Výber správ o životnom prostredí, prírode a ekológii

 • Do Malej Fatry sa vrátil jediný pár vzácnej lastovičky skalnej. Ďalšie jedince nájdete až v Rakúsku
  at 21:14 by SOS/BirdLife Slovensko

  Aj náš aktuálne najvzácnejší vtáčí druh, lastovička skalná, je späť. Podľa správ zamestnancov Národného parku Malá Fatra sa vrátili na Rozsutec. A to konkrétne dva jedince, respektíve jeden pár. Sme zvedaví, či sa niekedy vráti viac ako jeden pár, alebo či túto dlhodobú cestu ku nám, na ďaleký sever, ďaleko od najbližších ďalších hniezdísk v Rakúsku, bude dlhodobo merať len ojedinelý pár. V Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec neďaleko Terchovej spozorovali lastovičku skalnú. Ide o jeden z najvzácnejších druhov operencov na území Slovenskej republiky.

 • Prírodné lapače uhlíka - Časopis Quark
  at 18:50 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Ďalší pekný článok o rašeliniskach 👍 Keď v rašeliniskách zachovávame vhodné podmienky, tvoria unikátne úložisko uhlíka. No ak ich zničíme, stanú sa nebezpečným zdrojom skleníkových plynov. Boli ste už niekedy na rašelinisku? Je to ako pristáť na inej planéte. Stratíte pevnú zem pod nohami a kráčate akoby po mä...

 • 📣AŽ 10-KRÁT VIAC TRASOCHVOSTOV ŽLTÝCH SME VLANI ZAZNAMENALI NA BIOPÁSOCH NEŽ MIMO NICH! MONITORING JEDNOZNAČNE UKÁZAL, ŽE BIOPÁS...
  at 17:07 by SOS/BirdLife Slovensko

  📣AŽ 10-KRÁT VIAC TRASOCHVOSTOV ŽLTÝCH SME VLANI ZAZNAMENALI NA BIOPÁSOCH NEŽ MIMO NICH! MONITORING JEDNOZNAČNE UKÁZAL, ŽE BIOPÁSY POMOHLI MNOHÝM VTÁČÍM DRUHOM VRÁTANE OHROZENÝCH, NAPRÍKLAD DROPA VEĽKÉHO ALEBO PŔHĽAVIARA ČERVENKASTÉHO. VÝZNAM BIOPÁSOV ČI MEDZÍ PRE PRÍRODU SA TAK POTVRDIL HNEĎ V PRVOM ROKU. POTREBNÉ JE PRETO MAXIMÁLNE PODPORIŤ POĽNOHOSPODÁROV V ICH POKRAČOVANÍ ZJEDNODUŠENÍM BYROKRACIE A URÝCHLENÍM PLATIEB. Na jar a v lete 2023 sme s dobrovoľníkmi monitorovali prínosy nového prvku v našej poľnohospodárskej krajine – biopásov pre vtáctvo poľnohospodárskej krajiny. V spolupráci s 11 poľnohospodárskymi podnikmi na celom Slovensku sme na 40 výskumných plochách sledovali, či vtáky viac využívajú toto nové opatrenie v porovnaní s kultúrnymi plodinami na poliach. Na každej výskumnej ploche boli dve monitorovacie línie – transekty. Jeden viedol cez miesto, kde sa nachádzal biopás, druhý cez pole bez biopásu. Získané dáta boli následne štatisticky vyhodnotené. 🦅 Celkovo bolo na všetkých študijných plochách zaznamenaných 2060 vtákov 🦜 Na transektoch s biopásmi bolo zaznamenaných 1397 jedincov 42 druhov vtákov, na kontrolných transektoch bez biopásu 665 jedincov 29 druhov vtákov 🐦 17 druhov vtákov sme zaznamenali výhradne na miestach s biopásmi – ľabtuška lúčna, ľabtuška hôrna, stehlík obyčajný, bocian biely, strnádka obyčajná, pipíška chochlatá, strakoš obyčajný, strakoš veľký, skaliarik sivý, drop veľký, vrabec domový, straka obyčajná, kanárik poľný, hrdlička záhradná, penica popolavá, drozd čierny a dudok chochlatý 🌾 v miestach s biopásmi bola početnosť a diverzita vtákov výrazne vyššia počas celej sezóny 🌱 významne vyššie početnosti sme zaznamenali u poľných a lúčnych druhov, teda tých, pre ktoré bolo toto opatrenie primárne zavedené 🌻 najväčší prínos mali biopásy pre zrnožravé a hmyzožravé druhy 🦤 významným zistením bolo, že v biopásoch a ich okolí bolo podstatne viac vtákov ohrozených a ubúdajúcich druhov, napríklad drop veľký, pipíška chochlatá, pŕhľaviar červenkastý či skaliarik sivý 🐔 výrazné rozdiely v početnosti boli aj v prípade ubúdajúcich, ale stále hojných typických poľných druhov - škovránka poľného, prepelice poľnej, trasochvosta žltého, či bažanta obyčajného 🐥 napríklad v prípade trasochvosta žltého bol rozdiel v početnosti až desaťnásobný 🍀 výskum jasne ukazuje, že biopásy majú potenciál pomôcť vtákom aj v krajine, kde dominujú veľké polia a nízka variabilita pestovaných plodín ✅ odporúčame preto pokračovať v podpore tohto opatrenia tak, aby sa udržala vysoká zapojenosť v ekoschéme a motivovali ďalšie farmy ⚠️ to je potrebné zabezpečiť znížením byrokratickej náročnosti, primeraným finančným ohodnotením, urýchlením platieb pre poľnohospodárov a odpustením sankcií za necielené chyby v dodržiavaní pravidiel v prvom roku implementácie

 • A post from Greenpeace Slovensko
 • ♻️ AKO TRIEDIŤ SPRÁVNE❓ 👉 Borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše) alebo varné sklo (vyššia teplota tavenia) NEPATR...
  at 14:56 by NATUR-PACK

  ♻️ AKO TRIEDIŤ SPRÁVNE❓ 👉 Borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše) alebo varné sklo (vyššia teplota tavenia) NEPATRÍ ❌ do nádob na triedený zber SKLA, ale je ho potrebné odovzdať VÝROBCOVI ✅ alebo odniesť na ZBERNÝ DVOR ✅. ℹ️ Aj tieto informácie nájdete 👉 v príručke Alchýmia triedenia komunálneho odpadu📚 https://buff.ly/3O0D9TU ✅ #triedenie #borosilikatove #varne #sklo #vyrobca #zbernydvor #prirucka #naturpackverejnosti

 • Trestné oznámenie na bývalé vedenie envirorezortu. Slovenská agentúra životného prostredia podala na Národnú agentúru Prezídia ...
  at 14:56 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  Trestné oznámenie na bývalé vedenie envirorezortu. Slovenská agentúra životného prostredia podala na Národnú agentúru Prezídia Policajného zboru trestné oznámenie vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. 🔷 Predmetom oznámenia je vznik škody štátu a daňovým poplatníkom za takmer 100-tisíc eur pre neskoré uhrádzanie faktúr zhotoviteľovi diela. 🔶 Zaplatenie faktúr podliehalo schváleniu bývalého ministra životného prostredia. 🔷 SAŽP si objednala vybudovanie informačného systému na odborné činnosti, ktorý aj prevzala v požadovanej kvalite. 🔶 Faktúry však dodávateľom neboli bezdôvodne uhradené. 🔷 Súhlas na úhrady faktúr vtedajší minister opakovane nevydal. 🔶 Zhotovitelia si neskôr uplatnili nárok na úroky z omeškania a na súde uspeli. 🔷 SAŽP tak musí zaplatiť 90.269,08 eur a náhradu trov konania vo výške 4.970,49 eur. 🔶 Poverenému generálnemu riaditeľovi SAŽP Jurajovi Moravčíkovi sa podarilo docieliť zníženie dlžnej čiastky o takmer 20 tisíc eur. 🔷 Tieto finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŽP SR mohli byť oveľa účelnejšie a efektívnejšie využité.

 • LESY Slovenskej republiky's cover photo
 • NATURA 2000, Čistenie v Chránenom vtáčom území Horná Orava
  at 13:09 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Chránené vtáčie územia Horná Orava je územím NATURA 2000 Vďaka podujatiu "Pre čistú priehradu a rieky Oravy" sa nám dnes podarili vyčistiť jej nevzácnejšie lokality, ústie čiernej Oravy.. Ďakujeme za podporu Upracme Slovensko Príroda pre všetkýchLIFE Programme @sledovatelia

 • Photos from Chránená krajinná oblasť Horná Orava's post
 • Chránená krajinná oblasť Horná Orava's cover photo
 • Photos from Chránená krajinná oblasť Horná Orava's post
  at 11:42 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  3. ročník podujatia "Pre čistú priehradu a rieky Oravy" odštartoval. Lokality NATURA 2000 v okolí Oravskej priehrady - Oravská vodná nádrž a Ústie Bielej Oravy si po tomto týždni vydýchnu. 👌V pondelok si vyhrnuli rukávy študenti z Súkromná Spojená škola EDUCO a detičky z MŠ Námestovo. 💦 Behom pár hodín sa miesta plné odpadu zmenili na nepoznanie. Vďaka ich nadšeniu a pracovitosti sa brehy priehrady a vodné toky v jej okolí menia. Príroda potrebuje našu pomoc. Je pre všetkých a všetci ju potrebujeme. 👍Dnes pršalo, dážď trochu ustál a tak pokračujme. Smer Čierna Oravy. Okrem skla, plastov a všeličoho nás sprevádza množstvo vtáctva... Nečudo, veď sme na najvzácnejších lokalitách Chráneného vtáčieho územia Horná Orava. Ale ani to nezabezpečuje panenskú prírodu 🤢🤯 Musíme sa zmeniť!!! Za podporu ďakujeme iniciatíve Upracme Slovensko Príroda pre všetkých LIFE Programme

 • 🪺🚜 Hledáme hnízda čejek: pozvánka na 2 terénní školení https://www.birdlife.cz/hnizda-cejek-chocholatych/ 🪶 Právě v těchto dnec...
  at 10:09 by Česká společnost ornitologická

  🪺🚜 Hledáme hnízda čejek: pozvánka na 2 terénní školení https://www.birdlife.cz/hnizda-cejek-chocholatych/ 🪶 Právě v těchto dnech hnízdí na polích a loukách čejky chocholaté, kulíci říční a další bahňáci. Hrozí ale, že jejich hnízda skončí přejetá zemědělskou technikou. Ochránit hnízdo před jeho zničením spočívá v jeho dohledání, označení a následné domluvě s hospodařícím zemědělským subjektem. 📅 Tento týden pořádáme terénní školení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kde si můžete ochranu hnízd v praxi vyzkoušet: - středa 17. 4. v blízkosti Ptačí oblasti Komárov od 16:30 - čtvrtek 18. 4. v Hradci Králové (Slatina) od 16:30 Podrobnosti zde: https://www.birdlife.cz/hnizda-cejek-chocholatych/ 🐣 Více o ochraně čejek hledejte na https://www.birdlife.cz/cejka-chocholata/

 • 👕🦉 Sýččí trika pomáhají! 🐣 🤝 Ve spolupráci s firmou BUSHMAN Česko jsme uvedli limitovanou edici pomáhajících triček. První trik...
  at 9:03 by Česká společnost ornitologická

  👕🦉 Sýččí trika pomáhají! 🐣 🤝 Ve spolupráci s firmou BUSHMAN Česko jsme uvedli limitovanou edici pomáhajících triček. První triko jsme věnovali sýčkovi, nejohroženější sově v Česku. Z každého prodaného trika putuje 300 Kč na podporu jeho ochrany. Máme obrovskou radost, že se těchto triček prodalo za tři měsíce od uvedení téměř 500 kusů, a tak na ochranu této sovy k 31. 12. 2023 doputovalo 144 900 Kč. Děkujeme moc ➡️ 🟦 https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/tricka-damska/tricko-save-the-little-owl-damske 🟩 https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/tricka-panska/tricko-save-the-little-owl-svetlezelene 🦉🪶 Tato částka půjde díky sýččímu týmu Ochrana sýčka na ochranářské aktivity v terénu, například na nákup nového vybavení k monitoringu, tvorbu informačních materiálů pro zemědělce či přikrmování mláďat ⏩ https://www.birdlife.cz/sycek-obecny/ 🛒 V prodeji samozřejmě pokračujeme a v e-shopu jsme trika právě doskladnili: https://eshop.birdlife.cz/eshop/search/owl Chcete-li ho sobě nebo někomu blízkému pořídit jako dárek, neváhejte a udělejte objednávku co nejdříve. Je to poslední várka dotisku tohoto motivu. 🎁 Už teď nyní můžeme prozradit, že jsme se díky úspěchu trička se sýčkem rozhodli, že letos navrhneme ve spolupráci s grafickým oddělením Bushmanu nový design s podporou určenou jinému druhu. A tak i vy, kteří sýččí triko máte, budete moci doplnit svou kolekci.🙂 🌳 S firmou Bushman spolupracujeme již několikátým rokem, protože jejich filozofie o přístupu k přírodě souzní s tou naší. „Je úžasné, když má práce takový charitativní přesah a já už se nemůžu dočkat dalších společných projektů. Lidem z ČSO absolutně věřím a jsem si jistá, že vybrané prostředky použijí správně a smysluplně. A naše společné, v pořadí již druhé tričko? Nejen že bude opět pomáhat, ale znovu se vynasnažíme, aby vypadalo typicky bushmansky,“ dodává Michaela Vondrová, B2B manažer společnosti BUSHMAN.

 • BOL TO PODVOD, HOVORÍ TARABA PO AUDITE SPORNEJ DOTÁCIE PRE VLČANOVU FIRMU ♻️ Denník Odpady-portal.sk v apríli 2023 ako prvý inf...
  at 8:57 by Odpady-portal.sk

  BOL TO PODVOD, HOVORÍ TARABA PO AUDITE SPORNEJ DOTÁCIE PRE VLČANOVU FIRMU ♻️ Denník Odpady-portal.sk v apríli 2023 ako prvý informoval o pridelení dotácie rezortom životného prostredia pre spoločnosť REKO RECYCLING spoluvlastnenú vtedajším ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom. ♻️ Príspevok z eurofondov mal podporiť vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadov pred skládkovaním v rámci skládky pri obci Iža. ♻️ Vec bola v nasledujúcich týždňoch široko medializovaná, viedla k demisii ministra Vlčana a napokon aj celej vlády. ♻️ Po roku nový minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že vláda má v rukách závery auditu, ktorý pri schvaľovaní dotácie odhalil päť nedostatkov. Ako bol audit realizovaný a ako je to s jeho zverejnením, ako aj ďalšie informácie si môžete prečítať v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108044/dotacia-vlcan-taraba-budaj-reko.aspx

 • This content isn't available right now
  at 7:44 by Nadácia Ekopolis

  📌 ODMIETAME NÁLEPKOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 📌 V demokracii si ľudia vzájomne pomáhajú, zaujímajú sa o prostredie, kde žijú a slobodne sa vyjadrujú k spoločenským problémom. Preto odmietame akékoľvek okliešťovanie priestoru pre občiansku aktivitu a odmietame šikanu mimovládnych organizácií, ktorá nesie znaky označovania fiktívnych nepriateľov štátu z čias 2. svetovej vojny. Najnovší návrh z dielne SNS proti mimovládnym organizáciám má v putinskom a orbánovskom duchu nálepkovať a komplikovať činnosť ľudí a organizácií, ktoré sa snažia zlepšovať svoje okolie a pomáhať slabším. Treba otvorene povedať, že skutočným cieľom týchto návrhov je ďalej polarizovať spoločnosť a zasievať nedôveru medzi ľuďmi. Návrh SNS je potrebné odmietnuť, pretože: 👉 SNS ním len odpútava pozornosť od skutočných problémov našich občanov, našich rodín, našich detí aj seniorov. 👉 Vládna koalícia na jednej strane rozväzuje ruky podvodníkom a mafii novelami trestného práva, ale na druhej strane by prijatím tejto legislatívy bezdôvodne sprísnila podmienky pre pomáhajúce a charitatívne organizácie len preto, že prijmú dar 5000 EUR zo zahraničia napríklad na vysadenie stromov, alebo pomoc ľuďom v núdzi. Týchto ľudí chce byrokraticky šikanovať, nálepkovať a robiť z nich terče spochybňovania a nenávisti. 👉 Návrh je protieurópsky a ide proti základným európskym hodnotám. Obdobný zákon bol prijatý v Maďarsku v roku 2017, Európsky súdny dvor následne rozhodol, že je v rozpore s európskou legislatívou. Podobná legislatíva (Zákon o zahraničných agentoch) existuje v Rusku a slúži na stigmatizáciu médií využívajúcich aj zahraničné finančné zdroje Slovensko má objektívny problém s nepriznaným zahraničným vplyvom nepriateľských štátov, ktoré sa usilujú o rozvrat demokratických procesov u nás a narušujú súdržnosť našej spoločnosti pre svoje vlastné ciele. Tento zákon vôbec nerieši podstatu tohto problému a preto ho musí každý slušný, súdny a demokraticky zmýšľajúci človek odmietnuť. PS: a dnes je protest pred NRSR o 18:00 - s kým sa tam vidíme? 🧐 When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • NAZNAČUJÚ, ŽE SPAĽOVŇA NA SLOVENSKU ŠKODÍ POTRAVINÁM. ICH ŠTÚDIA VŠAK PÔVODCU NEOZNAČILA 🔬 Európski ekoaktivisti si objednali a...
  at 7:05 by Odpady-portal.sk

  NAZNAČUJÚ, ŽE SPAĽOVŇA NA SLOVENSKU ŠKODÍ POTRAVINÁM. ICH ŠTÚDIA VŠAK PÔVODCU NEOZNAČILA 🔬 Európski ekoaktivisti si objednali analýzu vzoriek, ktoré odobrali v blízkosti (spolu)spaľovne na východnom Slovensku a pri ZEVO v Holandsku. 🏭 Organizácie zverejnili dve štúdie z biomonitorovacieho výskumu, ktorý zistil vysoké hladiny perzistentných organických látok v potravinách v blízkosti (spolu)spaľovní odpadov. 🖺 Štúdie, ktoré sú súčasťou projektu Zero Waste Europe s názvom True Toxic Toll, sa zameriavajú na Slovensko a Holandsko. 🗺️ Sú však súčasťou väčšieho výskumného projektu biomonitoringu, ktorý zahŕňa päť krajín Európy: okrem vyššie zmienených aj Belgicko, Španielsko a Francúzsko. Viac informácií sa dočítate v článku: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108043/zero-waste-analyzovali-pops-pri-cementarni.aspx

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny's post
  at 5:50 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Dnes vás čeká další várka snímků od jednoho z našich kolegů. 🦎 Tentokrát je jím Martin Jiran ze Správy CHKO Český les. 😍

 • ČOSKORO SPUSTÍME NOVÚ VÝZVU, OBNOV DOM MINI CIELI NA DOMÁCNOSTI OHROZENÉ ENERGETICKOU CHUDOBOU🏚️➡️🏠
  at 17:48 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  ČOSKORO SPUSTÍME NOVÚ VÝZVU, OBNOV DOM MINI CIELI NA DOMÁCNOSTI OHROZENÉ ENERGETICKOU CHUDOBOU🏚️➡️🏠 VÝZVA OBNOV DOM MINI pre rodiny ohrozené energetickou chudobou Na tlačovej konferencii Ministerstvo životného prostredia SR generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík informoval o príprave novej výzvy Obnov dom Mini, ktorá bude zacielená na sociálne slabšie, nízkopríjmové a zraniteľné skupiny obyvateľstva ohrozené energetickou chudobou. ♻Na výzvu je vyhradených 30 000 000 EUR + 6 000 000 EUR DPH zo štátneho rozpočtu. ♻Podporí 3060 domácností z Banskobystrického a Košického kraja, kde je najväčšia miera znečistenia ovzdušia. ♻Výzva reaguje na rozsudok Súdneho dvora EU za neplnenie požiadaviek na kvalitu ovzdušia a neprijatie dostatočných opatrení na nápravu situácie v spomínaných krajoch. ♻Rodinám budú priamo v teréne pomáhať so žiadosťami vyškolení pracovníci. ‼Pri žiadosti nebude potrebný energetický certifikát‼

 • Photos from BROZ - ochranárske združenie's post
  at 15:58 by BROZ - ochranárske združenie

  Dnes nám bolo cťou zabezpečovať sadenie 30 európskych stromov na brehu Vojčianskeho ramena! 🌳🇪🇺 Výsadbu 30 ks čerešní vtáčích na brehu novo-zrevitalizovaného Vojčianskeho ramena sme zastrešovali pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a UNHCR Slovensko, ktoré ju organizovali pri príležitosti spojenej oslavy 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie a 30. výročia založenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku. Akcie sa zúčastnili okrem zástupcov oboch inštitúcií aj veľvyslanci z 9 krajín EÚ pôsobiaci na Slovensku, zástupkyňa EIB - Európskej investičnej banky a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Okrem nás, ktorí sme celú výsadbu na brehoch ramena zastrešovali, sa za mimovládny sektor zúčastnila aj WWF Slovakia, ktorá revitalizáciu Vojčianskeho ramena podporila. Pri tejto príležitosti sme chceli spoločne poukázať na úspešný LIFE Programme, vďaka ktorému takéto revitalizácie poškodených častí prírody na Slovensku realizujeme. Všetci sme si akciu veľmi užili a prajeme čerešniam, nech sa im darí a nech na brehoch Vojčianskeho ramena kŕmia množstvo vtákov a opeľovačov.

 • 🌲 Už najbližší piatok bude zvolenské námestie patriť lesníkom 🌳 🌲 V rámci apríla - mesiaca lesov sa tu uskutoční už 1️⃣8️⃣. roč...
  at 15:10 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Už najbližší piatok bude zvolenské námestie patriť lesníkom 🌳 🌲 V rámci apríla - mesiaca lesov sa tu uskutoční už 1️⃣8️⃣. ročník LESNÍCKYCH DNÍ, ktorého témou sú tentokrát LESY A INOVÁCIE 🌳 🌲 Spoločne s partnermi sme pre Vás pripravili bohatý kultúrny program a množstvo zaujímavých sprievodných aktivít 👍 Veríme, že sa s Vami vidíme už tento piatok 19. apríla 2024 vo Zvolene 💚 🟢Lesnícke dni 2024 vo Zvolene 19. apríla 2024 sme pripravili sme zaujímavý program pre všetkých majú radi les, produkty a služby, ktoré ponúka cieľavedomá lesnícka práca spoločnosti. 🌳Národné lesnícke centrum spolu s partnermi pripravili bohatý vzdelávací a kultúrny program pre návštevníkov 18. ročníka už tradičného podujatia vo Zvolene, ktoré sa koná pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 🌳V rámci slávnostného otvorenia Lesníckych dní 2024 sa zvolenskom námestí SNP môžete tešiť na zaujímavé aktivity lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy, predstavíme Vám osobnosť Jozefa Dekréta Matejovie, inovatívne technológie používané v lesníctve, zdravé produkty a potraviny z lesa, poľovnícke tradície, záchranársku a hasičskú techniku a mnohé ďalšie aktivity súvisiace s tohtoročnou témou Lesníckych dní - LESY a INOVÁCIE. 🌲V rámci slávnostného otvorenia Lesníckych dní 2024 je pripravený aj zaujímavý kultúrny program nesúci posolstvo "Lesníctvo sa dedí". 🌱Ste srdečne pozvaní na námestie SNP vo Zvolene, program bude prebiehať od 10:00 do 19:00, predstavíme vám lesníctvo ako moderný sektor založený na dlhoročných tradíciách. Tešíme sa na stretnutie s Vami 💚 🤝Podujatie pripravili a podporili: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Slovenská lesnícka komora PRO POPULO Poprad Technická univerzita vo Zvolene Študujte na Lesníckej Fakulte IFSA Slovakia Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica Slovenská poľovnícka komora Obvodná Poľovnícka Komora Zvolen Klub slovenských poľovníčok - Club of Slovak Ladies Hunters ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda Mesto Zvolen Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen PEFC Slovensko Lesy mesta Brezno Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov BB kraja Múzeum vo Svätom Antone ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane Hasičský a záchranný zbor Vedecká hračka, o. z. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Štátna ochrana prírody SR Biosphere Reserve Poľana WWF Slovakia Stredná zdravotnícka škola, Zvolen SOŠ Drevárska Zvolen Slovenský skauting Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. IBO POĽOVNÍK Mediálni partneri: Rádio Regina Stred LES & LETOKRUHY Lesmedium SK Slovenská autobusová doprava Zvolen - SAD Zvolen @zvolenskenoviny S DEŤMI com

 • NOVOU ŠÉFKOU SIŽP SA STALA EXPERTKA Z BRATISLAVSKÉHO STARÉHO MESTA ☑️ Novou šéfkou inšpektorov je Anna Calpašová. V minulosti p...
  at 14:34 by Odpady-portal.sk

  NOVOU ŠÉFKOU SIŽP SA STALA EXPERTKA Z BRATISLAVSKÉHO STARÉHO MESTA ☑️ Novou šéfkou inšpektorov je Anna Calpašová. V minulosti pôsobila na rôznych riadiacich pozíciách v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na komunálnej úrovni. ☑️ Svoje odborné zručnosti v oblasti ochrany životného prostredia rozvíjala získaním viacerých odborných spôsobilostí, či už v oblasti životného prostredia, posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo verejného obstarávania. ☑️ Doterajšia generálna riaditeľka SIŽP Katarína Jankovičová sa vracia na ministerstvo životného prostredia, kde bude pôsobiť vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie. Viac informácií si prečítajte v článku: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108042/nova-riaditelka-slovenskej-inspekcie-zivotneho-prostredia.aspx

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 13:54 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  MAPUJTE S NÁMI ČÁPY ČERNÉ Po deseti letech znovu probíhá inventura čápů černých! 👁🔭Hlavním cílem celorepublikového sčítání je odhadnout současný počet hnízdících párů. Naše prosba se vztahuje na všechna vaše pozorování čápa černého, včetně přeletu. Právě teď je největší šance na jeho spatření. Hledání hnízd není tím nejdůležitějším cílem a s ohledem na ochranu druhu není, s výjimkou zkušených ornitologů, doporučováno. Nicméně, oznámení náhodného nálezu a polohy hnízda (obsazeného i staršího z minulých let) je vítaným bonusem. Přesnou polohu hnízda není vhodné uvádět veřejně, ale jako skrytý údaj – v takovém případě tuto skutečnost nahlaste koordinátorům e-mailem. Podrobnosti a kontakty najdete v komentáři na webu Jihočeského ornitologického klubu. Vaše pozorování nám ale můžete jednoduše napsat i sem, do soukromé zprávy – děkujeme! -jj-

 • AKO FUNGUJÚ OZV V ZAHRANIČÍ? INŠTITÚT POROVNAL ŠTYRI KRAJINY 🥬 Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov funguje v zahraničí buď...
  at 13:42 by Odpady-portal.sk

  AKO FUNGUJÚ OZV V ZAHRANIČÍ? INŠTITÚT POROVNAL ŠTYRI KRAJINY 🥬 Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov funguje v zahraničí buď na monopolnom princípe v rámci jednej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), alebo v situácii, kde ich na trhu pôsobí niekoľko a vzájomne si konkurujú. 🥬 Momentálne neexistuje konsenzus, ktorý systém je lepší. Tvrdí to najnovšia analýza analytického útvaru Národnej rady SR, ktorej autorkou je Martina Hogenová. 🥬 Autorka sa sústreďuje na RZV v jednom vybranom prúde odpadov, v obaloch, a porovnáva systémy RZV v štyroch krajinách: ▪️ Slovensko ▪️ Česko ▪️ Rakúsko ▪️ Taliansko Viac o spôsobe fungovania OZV vo vybraných štátoch EÚ sa dočítate v článku https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108041/rozsirena-zodpovednost-vyrobcov-porovnanie-krajin.aspx

 • ℹ️ 1 volné místo na Kurzu sčítání a mapování ptáků. Hlaste se přes https://registrace.birdlife.cz/scitani-mapovani-2024/ 🪶 Po d...
  at 10:07 by Česká společnost ornitologická

  ℹ️ 1 volné místo na Kurzu sčítání a mapování ptáků. Hlaste se přes https://registrace.birdlife.cz/scitani-mapovani-2024/ 🪶 Po dvou letech opět pořádáme oblíbený kurz pro amatérské ornitology. Dříve známý pod názvem Členové členům 📣 Kdy a kde? Od 10. do 14. května na Vysočině v areálu Mohelenského mlýna. Podrobnosti na https://www.birdlife.cz/scitani-mapovani-2024/ 🦅 Stejně jako dříve nás čtyři dny plné ranních výprav za ptáky a zajímavých přednášek s profesionálními ornitology obohatí o nové vědomosti a zajímavosti z ptačí říše.

 • Novela vodního zákona přináší klíčové opatření ke snížení rizik havárií a zajištění čistších vod pro všechny.👇 🟢Zvyšujeme pokut...
  at 9:06 by Ministerstvo životního prostředí

  Novela vodního zákona přináší klíčové opatření ke snížení rizik havárií a zajištění čistších vod pro všechny.👇 🟢Zvyšujeme pokuty pro ty, kdo ohrozí naše řeky. 🟢Zavádíme povinnost sledování vypouštěných odpadních vod od potencionálních znečišťovatelů. 🟢Zlepšujeme koordinaci mezi hasiči a vodoprávními úřady pro rychlou a efektivní reakci v případě havárie. 🟢Vytváříme digitální registr výpustí, který zajistí lepší přehled o tom, co do řek vytéká. Společně pracujeme na tom, aby naše řeky byly bezpečnější a zdravější. Protože voda je život. 💧🩵

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny's post
  at 6:01 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  V Moravském krasu v okolí jeskyně Jáchymka zahnízdil sokol stěhovavý. 😍 Přestěhoval se sem z Býčí skály. Bude proto omezen průchod jeskyní. Prosíme, pomozte nám chránit tohoto vzácného dravce a dodržujte pokyny umístněné na turistické trase. 🙏 Děkujeme.

 • TLAČOVÁ SPRÁVA - NA POĽANE ZAÚTOČIL MEDVEĎ NA DVOCH TURISTOV Dnes približnej o 13tej hodine zaútočil medveď na dvoch turistov v...
  at 16:13 by Štátna ochrana prírody SR

  TLAČOVÁ SPRÁVA - NA POĽANE ZAÚTOČIL MEDVEĎ NA DVOCH TURISTOV Dnes približnej o 13tej hodine zaútočil medveď na dvoch turistov v Chránenej krajinnej oblasti Poľana v blízkosti lokality Želebudzská skalka. Medveď spôsobil mužom poranenia tváre, dolných a horných končatín. Obidvaja boli prevezení vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D Roosevelta v Banskej Bystrici. Jeden pacient bol prijatý na Kliniku úrazovej chirurgie, druhý na Kliniku maxilofaciálnej chirurgie a podrobuje sa chirurgickému zákroku. Stav oboch pacientov je stabilizovaný. Na miesto útoku dorazil ako prvý Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR, ktorý poskytol do príchodu záchrannej zdravotnej služby mužom prvú pomoc. Pravdepodobným cieľom turistov bol výhľad zo Želobudzkej skalky. Zásahový tím ŠOP SR bude lokalitu monitorovať a o ďalšom postupe bude informovať v priebehu nasledujúceho dňa.

 • 🌲 Hosťom jednej z posledných epizód relácie ZDRAVÝ LES bol vedúci Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál Rób...
  at 15:32 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Hosťom jednej z posledných epizód relácie ZDRAVÝ LES bol vedúci Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál Róbert Minárik, ktorý porozprával niečo viac o samotnom zámku Antonstál i o vzdelávaní mladej generácie o lesných ekosystémoch 🌳 ➡️ Ak ste si reláciu nestihli pozrieť, nájdete ju v archíve Televízie TA3 na stránke: https://www.ta3.com/relacia/932339/zdravy-les-z-3-aprila ODŠTARTOVALA 4️⃣. SÉRIA RELÁCIE 🌳 ZDRAVÝ LES 🌲 📺 Prvým hosťom vo vynovenom štúdiu bol Ing. Róbert Minárik z podniku LESY Slovenskej republiky, ktorý predstavil Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, ako aj ďalšie aktivity environmentálneho vzdelávania 🎬 Reláciu môžete aj naďalej sledovať v tradičných časoch - vždy v premiére v stredu o 19:30 a v repríze v piatok a v nedeľu o 13:30 na Televízia TA3 🎞️ Archív všetkých dielov je dostupný na stránke televízie TA3: https://www.ta3.com/relacia/932339/zdravy-les-z-3-aprila

 • 🥾ŽIVÉ CHODNÍKY OŽIJÚ AJ V ROKU 2024 🥾 Aj v tomto roku podporíme spolu s Horalky Slovensko a Nadáciou TESCO v rámci programu Živ...
  at 12:45 by Nadácia Ekopolis

  🥾ŽIVÉ CHODNÍKY OŽIJÚ AJ V ROKU 2024 🥾 Aj v tomto roku podporíme spolu s Horalky Slovensko a Nadáciou TESCO v rámci programu Živé chodníky obnovu a údržbu značenia turistických trás 🥾 a cyklotrás 🚲, ako aj výstavbu a obnovu infraštruktúry týchto trás ako sú odpočívadlá, prístrešky, lavičky, studničky, lávky, rebríky, reťaze a podobne. 👏 Ak máte v hlave takúto myšlienku 💡, chystajte si podklady, čoskoro oznámime zahájenie programu Živé chodníky 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. #zivechodniky

 • Vítanie žeriavov na Senianskych rybníkoch
  at 8:17 by SOS/BirdLife Slovensko

  VÍTANIE ŽERIAVOV 2024 V SENNOM MALO ÚSPECH Naša včerajšia akcia - Vítanie žeriavov v Sennom mala veľký úspech, zúčastnilo sa jej vyše 2500 návštevníkov. Podujatie, ktoré ktorá spája pozorovanie prírody, tradície regiónu, prírodný turizmus a ľudí zaujalo aj médiá. Jedna z reportáží bola odvysielaná na RTVS a môžete si ju pozrieť tu 👇. Fotky z akcie nájdete na stránke Avescentrum Senné. Album fotiek o Štefana Mikiaru 👇https://www.facebook.com/avescentrum/posts/pfbid0EjouGBQRfmoAM6P8VHsumSj3hXLpaos3wcPc7j2PLLWi23JBWiwfZCaQK5WWJKYfl

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 6:23 by Ministerstvo životního prostředí

  Zázraky v NP České Švýcarsko✨ Miliony semenáčků obnovují spáleniště. Vzniká tak nejmladší přirozeně vzniklý les v Česku. Foto: Václav Sojka

 • Photos from Vodácke centrum's post
  at 17:50 by BROZ - ochranárske združenie

  Dávame vám do pozornosti tieto organizované “splavy” cez Vodácke centrum, kde si môžete pozrieť aj nami zrevitalizované úseky- napríklad Vojčianske, či Šulianske rameno 🌊🚣‍♀️

 • ŠOPSR - Otvorenie 23. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN
  at 9:11 by Štátna ochrana prírody SR

  ℹ OTVORENIE 23. ROČNÍKA EKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU BOCIAN ☀️ S príchodom prvých jarných dní a príletom bocianov zo svojich zimovísk na Slovensko, otvárame 23. ročník celoslovenského EKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU BOCIAN. Ide o výnimočný monitorovací program založený na princípoch občianskej vedy, pričom účastníci tohtoročného programu sa zároveň stávajú aj súčasťou 8. medzinárodného sčítania bocianov. 🍃 Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho. 🪶 🫵 Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi a pozorujte život na vybranom bocianom hniezde. Zapisujte všetky údaje do interaktívnej hniezdnej karty a na konci sezóny nám pošlite svoje pozorovania. Prispejete tak to celoslovenského monitoringu tohto chráneného živočícha a zároveň sa naučíte množstvo zaujímavostí z jeho života. Zapojených individuálnych pozorovateľov, kolektívy či školy v závere sezóny odmeníme. Tešíme sa na vašu účasť 😉 🤝 ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, ako aj Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOP Bocian), ako aj za podpory organizácie SOS/BirdLife Slovensko. Viac informácií o programe a spôsobe zapojenia nájdete na našej stránke👇 https://www.sopsr.sk/web/?cl=21133 #pozorovanie #monitoring #ochranaprírody #bocianbiely #štátnaochranaprírody #sopsr #občianskaveda #spolupráca Otvorenie 23. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN

 • Photos from Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické's post
  at 8:59 by Česká společnost ornitologická

  👏 Praktická přednáška Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické o důležitosti zeleně ve městech, a to pro úředníky z odboru životního prostředí a pro Veřejná zeleň města Brna. 🤝🌿 Krásný příklad spolupráce. ⤵️

 • 🌱 Jaro sotva začalo a městské čety už bohužel zase vytáhly křovinořezy a sekačky, někde už dokonce v březnu. Mnohde se při tom s...
  at 8:30 by Česká společnost ornitologická

  🌱 Jaro sotva začalo a městské čety už bohužel zase vytáhly křovinořezy a sekačky, někde už dokonce v březnu. Mnohde se při tom seká velká část obecního pozemku, a to jak tráva, tak kvetoucí rostliny. Ty absolutně nemají šanci plně vykvést, natož dozrát, aby sloužily jako potrava pro hmyz a ptáky, tvořily vegetační kryt a pomáhaly v aktuálních teplých dnech zadržovat vlhko.😭 🐦🐝🐛 Pojďme s tím něco udělat, ať nemáme ve městech poušť už v dubnu! 🗣 Oslovte vedení vaší obce a řekněte jim, kde chcete zachovat kvetoucí trávníky. Promluvte s nimi o mozaikové seči, pomocí které se efektivně rozčlení městská zeleň – nízké trávníky v blízkosti komunikací, hřišť a zázemí pro návštěvníky mohou sloužit k odpočinku nebo hrám a poskytují tak prostor pro rekreační využití zeleně. Nesečené plochy mohou sloužit přírodě a tvořit „nárazníkové“ pásmo mezi klidovým územím a partiemi se zvýšeným návštěvnickým provozem. ⭕️ Tam, kde není vhodné sekat trávník, lze použít informační cedulky. Jednu takovou máme v e-shopu ČSO Zelená domácnost: https://www.zelenadomacnost.com/product-collection/detail?url=cedule-prosime-nesekat%21. Ale vytvořit si můžete i vlastní.👍 🏡 Více informací o důležitosti zeleně ve městech, které lze použít při jednání s vedením obcí, najdete na https://www.birdlife.cz/ptaci-a-zelen-ve-mestech/ 🐦 Tipy, jak pozvat ptáky do zahrady: https://www.birdlife.cz/pozvete-ptaky-do-vasi-zahrady/

 • Photos from Ekocentrum Koniklec's post
  at 19:10 by Český svaz ochránců přírody

  Kurz pro hlavní vedoucí ochranářských oddílů

 • Farmám, ktoré sa zapojili do zelených opatrení na poliach, je potrebné zjednodušiť byrokraciu
  at 17:31 by SOS/BirdLife Slovensko

  Tento týždeň sme rovnako ako Agro-ekofórum odoslali na riaditeľstvo Pôdohospodárskej platobnej agentúry list o našich návrhoch systémového riešenia nezrovnalostí v žiadostiach o dotácie za minulý rok. I keď sa to na prvý pohľad nezdá, tento krok, ako píšeme ďalej, je veľmi dôležitý pre ochranu biodiverzity na poliach a lúkach. V liste sme podrobne popísali všetky významné problémy, s ktorými sa farmári po kontrole ich žiadostí stretli a naše návrhy ako tieto nezrovnalosti riešiť a súčasne im predchádzať v nasledujúcom období. Vo viacerých prípadoch si totiž myslíme, že PPA môže využiť širšie výklady legislatívy, sledovať jej pôvodný úmysel a vyjsť v ústrety poľnohospodárom v prípadoch, kedy ide o sporné prípady nezrovnalosti alebo zrejmé chyby, pri ktorých poľnohospodári chceli zjavne naplniť ducha a zámer ekoschém a pochybenia vychádzali buď len z omylov alebo príliš striktného výkladu legislatívy. Myslíme si, že v prípade tohto typu chýb je potrebné hľadať maximálne ústretovo riešenia. Riešenie týchto problémov považujeme za kľúčové s ohľadom na motiváciu podnikov pokračovať v ekoschémach, ktoré už v prvom roku jasne ukázali, že majú nesporný význam pre prírodu. Predošlé týždne nás poľnohospodári upozornili na viacero hodnotení nezrovnalostí, ktoré im prišli zo strany PPA. Viaceré z týchto chýb zasielaných...

 • 🔴 DŮKLADNÉ VYŠETŘOVÁNÍ UKÁZALO, že nábytek IKEA je spojen s ničením starých vzácných lesů v Evropě. 🔴 I proto jsme před prodejno...
  at 15:26 by Greenpeace Česká republika

  🔴 DŮKLADNÉ VYŠETŘOVÁNÍ UKÁZALO, že nábytek IKEA je spojen s ničením starých vzácných lesů v Evropě. 🔴 I proto jsme před prodejnou uspořádali protest. Řekněte firmě IKEA, že doma nechcete dřevo ze starých cenných lesů a PODEPIŠTE VÝZVU ➡️ https://act.gp/ikeachranstarelesy ⬅️ adresovanou generálnímu řediteli firmy. ⚠️ CO JSME ZJISTILI: Sedm dodavatelů firmy IKEA těží dřevo ve starých lesích v rumunských Karpatech, v některých případech dokonce v zákonem chráněných oblastech Natura 2000. 🗣 VYJÁDŘENÍ FIRMY: Firma se brání tím, že těžba není nezákonná. Jen proto, že je něco legální, neznamená to, že to neničí přírodu. IKEA se prezentuje jako lídr v udržitelném businessu. Ničení posledních zbytků původní evropské přírody opravdu udržitelné není. 🪵 JAKÉ VÝROBKY: Ze vzácných stromů starých až 180 let se stává obyčejný nábytek jako jsou židle INGOLF nebo dětské postýlky a postele SNIGLAR. Výrobky, které možná pocházejí z posledních rozsáhlých starých lesů Evropy, jejichž ochrana je v boji proti krizi klimatu a přírody naprosto klíčová. ✅ ŠIŘTE DÁL. #vükáceno #naturecrime #lövetheförest

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 15:05 by LESY Slovenskej republiky

  🌳 Na Balogu sa niečo chystá 🌲 🌳 V spolupráci so Ski Čierny Balog pre Vás pripravujeme niekoľko sezónnych noviniek 🌳 Viac informácií prinesieme už čoskoro. Nezabudnite nás sledovať 😉

 • Rokem 2024 končí legislativní cyklus současné Evropské komise a vlády členských států připravují novou Strategickou agendu EU. T...
  at 13:40 by Greenpeace Česká republika

  Rokem 2024 končí legislativní cyklus současné Evropské komise a vlády členských států připravují novou Strategickou agendu EU. Ta bude určovat politickou agendu EU do konce dekády. 🆘 Česká vláda připravuje své priority a prosazuje v nich primárně důraz na bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy. Úplně však zapomněla do agendy zařadit ochranu klimatu a životního prostředí, s kterou oba body neoddělitelně souvisí. Není přitom jediná. ❗️Na veřejnost unikl nový návrh Strategické agendy. Plánuje zvýšit investice do zbrojního a vojenského průmyslu EU, zanechá ale obyvatele Evropy zranitelné vůči bezpečnostním dopadům eskalující klimatické krize. 👉 Chápeme nutnost posilovat bezpečnost Evropy, ale to se nesmí omezit jen na zbraně. Potřebujeme posílit také energetickou bezpečnost, spravedlivou transformaci a připravit ekosystémy na klimatickou změnu tak, aby jsme z Evropy udělali bezpečné místo i pro budoucí generace. 🙏 Společně s dalšími organizacemi jsme vládě poslali naléhavou výzvu, aby ochranu klimatu a životního prostředí zařadila mezi priority ČR na nadcházejících evropských jednáních. Pod společné stanovisko se podepsaly: Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace pro mezinárodní otázky, Arnika, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Člověk v tísni, Děti Země, Greenpeace, Hnutí Duha, Klimatická koalice, Nesehnutí, Pěšky městem a Stuž. 🌍 Protože bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU nelze dosáhnout bez ochrany klimatu. Celou tiskovou zprávu Greenpeace Česká republika najdete zde 👉 https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/20222/bezpecnost-a-konkurenceschopnost-evropy-nelze-dosahnout-bez-ochrany-klimatu/

 • Zahlasujte za nás v súťaži o ocenenie #Natura2000awards v kategórii Citizen price. Tu: https://environment.ec.europa.eu/news/res...
  at 13:12 by BROZ - ochranárske združenie

  Zahlasujte za nás v súťaži o ocenenie #Natura2000awards v kategórii Citizen price. Tu: https://environment.ec.europa.eu/news/restoring-danube-floodplain-largest-wetland-area-slovakia-through-conflict-resolution-2024-03-14_en?fbclid=IwAR2cihxuHksHMj2hMZ5kBCzDLk85xI0S0nHirwRkPKivty5MlIBLaNnKBS0 Na toto ocenenie sme nominovaní za pozitívny prínos simulovaných záplav pre územie európskeho významu Dunajské luhy. V spolupráci s VÚVH, ŠOP SR a VV š.p. Veľké ďakujeme!

 • Za posledních 100 let jsme ztratili přes 900 tisíc hektarů půdy. Každý rok přijdeme o dalších 700 hektarů, které mizí pod beton...
  at 11:31 by Ministerstvo životního prostředí

  Za posledních 100 let jsme ztratili přes 900 tisíc hektarů půdy. Každý rok přijdeme o dalších 700 hektarů, které mizí pod betonem, asfaltem a skladovacími halami a obchodními centry.🏗️ ✅Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu chrání naši nejlepší půdu před nenávratným zničením.

 • Photos from Sadíme budúcnosť's post
  at 11:26 by Nadácia Ekopolis

  🥰💪 Na konte máme ďalšiu vydarenú výsadbovú akciu programu Sadíme budúcnosť s dobrovoľníkmi z GLS Slovakia 🥰💪

 • PREDNÁŠKY POČAS VÍTANIA ŽERIAVOV Tento rok bude program Vítania žeriavov obohatený o zaujímavé prednášky. Ak nemáte program na ...
  at 10:26 by SOS/BirdLife Slovensko

  PREDNÁŠKY POČAS VÍTANIA ŽERIAVOV Tento rok bude program Vítania žeriavov obohatený o zaujímavé prednášky. Ak nemáte program na sobotu, tak Vás srdečne pozývame. Na toto sa môžete tešiť 👇👇 🐦 Diana Komárová nám predstaví Poloniny - neskutočne skutočné, 🐦 Juraj Senič zo Sady Vihorlatu nám porozpráva o starých odrodách ovocných stromov 🐦 Miroslav Fulín nám priblíži život bocianov 🐦 Matej Repel porozpráva za nás z SOS/BirdLife Slovensko o Vtáčom raji - Senianskych rybníkoch 🐦 Metod Macek zo Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá príde s filmom Šanca prežiť a priblíži nám ako vyzerá rok v záchrannej stanici 🐦 Maroš Demko zo Zemplínske múzeum porozpráva o tradičných zemplínskych domoch 🐦 Patrik Mižák predstaví aktivity Pastoračného centra Anny Kolesárovej 👉 Prednášky budú prebiehať v stane za kaštieľom, nenechajte si ich ujsť. PREDNÁŠKY POČAS VÍTANIA ŽERIAVOV Tento rok bude program Vítania žeriavov obohatený o zaujímavé prednášky. Na toto sa môžete tešiť 👇👇 🐦 Diana Komárová nám predstaví Poloniny - neskutočne skutočné, 🐦 Juraj Senič zo Sady Vihorlatu nám porozpráva o starých odrodách ovocných stromov 🐦 Miroslav Fulín nám priblíži život bocianov 🐦 Matej Repel porozpráva za nás z SOS/BirdLife Slovensko o Vtáčom raji - Senianskych rybníkoch 🐦 Metod Macek zo Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá príde s filmom Šanca prežiť a priblíži nám ako vyzerá rok v záchrannej stanici 🐦 Maroš Demko zo Zemplínske múzeum porozpráva o tradičných zemplínskych domoch 🐦 Patrik Mižák predstaví aktivity Pastoračného centra Anny Kolesárovej 👉 Prednášky budú prebiehať v stane za kaštieľom, nenechajte si ich ujsť.

 • Photos from BROZ - ochranárske združenie's post
  at 10:06 by BROZ - ochranárske združenie

  Dnes sme v OC Vivo s našim infostánkom! 🗣🎏 Zastavte sa na pokec! 🙂 Máme tu rôzne vzdelávacie materiály, informačné letáky o našich projektoch, ale aj plyšové dunajské ryby a veľkú skladačku vyzy. Ste vítaní, porozprávať sa s Miškou, Andreou a Mirou o našich aktivitách na ochranu riek v rámci projektu #LIFE_LivingRivers, lúk, sysľov, korytnačiek a všeličoho ďalšieho. Budeme tu do 13:00 a tento priestor máme vďaka festivalu Hory a mesto, ktorý prebieha v týchto dňoch v OC Vivo, pozrite si aj program festivalu. Je tam veľa zaujímavých filmov. Hory A Mesto

 • Dnes začíná 34. ročník největšího environmentálního festivalu v Česku.🌿 Tématem letošního ročníku je "Blázen jsem ve své vsi" - ...
  at 9:42 by Ministerstvo životního prostředí

  Dnes začíná 34. ročník největšího environmentálního festivalu v Česku.🌿 Tématem letošního ročníku je "Blázen jsem ve své vsi" - BIO/DIVERZITA přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti Ekologické dny Olomouc nabízí pestrý program plný besed, výletů do krajiny, výstav, workshopů a aktivit pro rodiny.👨‍👩‍👧‍👦 V rámci programu se podíváte nejen do Olomouce, ale také do jejího okolí. Část programu se navíc koná v Domě přírody Litovelského Pomoraví. Pondělní besedy se zúčastní také náš ministr životního prostředí.✨ 👉Pro více informací o programu, navštivte stránky festivalu: https://www.ekologickednyolomouc.cz/kalendar/ Kdo z vás na festivalu už byl? A kdo se chystá letos? 🤩

 • 👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Chránené vtáčie územia🦅 Prvý apríl je v kalendári environmentalistu Svetovým dňom v...
  at 7:59 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Chránené vtáčie územia🦅 Prvý apríl je v kalendári environmentalistu Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. 🦉Vtáky patria medzi najlepšie preskúmané taxóny, pričom slúžia ako indikátory stavu biodiverzity a biologického zdravia ekosystémov, ktoré obývajú. 🦉Na Slovensku je ohrozená skoro jedna štvrtina vtáčích druhov (24,2 %). 🦉V rámci budovania európskej siete chránených území Natura 2000 bolo vyhlásených už všetkých 41 lokalít chránených vtáčích území (CHVÚ), na celkovej výmere 1 309 984 ha (26,7 % územia SR). 🦉V roku 2022 boli vládou SR schválené 3 programy starostlivosti o CHVÚ (Medzibodrožie, Senianske rybníky a Volovské vrchy), čím sa zvýšil počet CHVÚ so schváleným programom starostlivosti na 23. V štádiu spracovania je ďalších 8 programov. 🐦Oblasť ochrany vtáčích území je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity. 🐦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf Zdroj obrázka: https://www.freepik.com/

 • Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí
  at 7:49 by NATUR-PACK

  🇸🇰 ÚSPEŠNÝ PROJEKT SLOVENSKÉHO ZÁLOHOVANIA SA STAL PRÍKLADOM PRE PARTNEROV Z TALIANSKA 🇮🇹 👉 Koncom roka 2023 sa na Správcu zálohového systému ➡ Slovensko Zálohuje a OZV NATUR-PACK obrátili partneri z Talianska 🇮🇹, ktorí sa snažia presadiť zálohový systém vo svojej krajine. 🔄 Ako príklad chcú použiť úspešný projekt slovenského zálohovania, ktorí aktuálne dosahuje mieru návratnosti 9️⃣2️⃣ %. 🇸🇰 Slováci po dnešný deň vrátili už viac ako 2,13 miliardy zálohovaných nápojových obalov. ✅ Navyše, systém zálohovania na Slovensku si udržuje kontinuálny rast. ⬆️ ℹ️ Viac sa dozviete na Odpady-portal.sk #zalohujeme #inspiracia #zalohovysystem #spolupraca zálohovanie, NATUR-PACK

 • Reakce Greenpeace na vyjádření firmy IKEA: Jen proto, že je něco legální, neznamená to, že to neničí přírodu - Greenpeace Česká ...
  at 18:44 by Greenpeace Česká republika

  ⚠️ V reakci na včera zveřejněný report Greenpeace o ničení starých lesů v rumunských Karpatech se IKEA snaží svými vyjádřeními pro média zasít pochybnosti kolem závěrů zprávy. „Předložené důkazy, že dodavatelé firmy IKEA, kteří vytvářejí některé z jejich nejoblíbenějších výrobků, jsou spojeni s ničením starých lesů v Rumunsku, jsou velmi rozsáhlé. Je sice pravda, že to, co IKEA dělá, není nezákonné, ale to neznamená, že je to udržitelné, za což se IKEA ráda vydává.“ Proč jen certifikace nestačí a jak to všechno souvisí s lesy v ČR? Více v článku. 👇 @topfans V reakci na včera zveřejněný report Greenpeace CEE o ničení starých lesů v rumunských Karpatech se IKEA snaží svými vyjádřeními pro média zasít pochybnosti kolem závěrů zprávy. Organizace Greenpeace považuje…

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 18:25 by LESY Slovenskej republiky

  🌍 Dnes sa na výstavisku Incheba Expo v Bratislave začal medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2024 🟢 Stabilnou súčasťou veľtrhu sú už niekoľko rokov aj LESY Slovenskej republiky 🌲🌳 🟢 Naši kolegovia Vám ochotne poskytnú informácie o možnostiach lesoturistiky, poľovníctva či ubytovania v zariadeniach LESOV SR 🏡 🟢 Okrem toho máte možnosť si priamo v našom stánku zakúpiť produkty značky Lesnícke pochúťky - mrazenú divinu, med, čaj, víno, mäsové výrobky z diviny či lesnícke publikácie 🍯🍷🥩 🟢 Na výstavisku Incheba budeme až do nedele 14. apríla. Tešíme sa na Vašu návštevu 💚

 • NATOČILI DOKUMENT O ZÁLOHOVANÍ NA SLOVENSKU. MÁ INŠPIROVAŤ V ZAHRANIČÍ 🗑️ Koncom roka 2023 sa na slovenského Správcu zálohového...
  at 14:12 by Odpady-portal.sk

  NATOČILI DOKUMENT O ZÁLOHOVANÍ NA SLOVENSKU. MÁ INŠPIROVAŤ V ZAHRANIČÍ 🗑️ Koncom roka 2023 sa na slovenského Správcu zálohového systému a OZV NATUR-PACK obrátili partneri z Talianska, ktorí sa snažia presadiť zálohový systém vo svojej krajine. Pripravili preto dokumentárny film. 🗑️ Za projektom stojí koordinátor organizácie Zero Waste Europe a koordinátorka kampane na podporu vzniku zálohového systému. 🗑️ Ako príklad pritom Taliani použili práve projekt slovenského zálohovania, ktorý aktuálne dosahuje mieru návratnosti viac ako 90 %. 🗑️ Do dokumentu talianskej produkcie prispela svojím pohľadom aj OZV NATUR-PACK. Jeden z aktérov dokumentárneho filmu sa stal aj riaditeľ oddelenia komunikácie a marketingu Marek Brinzík. Celý článok a dokument, ktorý bol zverejnený v marci 2024, si môžete pozrieť tu: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108039/zalohovanie-napojovych-obalov-dokumentarny-film.aspx

 • Kolik chráněných území máme v Česku a jaká to jsou?🌿🧐 Celkově máme chráněno 16,8 % plochy naší země.➡️ To je více, než je rozlo...
  at 14:01 by Ministerstvo životního prostředí

  Kolik chráněných území máme v Česku a jaká to jsou?🌿🧐 Celkově máme chráněno 16,8 % plochy naší země.➡️ To je více, než je rozloha Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje dohromady.😮 Národní parky máme celkem 4️⃣, jsou to NP České Švýcarsko, Krkonošský NP, NP Šumava a NP Podyjí. K tomu dalších 26 chráněných krajinných oblastí. Věděli jste, že jedním z nejnavštěvovanějších míst je Sněžka? V roce 2023 ji navštívilo přes 180 tis. lidí – to je průměrně 500 lidí denně.😎 A co dál? V tuto chvíli pracujeme na vyhlášení dalších chráněných území pro zachování naší nejcennější krajiny – NP Křivoklátsko, CHKO Soutok a CHKO Krušné hory. #ekopříběhy

 • O kampani Českého svazu ochránců přírody Ukliďme svět v pořadu České televize Hobby naší doby: https://www.ceskatelevize.cz/pora...
  at 12:21 by Český svaz ochránců přírody

  O kampani Českého svazu ochránců přírody Ukliďme svět v pořadu České televize Hobby naší doby: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10314241266-hobby-nasi-doby/224562223000010/

 • Vieme, čo jeme?
  at 12:10 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  VIEME, ČO JEME?🤔 Aprílová téma z našej výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa poukazuje na vplyv jedla na zmenu klímy a opačne. ▶️Globálny obchod, rastúca spotreba exotických potravín či požiadavky na celoročnú dostupnosť obľúbených plodín, majú za následok zintenzívňovanie dopravy a predlžovanie dodávateľských reťazcov. ▶️To má na svedomí veľkú spotrebu fosílnych palív, energií a ochranných obalov. ▶️ Najväčším paradoxom stále ostáva fakt, že sa 40 % vyrobeného jedla nikdy nezje. Každú sekundu sa vyhodí ekvivalent šiestich smetiarskych áut s jedlým odpadom. Často končí na skládkach, kde sa pri rozklade uvoľňuje škodlivý metán. Envirovýchova Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vy...

 • 🐟 Rybníky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny už po staletí. Mnohde se ale v průběhu druhé poloviny 20. století změnily n...
  at 11:56 by Česká společnost ornitologická

  🐟 Rybníky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny už po staletí. Mnohde se ale v průběhu druhé poloviny 20. století změnily na "nádrže" s hrachovou kaší sloužící jen k produkci tun kapřího masa. ALE! Existují i místa, kde je voda rybníků průhledná, s množstvím drobných bezobratlých, litorálním porostem a pozvolným přechodem v okolní vlhké louky a pastviny.🤩 Právě takové biotopy jsou zásadní pro život mnoha druhů (nejenom) ptáků. ⏩ Zapojte se právě teď do hodnocení rybníků ve vašem okolí! Společně zjistíme, které z nich jsou vhodné pro ptáky. 🪶 Více informací najdete na stránce https://www.birdlife.cz/i-letos-hledame-rybniky-pro-ptaky/ 📲 Přímý vstup do formuláře je https://projekty.birdlife.cz/rybniky-pro-ptaky/ 🤝 Děkujeme všem, kdo se zapojíte!

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 10:23 by Štátna ochrana prírody SR

  🔥 JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY 🎥 🌱 S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Dôvodom týchto požiarov je často zámerné vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia a konárov. 🔥 Na popol sa menia rastliny, nižšie a vyššie živočíchy, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatkami. V rýchlo šíriacich sa plameňoch nachádzajú smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky. Oheň ničí aj vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy ako aj korene plytko koreniacich rastlín. Zároveň dochádza k usmrteniu živočíchov v dôsledku dymu. 👉 ŠOP SR upozorňuje, že zákonné spôsoby ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku či zber biologického odpadu na to v určených veľkoobjemových kontajneroch. 🎥 Spolu s našim botanikom Marekom Žiačikom sme sa tejto téme venovali v relácii RTVS Na zelenej adrese. 🍃 👇 Celú reportáž si pozriete v archíve RTVS (min. 4:50) 👇 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20348/457319#291 #vypaľovanietrávy #požiare #zodpovednosť #ochranaprírody #sopsr #štátnaochranaprírody #rtvs #nazelenejadrese

 • Kraj největšího výrobce tepelných čerpadel
  at 8:38 by Ministerstvo životního prostředí

  V Milevsku sídlí největší výrobce teplených čerpadel v Česku.🌡 Debata se studenty rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni.🗣 Exkurze do mokřadů Mokré louky.💧 Diskuze o fotovoltaice na střechách památkových budov v Českých Budějovicích.⚡️🏛🏛

 • 🍃 Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu 🍃 Dnes vám povíme o našem největším slanisku. Rozkládá se na 7 hektarech u obce ...
  at 5:51 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  🍃 Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu 🍃 Dnes vám povíme o našem největším slanisku. Rozkládá se na 7 hektarech u obce Sedlec u největšího moravského rybníku Nesyt. 🌊 Zdejší půdu ovlivňují soli v podloží. Rostliny, které tu rostou, se proto musí přizpůsobit těžkým podmínkám. Vyskytují se zde proto jen některé druhy - třeba hadí mord maloúborný, hvězdnice panonská nebo jitrocel přímořský. 🌱 Žije tu saranče slaništní nebo černopruhá, kobylka kuželohlavá či motýlek chobotníček slaništní. A jak o rezervaci pečujeme? Pasou se zde koně, kteří svým pohybem a spásáním potlačují běžné druhy a pomáhají těm vzácným zajistit prostor pro růst. Místy se strhává drn, vytvářejí se rýhy bez vegetace, hloubí se mělké tůně nebo vyřezávají dřeviny. 👩‍🌾 Díky tomu je tu více holé půdy důležité pro klíčení slanomilných druhů.

 • To najdôležitejšie z odpadov za uplynulý týždeň
  at 5:35 by Odpady-portal.sk

  Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 23:54 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  Také po invazi písku ze Sahary přemýšlíte, jaké vrtochy počasí ještě přijdou? Podívejte se, jaké oteplení vychází pro vaši obec v nejbližších desítkách let (odkaz na mapu je v komentáři). Byli jsme v Nových Hradech na semináři věnovaném adaptaci Novohradských hor na změny klimatu: do roku 2075 se tahle oblast pravděpodobně oteplí natolik, že bude srovnatelná s dnešním Mikulovem na jižní Moravě. Za humny Žofínského pralesa tedy nejspíš poroste víno a meruňky, naopak smrkovým monokulturám v hospodářských lesích Novohradska zvoní hrana - smrku nesvědčí dlouhá sucha a horko, je pak náchylný k poškození kůrovcem. Seminář pořádal Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Zástupci místních obcí, zemědělců, lesníků a veřejnosti diskutovali nad tím, jaká rizika přinese oteplování pro Novohradsko. Nejčastěji zmiňované byly obavy ze sucha, včetně ohrožení pramenné oblasti Novohradských hor jako zdrojnice pro vodní nádrž Římov, která zásobuje pitnou vodou českobudějovickou aglomeraci. Krajina bude potřebovat důslednější ochranu vodních zdrojů, mokřadů a podporu přírodě bližšího lesního hospodaření odolnějšího ke klimatickým výkyvům. -jj-

 • We bought a part of the Amazon - it's absolutely insane
  at 17:50 by BROZ - ochranárske združenie

  Mossy Earth- naši partneri a donori v jednom, s ktorými spolupracujeme na obnove mokrade Istragov a odchytoch sysľov, začali nový zaujímavý projekt. Kúpili pozemok v ekvádorskej Amazónii a chystajú sa niektoré jeho časti revitalizovať. Záujem o tento dažďový prales mali ešte ťažiari, ktorí by ho zdevastovali. Mossy ich našťastie predbehli. 🫶 Držíme im veľmi palce v Amazónii, je to neskutočná oblasť. A samozrejme o tom natočili skvelé video, ktoré vás pozývame si pozrieť: https://youtu.be/JTmtiKqbcDk?si=cJ3eJx2M7jXiNQ9n Btw za ich amazonský projekt je zodpovedná naša bývalá kolegyňa Adriana, ktorú týmto pozdravujeme 😊💪 This is our new project in the most biodiverse place on earth - the Yasuní Rainforest of the Ecuadorian Amazon!🦜 To support our work you can become a member...

 • Photos from DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie's post
  at 17:00 by Chránená krajinná oblasť Horná Orava

  Dnešný deň opäť bodoval. Vďaka zvedavosti a vnimavosti študentov GABNAM Oficiálna stránka Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove sa aktivity venované spoznávanie rašelinísk a zmene klímy pod vedením DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie stali dobrodružstvom. Opäť sa potvrdilo, že v mladosti je sila a v malých je buducnosť. Ste všetci super. Spoločný deň sme strávili vďaka realizácii projektu Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, ktorý realizujeme vďaka grantu z Nórska a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu SR. Viac nájdete na webe https://obnovaraselinisk.sopsr.sk/. #rašeliniská #obnova #spolupráca #ochranaprírody #štátnaochranaprírody #sopsr #daphne #SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #DAPHNEInštitútaplikovanejekológie #štátnaochranaprírody

 • Behaj lesmi 2024
  at 15:59 by LESY Slovenskej republiky

  🌲 Lesné partnerstvo pokračuje 🏃‍♀️🏃‍♂️ 🌳 Bežecká séria BEHAJ LESMI vstupuje už do svojej 4️⃣. sezóny a v pozícii jej zakladajúceho partnera opäť nebudú chýbať ani LESY Slovenskej republiky 👍 🌳 V roku 2024 sme si pre Vás spolu s tímom Behaj lesmi pripravili množstvo noviniek a tešiť sa môžete aj na originálnu bežeckú lokalitu priamo v Slovenskom raji 🏞 🌳 Na štarte prvých pretekov sezóny pod hradom Devín sa vidíme už 27. apríla 2024 🏰 🌳 Registrácie na preteky prebiehajú na stránke www.behajlesmi.sk Lesu a behu zdar! 💚

 • Photos from bittner print's post
  at 14:54 by BROZ - ochranárske združenie

  Bittner print, veľké ďakujeme za sponzorské vytlačenie našich správ o činnosti! 🫶 Až takto, keď sme si ich mohli chytiť a prelistovať to nabralo tie správne grády. Predsa len sme ešte stále trochu analógoví a tento výstup sa nám zdal hodný mať ho aj v tlačenej podobe. Aspoň niekoľko desiatok kusov, ktoré si môžeme brať na prezentačné účely. A aktuálne makáme na ďalšej, za rok 2023. Je toho veľa, ale už čoskoro sa môžete tešiť aj na tú.

 • ‼️ Policie dopadla traviče dravců z Příbramska! K objasnění případu významně pomohla psí jednotka ČSO ℹ️ https://www.birdlife.c...
  at 14:40 by Česká společnost ornitologická

  ‼️ Policie dopadla traviče dravců z Příbramska! K objasnění případu významně pomohla psí jednotka ČSO ℹ️ https://www.birdlife.cz/psi-jednotka-cso-pomohla-dopadnout-travice-dravcu-z-pribramska/ 🧑‍⚖️ Dvaapadesátiletému muži hrozí až šest let vězení za to, že otrávil dva orly mořské, káně lesní, dvě vydry říční (a další volně žijící zvířata) a přechovával zakázaný jed karbofuran. 👮‍♀️ "Podle všeho byl motivem jednání obviněného muže záměr zlikvidovat tzv. škodnou ve svém hospodářství," říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková. 🇨🇿 V Česku byli za trávení volně žijících živočichů pravomocně odsouzeni prozatím dva lidé. V roce 2021 soud vyměřil rybníkáři ze Strakonicka podmíněný trest 2,5 roku odnětí svobody s odkladem na 3,5 roku za otrávení orlů mořských a krkavců velkých karbofuranem v roce 2019. V roce 2022 byl odsouzen chovatel drůbeže a holubů a myslivec z Břeclavska na 3 roky podmíněně s odkladem na 3 roky za otrávení dvou luňáků červených a dalších živočichů karbofuranem v roce 2021. 🐶🐶 Od roku 2017, kdy existuje psí jednotka, ČSO zdokumentovala a předala policii na 160 případů, jejichž obětmi se stalo přes 500 zvířat. Většinou jde o dravce (káně lesní, orel mořský, luňák červený..), krkavcovité a šelmy (liška, kuna, vydra..). 🦅 Psovodka ČSO Klára Hlubocká je v Česku jedinou specialistkou na vyhledávání otrávených návnad a jejich obětí. Pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech s Chesapeake Bay retrívry – psem Vikym a fenou Irbis. Jsou speciálně vycvičení, aby nález psovodce pouze označili a nijak se u něj nezdržovali, aby jim nehrozilo otrávení vdechnutím jedovatých výparů.

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 14:30 by Ministerstvo životního prostředí

  Biobanka CELSPAC v Brně hraje důležitou roli ve výzkumu a objevování.🧬💡 Zařízení uchovává více než dva miliony biologických vzorků. ➡Jejich zkoumáním jsou vědci schopni odhalit vliv životního prostředí a chemických látek na lidské zdraví. ➡Vzorky se uchovávají při velmi nízkých teplotách, které mohou dosahovat až -150 °C. ✅Biobanka, která je součástí centra R E C E T O X Masarykovy univerzity, odpovídá na výzvy současného světa. Česko se tak stává klíčovým hráčem ve výzkumu a objevování nových léčebných metod.🇨🇿👏

 • V USA PRIBUDNE ĎALŠÍ ZÁVOD NA CHEMICKÚ RECYKLÁCIU PLASTOV 🇺🇸️ Spoločnosť Eastman oznámila minulý mesiac, že vo svojom novom zar...
  at 11:46 by Odpady-portal.sk

  V USA PRIBUDNE ĎALŠÍ ZÁVOD NA CHEMICKÚ RECYKLÁCIU PLASTOV 🇺🇸️ Spoločnosť Eastman oznámila minulý mesiac, že vo svojom novom zariadení na molekulárnu recykláciu dosiahla počiatočnú výrobu a dosahuje príjmy. ⚗️ Technológia chemickej recyklácie, teda obnovy polyesteru, recykluje dnes ťažko recyklovateľný plastový odpad, ktorý je určený na skládku alebo spálenie. 🔬️ Podľa spoločnosti, technológia umožňuje rozložiť odpad na molekulárne stavebné bloky a následne ho znovu zostaviť na materiál panenskej kvality bez zníženia jeho vlastností. 🧬️ Eastman plánuje investovať do ďalších dvoch závodov na recykláciu molekúl, jedného vo Francúzsku a ďalšieho v USA. Viac informácií si môžete prečítať v článku ➡️ https://www.odpady-portal.sk/Dokument/108037/zavod-na-chemicku-recyklaciu-plastov-v-usa.aspx

 • Photos from Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP's post
  at 11:28 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  JARNÝ SWAP♻️ Dnes sa u nás začal jarný swap vecí, ktorý organizujú členovia Rady Ekokódexu Sažp. ✅Podujatie nadväzuje na tradíciu swapov, kedy pravidelne dávame nepoužívaným veciam novú šancu. ✅Tak šetríme životné prostredie a podporíme kolobeh vecí, namiesto ich skladovania alebo vyhadzovania. ✅Každý donesie, čo už nepotrebuje a zoberie si, čo využije. Envirovýchova #swap #upcying

 • Ťažba v národnom parku končí mimo Slovenska
  at 10:36 by Greenpeace Slovensko

  Toto je ďalší kiks ministra životného prostredia. ❌❗️ Drevo z nedávno medializovanej rozsiahlej ťažby v okolí Tatranskej Javoriny odchádza do zahraničia. 🚛🪵 Naši kamaráti z My sme les umiestnili GPS zariadenie do kmena vyťaženého stromu v lesnom sklade v Tatranskej Javorine. A čuduj sa svete, drevo sa aktuálne nachádza na sklade v Česku u nadnárodnej spoločnosti s centrálou v Rakúsku. Táto spoločnosť pôsobí vo viacerých krajinách a deklaruje, že všetky výrobky pochádzajú z dreva z udržateľného hospodárenia a sú certifikované systémom PEFC. 😡🫢 TANAP je naša pýcha a bohatstvo, nie ihrisko pre pár vyvolených, ktorí sa rozhodli zlikvidovať národný park v záujme biznisu s drevom. Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS, toto nie je ani vlastenecké, ani ochranárske. 🙅‍♀️

 • Photos from Krajina živá's post
  at 9:13 by BROZ - ochranárske združenie

  Kozia farma Vlčí vrch. 🐐🐺 Kde sú kozy celé a všetci sýty z výborných mliečnych produktov. A okrem toho aj myslia na biodiverzitu 🌸🫶 Majú aj butter, aj butterflies 😁