk Lesa. Podujatie organizujú Mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenský poľovnícky zväz a regionálna organizácia Stredné Pohronie. Sme veľmi radi, že sa ako spoluorganizátor zúčastníme podujatia aj s našou novou interaktívnou mobilnou eko-učebňou "Medvedí brloh" a priblížime tak rôzne témy o ochrane prírody žiakom zo základných škôl v Žiari nad Hronom. 🌿 Tešíme sa na stretnutie s vami! 🤗

 • 🐓 Kdy jste naposledy viděli (nebo slyšeli!) křepelku či koroptev?
  at 12:48 by Česká společnost ornitologická

  🐓 Kdy jste naposledy viděli (nebo slyšeli!) křepelku či koroptev? Právě polním hrabavým ptákům se věnujeme v rubrice "Poznáte" v novém čísle časopisu Ptačí svět.👇 📰Také se dozvíte, jak se zapojit do letošního mezinárodního sčítání čápů černých a bílých, kolika let se dožívají naši ptáci, co způsobuje deformace zobáků a zda s nimi mohou ptáci žít nebo si přečtete rozhovor s Gabrielou Dobruskou, která má v ČSO na starosti vzdělávání, vycházky pro veřejnost i program Čapí hnízda. ⬇️ Více k obsahu čísla najdete na https://www.birdlife.cz/prave-vysel-novy-ptaci-svet-2-2024/ kde je i odkaz ke stažení. 🦅 Členové ČSO dostávají čtvrtletník Ptačí svět zdarma jako součást členských výhod: https://www.birdlife.cz/stante-se-clenem-cso/ ℹ️ Nečlenové si mohou časopis předplatit: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/predplatne 🛒 V e-shopu najdete i starší čísla: https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy

 • Známe to všichni: když jdeme v létě městem a není v blízkosti žádný strom, horko je opravdu nesnesitelné.☀️🥵
  at 10:59 by Ministerstvo životního prostředí

  Známe to všichni: když jdeme v létě městem a není v blízkosti žádný strom, horko je opravdu nesnesitelné.☀️🥵 🌳Jejich místo ve městě je nenahraditelné. Právě proto by měla být stromořadí a vzrostlé stromy lépe chráněny, aby neuhýbaly stavbám, a v případě, že není jiná možnost, byly nahrazeny novými stromy. Tuto ochranu poskytne novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo připravuje.✨

 • TRIŠESŤŠESTKA KONČÍ
  at 9:51 by Odpady-portal.sk

  TRIŠESŤŠESTKA KONČÍ. MINISTERSTVO VYDALO PO PRIEŤAHOCH NOVÚ EVIDENČNÚ VYHLÁŠKU 📝 V Zbierke zákonov na internete bola 8. mája publikovaná nová Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. z. z 11. decembra 2023 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 📝 Ukončil sa tak niekoľkoročný proces prípravy vyhlášky, ktorá má reflektovať budovanie Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). 📝 Potreba novej vyhlášky nevznikla až v roku 2022, ale už od začiatku budovania ISOH v roku 2018. Programovanie nového informačného systému malo byť priamo naviazané na legislatívny reformu evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Viac sa dočítate v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108108/vysla-vyhlaska-o-evidencnej-a-ohlasovacej-povinnosti.aspx

 • Na pomoc kriticky ohroženému soumračníkovi bělopásnému
  at 8:39 by Český svaz ochránců přírody

  Na pomoc kriticky ohroženému soumračníkovi bělopásnému. #rokmotylu Na 15. června máme naplánovaný další dobrovolnický den. Pomůžeme kriticky ohroženému soumračníkovi bělopásnému. Rádi vás uvidíme!

 • Již tuto sobotu se v Moravičanech uskuteční vycházka: "Za jasoněm do Litovelského Pomoraví" kterou pořádá ČSOP Iris Prostějov
  at 7:59 by Český svaz ochránců přírody

  Již tuto sobotu se v Moravičanech uskuteční vycházka: "Za jasoněm do Litovelského Pomoraví" kterou pořádá ČSOP Iris Prostějov. Pokud máte čas, určitě doražte. Délka trasy je asi 6 km. Účastnický poplatek: 50 Kč. #rokmotylu

 • TESTUJEME POVINNÚ ÚPRAVU ODPADOV
  at 7:06 by Odpady-portal.sk

  TESTUJEME POVINNÚ ÚPRAVU ODPADOV. CHCEME BYŤ PRIPRAVENÍ, HOVORÍ ŠÉF ODPADOVEJ SPOLOČNOSTI 🚛 V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom. 🧑‍💼 Šéf najväčšej odpadovej skupiny v SR ocenil intenzívnejší záujem ministerstva životného prostredia o komunikáciu s účastníkmi trhu pri príprave legislatívy. 🏡 Došlo tiež k dohode s obcami a s mestami na úprave výšky poplatkov za výstup z úpravy odpadov. ♻️ Povinnosť úpravy odpadov bude účinná od 1. januára 2025. V Marius Pedersen však už zrealizovali pilotný projekt, v rámci ktorého testovali technológiu úpravy odpadov. Viac informácií o tom, či dôjde k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad, aký vplyv bude mať úprava odpadov na zachytávanie skládkových plynov a aký vývoj sa očakáva v súvislosti s ďalšou povinnosťou od roku 2027, sa dočítate v článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108106/oliver-sujan-uprava-odpadov-pred-skladkovanim.aspx

 • Soustavu Natura 2000 už vám určitě představovat nemusíme
  at 6:01 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Soustavu Natura 2000 už vám určitě představovat nemusíme. Po celé EU chrání významné lokality, živočichy a rostliny, které jsou z celoevropského pohledu nejcennější. 🐝 V ČR nám s péčí o tuto největší soustavu chráněných území na světě nyní pomáhá projekt Jedna příroda 👉 www.jednapriroda.cz. Mimo jiné díky tomu například vznikají tůně, probíhá pastva, kosení, odstraňují se nálety, sází stromy a mnoho dalšího. 🌳 📸: Běla Komancová

 • ENVIROFOND ROZDELÍ SAMOSPRÁVAM PRÍSPEVKY ZA KUCHYNSKÝ ODPAD
  at 5:45 by Odpady-portal.sk

  ENVIROFOND ROZDELÍ SAMOSPRÁVAM PRÍSPEVKY ZA KUCHYNSKÝ ODPAD. MUSIA PREUKÁZAŤ, ŽE HO ZHODNOTILI 🏢🏘️ Mestá a obce sa môžu opäť uchádzať o príspevky z Environmentálneho fondu. Čas na podanie žiadosti sa im však kráti. 💶🪙 Okrem príspevkov, na ktoré samosprávy získavajú nárok dosiahnutím požadovanej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, o ktoré bolo potrebné požiadať do konca marca, Envirofond znovu poskytne aj príspevky na vytriedený a zhodnotený kuchynský odpadov z domácností. 🥦🥙 Aby samospráva mohla získať príspevok, musí splniť viacero podmienok. Tou základnou, ktorá rozhoduje aj o jeho výške, je množstvo zhodnoteného kuchynského odpadu z domácností za rok 2023. 🏭🫛 Dôležité však je, že obce a mestá musia preukázať nielen vyzbieranie kuchynského odpadu, ale aj jeho zhodnotenie v kompostárni či bioplynovej stanici. V článku 👉 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108105/kuchynsky-bioodpad-envirofond-prispevky-2024.aspx nájdete termín na podanie žiadosti, sumár všetkých dôležitých informácií a prehľad toho, ako sa tieto príspevky delili medzi jednotlivé mestá a obce vlani.

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 17:43 by Česká společnost ornitologická

  🎓 Dnes jsme uspořádali v pražském Toulcově dvoře čtvrtý ročník žákovské ornitologické konference, tedy akce kde jednotlivci i badatelské týmy prezentují výsledky své ornitologické práce formou posteru či ústní prezentace. 👏 Velmi děkujeme všem za vydařenou akci! Žáci, žákyně, studentky a studenti odprezentovali 11 přednášek a připravili 3 postery. 🎤 Konferenci navštívilo 64 lidí, kteří si kromě přednášek žákovských a studentských vyslechli i přednášku Terezy Petruskové na téma ptačího zpěvu, Jana Grünwalda o urbanizaci ptáků a Gabriely Dobruské o čápech. 5️⃣ Těšíme se na vás v dalším ročníku! 🔗 https://www.birdlife.cz/zakovska-konference/

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 17:28 by LESY Slovenskej republiky

  🌳 Pred a po ♻️ 🟢 Neďaleko Prešova v doline Štavice LESY SR vybudovali Lesnícky náučný chodník Sigord, v závere ktorého sa nachádzajú aj zastrešené minerálne pramene 💧 🟢 Vo februári 2024 v dôsledku veterného počasia došlo k vyvráteniu stromov, ktoré pri páde zasiahli spodný prameň a zničili jeho prestrešenie 💨 Samotný prameň však ostal nepoškodený. Trosky strechy lesníci z LS Kokošovce vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov odstránili, aby nedošlo k úrazu, pretože lokalita je značne navštevovaná verejnosťou 👣 Šťastím bolo, že v momente pádu stromov sa pri prameni nik nenachádzal a nikomu sa nič nestalo. 🟢 Od vzniku situácie miestni lesníci intenzívne hľadali možnosti a pracovalo sa na oprave zničeného zastrešenia. V priebehu jarných mesiacov sa vďaka uvoľneniu financií určených na obnovu lesoturistickej infraštruktúry LESOV SR podarilo zastrešenie spodného prameňa opraviť. V súčasnosti už je plne funkčné a lokalita je prístupná verejnosti 👍

 • Chceli by ste urobiť niečo pre prírodu a chce sa vám aj fyzicky si zamakať?
  at 14:35 by BROZ - ochranárske združenie

  Chceli by ste urobiť niečo pre prírodu a chce sa vám aj fyzicky si zamakať? 💪 Máte možnosť zabojovať proti inváznej zlatobyli priamo na "našej" lokalite v Biskupických luhoch. Naši kolegovia budú kosiť túto invázku krovinorezmi a potrebujeme k nim 15 šikovných hrabačov. 🪠 No čo? Hecnete sa? Už tento štvrtok - 23.5. od 10:00 do 14:30. Viac info nájdete tu: https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/detail/?tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5Baction%5D=detail&tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5BactivityObj%5D=2292&tx_dwvolunteeringweek_activitydetail%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=900264d7d919cbd8b429683be2f04d9b

 • Photos from Skupina JARO's post
  at 14:05 by Český svaz ochránců přírody

  Ještě jednou na téma "zachraňování" mláďat. Aneb ze života záchranné stanice v Jaroměři.