Výber správ o životnom prostredí, prírode a ekológii

 • 📚 Zveme vás na slavnostní uvedení mimořádné knihy Pražské ptactvo 1800–2020 🗓️ 7. března od 19 h /📍Kino Přítomnost (Siwiecova 1...
  at 18:25 by Česká společnost ornitologická

  📚 Zveme vás na slavnostní uvedení mimořádné knihy Pražské ptactvo 1800–2020 🗓️ 7. března od 19 h /📍Kino Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3) 🕊️ Veleslav Wahl, ornitolog v boji proti dvěma totalitám, a nové vydání jeho pozoruhodného ornitologického díla, které původně vyšlo v polovině čtyřicátých let 20. století 🪶 Z autorského týmu vystoupí Petr Voříšek, Jakub Hošek, Jan Hošek, Josefina Karlíková, Matej Vojtuš + herec Michal Kern 🔜 Nenechte si ujít toto jedinečné společenské setkání. Těší se na vás Česká společnost ornitologická a Revolver Revue. ℹ️ Více o knize si přečtete na https://www.birdlife.cz/revolver-revue-a-cso-vydavaji 📖 Kniha je k dostání na https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy/prazske-ptactvo

 • Zostáva posledný týždeň na splnenie dôležitej povinnosti. Ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. f...
  at 17:53 by Odpady-portal.sk

  Zostáva posledný týždeň na splnenie dôležitej povinnosti. Ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februára. 👉 Ako vyplniť tlačivo v roku 2024? Pripravili sme pre vás návod (LINK v komentári).

 • ČSOP vydává či spoluvydává i několik regionálních časopisů. jedním z nich je Pod Blaníkem.
  at 16:06 by Český svaz ochránců přírody

  ČSOP vydává či spoluvydává i několik regionálních časopisů. jedním z nich je Pod Blaníkem. Nové číslo Pod Blaníkem je venku! 📰💥 Dočtete se v něm o historii kostela sv. Jiljí i o podblanických obojživelnících. Vezmeme vás na prohlídku lomu v Bernarticích, pokračujeme s vyprávěním o výstavbě unikátní úpravny vody Želivka a ohlížíme se také za regulací řeky Sázavy i přínosy poplatků z pobytu. Nový Podblaník je zkrátka nabitý informacemi tak se do něj přijďte začíst v eko obchodu ČSOP Vlašim a dalších prodejních místech Podblanicka i blízkého okolí.

 • Taraba ide prepísať kľúčovú stratégiu v odpadoch. Dôvodom sú batérie a akumulátory
  at 15:04 by Odpady-portal.sk

  Návrh hovorí o znížení niektorých recyklačných cieľov. batérie, akumulátory, odpady, POH

 • ❗️ Obmedzenia v Lesníckom skanzene ❗️ Štátny podnik LESY Slovenskej republiky informuje všetkých návštevníkov a priaznivcov Le...
  at 14:58 by LESY Slovenskej republiky

  ❗️ Obmedzenia v Lesníckom skanzene ❗️ Štátny podnik LESY Slovenskej republiky informuje všetkých návštevníkov a priaznivcov Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu, že z objektívnych príčin, s ohľadom najmä na zaistenie bezpečnosti návštevníkov, musí podnik v roku 2024 pristúpiť k zmene doteraz zaužívaného návštevného poriadku a k obmedzeniu návštevnosti skanzenu. Hlavnými príčinami sú: ➡ začatie komplexnej rekonštrukcie a dobudovania poznávacej a občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, ktorá je po viac ako 20 rokoch od vzniku skanzenu žiadaná i potrebná. Projekt počíta napríklad s výstavbou nových sociálnych zariadení či obnovou a dobudovaním prvkov náučného chodníka, ako sú mostíky, lavičky, rozhľadne, informačné panely a pod. ➡ aktuálny nepriaznivý stav lesných porastov vo Vydrovskej, Korytárskej, Obrubovanskej, Prostrednej a Tajchovej doline, ktoré sú zasiahnuté podkôrnikovou kalamitou, pričom je plánovaný nevyhnutný odvoz drevnej hmoty cez Lesnícky skanzen ❗️ Lesnícky skanzen bude z uvedených dôvodov v roku 2024 prevádzkovaný nasledovne: 1️⃣. V priebehu pracovného týždňa (pondelok-piatok) bude zakázaný vstup do areálu Lesníckeho skanzenu ❗️ 2️⃣. Počas víkendov (sobota-nedeľa) a sviatkov, keď nebude realizovaný odvoz drevnej hmoty, môžu návštevníci využívať prístupné miesta Lesníckeho skanzenu pri dodržiavaní pravidiel bezpečného pohybu a zvýšenej opatrnosti, podľa usmernenia LESOV SR, š. p. Pohyb v lesnom poraste je zakázaný, porušenie zákazu bude na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť ❗️ 3️⃣. Informačná kancelária skanzenu bude v určených hodinách otvorená. 4️⃣. Lesná kaplnka, lesnícky minisvet a horáreň-múzeum budú počas celej sezóny zatvorené. 5️⃣. Naplánované podujatia v Lesníckom skanzene v roku 2024 sa neuskutočnia. 6️⃣. Vstupné – príspevok na údržbu areálu Lesníckeho skanzenu sa nebude platiť. 🔍 Informácie k aktuálnemu návštevnému poriadku sú zverejnené na našej webstránke: https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicky-skanzen/ ✅ Zároveň z dôvodu zachovania kontinuity nášho najväčšieho lesníckeho podujatia DEŇ STROMU oznamujeme návštevníkom, že v roku 2024 sa 23. ročník Dňa stromu uskutoční v Topoľčiankach 🌳 🔍 Bližšie informácie nájdete v našej tlačovej správe: https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/xxiii-rocnik-dna-stromu.html Vzniknuté obmedzenia v Lesníckom skanzene pri Čiernom Balogu nás nesmierne mrzia. Avšak veríme, že i napriek nim zachováte svoju priazeň skanzenu i jeho podujatiam a my Vám budeme môcť v roku 2025 predstaviť Lesnícky skanzen v jeho obnovenej podobe. Ďakujeme za pochopenie 💚

 • Trilógia pokračuje. Rozhovor s autorkou muzikálu Bohumilou Tauchmannovou
  at 14:27 by NATUR-PACK

  🎵 MUZIKÁL ODPAD JE POKLAD BUDE MAŤ DRUHÝ DIEL 🎶 ♻️ 👉 O prvom aj o pripravovanom druhom diele muzikálovej trilógie sa porozprávala naša kolegyňa Ľubica Vargová s jeho autorkou, pani Bohumila Tauchmannova v relácii ROZHOVORmeSA. 🎬 🎤 🤝 Tešíme sa, že môžeme byť partnermi tohto projektu, a pani Bohumile Tauchmannovej ďakujeme za rozhovor. #naturpackverejnosti #naturpackklientom #odpad #muzikal #ekomuzikal #ROZHOVORmeSA #vzdelavanie #ekovychova #zazitkovevzdelavanie Muzikál Odpad je poklad bude mať druhý diel.Do relácie ROZHOVORmeSA prišla porozprávať autorka muzikálu ODPAD JE POKLAD o prvom aj o pripravovanom druhom die...

 • 👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Adaptácia na zmenu klímy ☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Str...
  at 13:54 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Adaptácia na zmenu klímy ☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (Stratégia adaptácie) schválená uznesením vlády SR č. 478/2018. ☁️Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, ustanovenie inštitucionálneho rámca a koordinačného mechanizmu na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. ☁️V roku 2021 Rada EÚ schválila Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Načrtáva sa v nej dlhodobá vízia, na základe ktorej sa má EÚ do roku 2050 stať spoločnosťou, ktorá bude odolná proti zmene klímy a plne adaptovaná na jej nevyhnutné vplyvy. 🌥️V roku 2021 bol schválený Národný akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Jeho štruktúra vychádza z hlavného cieľa, ktorý je založený na implementácii strategických priorít. 🌦️Pre potreby dosiahnutia cieľa je identifikovaných 5 prierezových opatrení. 💨Oblasť adaptácie na zmenu klímy je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: 💨Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom 💨Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf Zdroj foto: Tomáš Mičík, SAŽP

 • Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post
  at 13:21 by SOS/BirdLife Slovensko

  SYSĽOVSKÉ POLIA VYZERAJÚ TENTO ROK VĎAKA KROKOM HL.MESTA BRATISLAVA, ŠOP SR, MŽP SR, MP SR A PD DUNAJ KONEČNE AKO OZAJSTNÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE. ÚZEMIE SA PÁČI NIELEN DROPOM, ALE AJ KŔDĽOM ŠKORCOV, BELUŠÍ, CÍBIKOV A INÝCH DRUHOV. Nebolo to ešte nedávno samozrejmosťou. V území takmer úplne chýbali medze (resp. biopásy), dokonca aj úhory či trávne porasty a vtáctvo tu doslova živorilo. Podpora pre poľnohospodárov, ktorí by mohli hospodáriť šetrnejšie nebola žiadna. Aj dropy preto v území hniezdili nepravidelne alebo vôbec, počas niektorých zím s nevhodnou skladbou plodín ich u nás zimovalo minimum. Dnes je situácia iná. Vlani boli v území obnovené desiatky hektárov biotopov (trávnych porastov, medzí), ktoré umožnili vtáctvu úspešne vyviesť mláďatá, avšak tieto biotopy atrahujú vtáctvo aj teraz. V území je možné vidieť stovky dropov (tie atrahuje aj ozimná repka), desiatky cíbikov, beluší, kŕdle škorcov. Sme veľmi radi, že k tejto zmene prišlo, a každému, kto k nej prispel patrí veľká vďaka. Hoci je územie na prahu Bratislavy a vystavené mnohým tlakom už desaťročia, dlho ostávalo jediným územím, kde u nás prežíva drop či sokol kobcovitý. Uvidíme však aké zmeny nás čakajú najbližšie roky. Prežitie vzácnych druhov je bytostne závislé na Slovensku od poľnohospodárskej politiky. Sysľovské polia snáď aj nezávisle od zmien SPP, vďaka snahe zainteresovaných o ochranu prírody na miestnej úrovni, pre dropa a ďalšie vzácne druhy ostatnú útočiskom naďalej. Iné chránené územia sú však zmenami poľnohospodárskej politiky zraniteľné viac (napríklad CHVÚ Úľanská mokraď a i.), keďže v týchto územiach miestne iniciatívy a dohody na záchranu vzácnych druhov podobne ako u dropa na Sysľovských, nevznikli. Veľmi pozorne preto sledujeme návrhy na zmenu poľnohospodárskej politiky, keďže v minulosti jej nešťastné nastavenie viedlo k vyhynutiu a prepadu početnosti viacerých druhov.

 • Slovenskí vedci a odborníci podporili farmárov v snahe zmenšiť byrokraciu, výhrady však majú voči útokom na zelené aktivity
  at 11:44 by SOS/BirdLife Slovensko

  K dnešným protestom zaujali stanovisko aj vedci. Veľmi trefne upozorňujú na to, že s byrokraciou má Slovensko problém, a preto chápu požiadavky poľnohospodárov na jej zníženie, no na druhej strane upozorňujú na to, že zelené opatrenia nie sú hrozbou pre poľnohospodárstvo, ale naopak ich poľnohospodárstvo pre svoju vlastnú dlhodobú udržateľnosť bude potrebovať. V tomto kontexte stanoviska vedcov vidíme ako veľmi nešťastné a chybné, pre niektoré chránené územia potenciálne katastrofálne, aj minulotýždňové rozhodnutie Európskej komisie, ktorá umožnila výnimku z aplikáciu pravidla GAEC8 (t.j. povinnosti vyčlenenia úhorov) v rámci poľnohospodárskej politiky. Výnimku totiž Európska komisia povolila celoplošne a to bez ohľadu na to, či ide o chránené územie, alebo nejde. Výsledkom tak bude, že sa môžu rozorať úhory, ktoré sú kľúčové pre prežívanie jarabíc, sokolov kobcovitých a mnohých iných druhov, keďže na úhoroch sa neaplikujú pesticídy a je tu preto vyššia početnosť hmyzu, kľúčovej zložky potravy pre mnohé druhy. Pritom úhory predstavujú v chránených územiach zanedbateľnú výmeru na ornej pôde Slovenska (a aj iných krajín) nijako významne neprispievajú k potravinovej sebestačnosti, no práve na tieto biotopy sú viazané druhy, ktoré inde nežijú (stačí spomenúť dropa). Toto rozhodnutie je fatálnou chybou EK. Vedci pritom veľmi trefne upozorňujú na význam a prínos úhorov pre biodiverzitu. Jej ochrana však nie je samoúčelná. Význam opeľovačov pre poľnohospodársku produkciu asi nemusíme zvýrazňovať. A nakoniec, v minulosti bolo na Slovensku v mnohých regiónoch výrazne viac úhorov či trávnych porastov a napriek tomu nás pôda uživiť vedela. …. Považujú ich za kľúčové pre zachovanie biodiverzity a trvalú udržateľnosť tohto odvetvia. „Podporujeme ich snahy o odbyrokratizovanie agrodotácií, ale súčasne sa ohradzujeme voči útokom na takzvané ozeleňovacie aktivity,“ píšu v spoločnom vyhlásení vedci a odborníci ...

 • Photos from European Tree of the Year's post
  at 9:53 by Nadácia Ekopolis

  😍🌳 POSLEDNÁ ŠANCA PODPORIŤ OBĽÚBENÝ DUB! 😍🌳 Ešte dnes, 22. februára do 16:00 máme poslednú šancu podporiť svoj obľúbený strom Pálffyovský dub spomienok v Európskom strome roka 2024! 🌳 Hlasujte! 👉 https://www.treeoftheyear.org/vote

 • Poľnohospodári v celej Európe zápasia s problémami, ktoré ich prinútili vyjsť do ulíc a protestovať. Ale obviňovať z toho zele...
  at 9:41 by Greenpeace Slovensko

  Poľnohospodári v celej Európe zápasia s problémami, ktoré ich prinútili vyjsť do ulíc a protestovať. Ale obviňovať z toho zelenú dohodu a kroky k udržateľnému poľnohospodárstvo nie je na mieste. ❌ Skutočný problém je nastavenie systému, z ktorého benefituje len malá skupina veľkých producentov a hráčov na trhu. Systém, z ktorého profitujú veľké lobistické skupiny a mnohí politici.💵 Zistite viac na 👉 https://www.greenpeace.org/slovakia/clanok/5589/co-oslabuje-nasich-polnohospodarov-zelena-dohoda-to-urcite-nie-je/ 🎨 by Lectrr

 • Z výsledků agentury STEM vyplývá, že PRO zálohování je většina populace. 👏 ✅Zálohování je krok správným směrem, přitom si plně ...
  at 9:00 by Ministerstvo životního prostředí

  Z výsledků agentury STEM vyplývá, že PRO zálohování je většina populace. 👏 ✅Zálohování je krok správným směrem, přitom si plně uvědomujeme, že s každou změnou mohou přicházet obavy a otázky. Přijali jsme na 700 připomínek, ty teď pečlivě zpracováváme, tak aby systém zálohování byl co nejvíce přívětivý a efektivní pro všechny.

 • 🍃 Přírodní památka Chebzí 🍃 Květnaté louky této přírodní památky můžete zjara objevovat v CHKO Jeseníky. Zdejší pestrá květena ...
  at 7:20 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  🍃 Přírodní památka Chebzí 🍃 Květnaté louky této přírodní památky můžete zjara objevovat v CHKO Jeseníky. Zdejší pestrá květena zahrnuje několik vzácných druhů orchidejí, jako vstavač mužský nebo pětiprstku žežulník. 🌺 Roste tu také nejvíc prstnatců bezových v CHKO Jeseníky. Domov tady má i drobná kapradina vratička měsíční. 🌿 Žijí tu zajímaví motýli a pozoruhodná saranče vrzavá. Má ráda ovčí pastviny, při letu vydává cvrčivé zvuky a její křídla jasně září červenou barvou. 🦗 📸: Petr Šaj

 • 👣 Obchôdzka lesného obvodu 🌲 🌼 Hoci na väčšine územia Slovenska už cítiť závan jari, naši skúsení horári vedia, že do úzkych a...
  at 17:28 by LESY Slovenskej republiky

  👣 Obchôdzka lesného obvodu 🌲 🌼 Hoci na väčšine územia Slovenska už cítiť závan jari, naši skúsení horári vedia, že do úzkych a odľahlých dolín sa ešte musia vyzbrojiť zimnou výbavou ❄️

 • Otvoria ďalšie re-use centrum v Bratislave. KOLO bude mať druhú prevádzku
  at 15:33 by Odpady-portal.sk

  Bratislavský mestský podnik OLO - Odvoz a likvidácia odpadu otvorí druhé re-use centrum. A primátor Matúš Vallo už teraz avizuje aj tretiu prevádzku. OLO, KOLO, Bratislava

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 14:00 by Ministerstvo životního prostředí

  Benátky nad Jizerou jsou čím dál zelenější. 🌳🌿 Díky Operačnímu programu Životní prostředí zde revitalizovali zámecký a podzámecký park. Vysadili se nové stromy a keře, opravily cestičky a vysadily trávníky. ➡Potřebnou péči dostala i stromořadí. Celkem 500 kusů dřevin v 9 lokalitách města se ošetřilo a můžou tak nadále ochlazovat město před velkými vedry. 🌊Obnova bočního ramena řeky Jizery chrání před případnými povodněmi a prospívá přírodě. Obnovilo se nejen její okolí, ale také původní meandrující tvar, který je pro řeky přirozený.✨

 • Nezabudneme a nevzdáme to ✊🖤❤️‍🩹
  at 13:34 by Greenpeace Slovensko

  Nezabudneme a nevzdáme to ✊🖤❤️‍🩹 6 rokov 🖤🕊️⁠ Nezabudneme!

 • Projekt KLÍMA BEST má výsledky, ktoré sú dostupné pre každého
  at 12:26 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  ☁️PROJEKT KLÍMA BEST SKONČIL, VÝSLEDKY OSTÁVAJÚ💪 Vďaka projektu, ktorého cieľom bolo inšpirovať a mobilizovať verejnosť k jednoduchým a efektívnym opatreniam pre ozdravenie klímy v nadchádzajúcom desatročí, máme novinky aj v areáli Sažp v Banskej Bystrici😊 🟢 Dôležitou súčasťou projektu bolo partnerstvo s dvoma nórskymi organizáciami (The Energy Farm International Foundation, International Development Norway AS), ktoré zaručilo cennú výmenu bilaterálnych skúseností, poznatkov a osvedčených postupov v oblasti rozumného a bezemisného vykurovania alebo udržateľnej mobility a zelenej infraštruktúry v mestách. 🟢 Za dva roky implementácie projektu viac ako 2000 účastníkov získalo praktické skúsenosti alebo nadobudlo nové poznatky v oblasti adaptácie a zmierňovania dopadov zmeny klímy. EEA and Norway Grants Envirovýchova Bioklimatický Park Drienová Ministerstvo životného prostredia SR Cieľom projektu KLÍMA BEST bolo informovať, inšpirovať a mobilizovať verejnosť i rôzne cieľové skupiny k jednoduchým a efektívnym opatreniam pre ozdravenie klímy v nadchádzajúcom desaťročí, ktoré bude kľúčové. Správnou kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení na báze ...

 • Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post
  at 12:01 by SOS/BirdLife Slovensko

  Ak ste sa tieto dni prešli po slovenských poliach a lúkach, iste ste si všimli, že skončilo zimné ticho a z rolí sa začali nesmelo ozývať prvé spievajúce škovránky. No neozývajú sa len škovránky, ale už aj ich vzácnejšie príbuzné, škovrániky stromové, ktorého foto zdieľame. Tieto dni pribúda pozorovaní škovránikov z ich hniezdísk, ktorými sú lúky a pasienky s rozptýlenou stromovou či krovitou zeleňou alebo vinice. Ak sa tieto dni pohybujete na takýchto lokalitách v Malých Karpatoch, na Záhorí, Slovenskom krase, Zemplínskych vrchoch a na iných podobných lokalitách, šanca na počutie či pozorovanie škovránika je celkom vysoká. Ak nepoznáte ich hlas, môžete si vypočuť: https://xeno-canto.org/species/Lullula-arborea Ide o úplne iný, so škovránkom nezameniteľný, melodický hlas, preto ho odporúčame si vypočuť. Ak ste náhodou škovrániky či iné druhy pri ich návrate na Slovensko a na migrácii už pozorovali, a chcete pomôcť ich ochrane a poznaniu, nenechajte si údaje pre seba, ale zapíšte pozorovania do databáz, či mobilných apiek. Údaj môžete zapísať do online databázy Aves http://aves.vtaky.sk/, mobilnej apky e-Bird a takisto mobilnej apky vtaky.sk. Všetky dáta z týchto apiek sa dostanú aj do celoeurópskej stránky EuroBirdPortal: https://eurobirdportal.org/ kde budete môcť na aktuálnych mapách sledovať ako sa postupne sťahovavé druhy vracajú do severných častí Európy. Tí, čo zapisujete pravidelne, nezabudnite že na webe v Avese a takisto v e-Birde je veľmi dôležité zapisovať kompletné záznamy a tak aj záznamy označiť. Tieto kompletné údaje je potom možné použiť na tvorbu máp pravdepodobnosti výskytu ako boli publikované v Európskom atlase rozšírenia vtáctva.

 • ❗ SOUTĚŽ s ekoznačkou ❗ Tři z vás vyhrají balíček produktů s certifikací EU Ecolabel v hodnotě 1000 Kč. 💚 ✅Olajkujte tento pos...
  at 11:21 by Ministerstvo životního prostředí

  ❗ SOUTĚŽ s ekoznačkou ❗ Tři z vás vyhrají balíček produktů s certifikací EU Ecolabel v hodnotě 1000 Kč. 💚 ✅Olajkujte tento post. ✅Sledujte instagramový profil https://www.instagram.com/ministerstvo_zp. 👀 Uzávěrka je 27. února 2024 ve 12.00. Z lajkujících, kteří zároveň sledují náš instagramový profil, vylosujeme tři vítěze. Ty ještě ten den zkontaktujeme. ☝️ Podrobná pravidla soutěže naleznete zde: https://www.ekoznacka.cz/soutez/

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 11:03 by Štátna ochrana prírody SR

  💦 RAMSARSKÉ LOKALITY SLOVENSKA - 2️⃣. časť Prinášame vám pokračovanie nášho mini seriálu, v ktorom si tento týždeň predstavíme ďalšie 3 ramsarské lokality a to konkrétne - Dunajské Luhy, Parížske močiare a Poiplie. 🧐 💧 DUNAJSKÉ LUHY Lokalizácia: okres Bratislava II, Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno, Senec Rozloha: 14 488,00 ha ➡ Jedna z najväčších vnútrozemských delt v strednej Európe. Predstavuje systém riečnych ramien, mŕtvych ramien, lužných lesov a iných mokradí na 80 km slovensko-maďarskom úseku Dunaja medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove v CHKO Dunajské luhy. Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho významu (SKUEV) Dunajské luhy, Číčovské luhy, Veľkolélsky ostrov, Kľúčovské rameno, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, Hrušov, Čilížske močiare a s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Dunajské luhy. 🌿 Fauna a flóra Z rýb sa tu vyskytuje divá forma kapra, zraniteľný druh šabľa krivočiara a vzácny blatniak tmavý. Endemitom Dunaja je ulitník teodox pásavý. Hniezdi tu orliak morský. Významné zimovisko vodného vtáctva. Nachádza sa tu najbohatšia lokalita kriticky ohrozeného a globálne ustupujúceho druhu vstavača ploštičného a pokruta jesenného. Severnú hranicu svojho rozšírenia tu dosahuje kozinec drsný. 💧PARÍŽSKE MOČIARE Lokalizácia: okres Nové Zámky Rozloha: 184,00 ha ➡ Ramsarská lokalita leží v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Hronskej pahorkatiny na juhozápadnom Slovensku. Potok Paríž, ktorého údolie je pomerne dlhé a úzke, vytvára medzi obcami Nová Vieska a Gbelce rozšírenú, plytkú panvu dlhú cca 3 km a širokú 1 km. Charakteristické sú rozsiahle močiare a zárasty trste obyčajnej, zastúpené sú tu tiež tečúce vody (potok a umelý kanál), krovité močiare, mokré lúky a umelá nádrž. Ramsarská lokalita sa prekrýva s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Parížske močiare. 🌿 Fauna a flóra Oblasť zahŕňa jedinú lokalitu na Slovensku, kde sa rozmnožuje druh trsteniarik tamaryškový. Je tiež najvýznamnejšou hniezdnou lokalitou fúzatky trstinovej na Slovensku. Z flóry je to ohrozený druh starček barinný pravý a zo zraniteľných druhov berla vzpriamená. 💧 POIPLIE Lokalizácia: okres Levice, Veľký Krtíš Rozloha: 410,87 ha ➡ Lokalita je zvyškom cezhraničného mokraďového ekosystému povodia Ipľa na juhu stredného Slovenska nadväzujúceho na rozľahlejšie mokrade v Maďarsku, ktoré sú tiež ramsarskou lokalitou (cezhraničná lokalita). Územie je unikátnym komplexom dobre zachovalých mokraďových biotopov pozdĺž strednej a spodnej časti rieky v rámci panónskeho biogeografického celku. Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho významu (SKUEV) Cúdeninský močiar, Ipeľské hony, Alúvium Ipľa a s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Poiplie. 🌿 Fauna a flóra Z ohrozených živočíšnych druhov tu žije ploska pásavá, rosnička zelená, užovka obojková, bučiak nočný, kalužiak červenonohý. Z rastlinných druhov tu rastie kriticky ohrozený rebríček jemnolistý, vstavač močiarny a zraniteľné druhy ako bublinatka rakúska a okrasa okolíkatá.

 • Letošní ročník festivalu EKOFILM je opravdu speciální. Slavíme totiž 50 let.🎉 📣K této příležitosti jsme se rozhodli připravit so...
  at 8:52 by Ministerstvo životního prostředí

  Letošní ročník festivalu EKOFILM je opravdu speciální. Slavíme totiž 50 let.🎉 📣K této příležitosti jsme se rozhodli připravit soutěž o grafický vizuál.✨ Téma jubilejního ročníku je Jak (ne)zabít přírodu. 🔄obnova přírody ➡ válka a příroda: jak válečné konflikty poškozují přírodu? ➡boje o suroviny: voda, nerostné bohatství a další zdroje ➡přírodní katastrofy: co vše dokážou napáchat přírodní živly? ➡když jdou veřejné zájmy proti sobě, jde příroda stranou 🗯Kreativita nezná mezí. Máte zkušenosti s tvorbou grafiky a hlavu plnou nápadů? Pak je tato výzva právě pro vás. Představte nám, jak vnímáte konflikty v přírodě. ⚠️POZOR: Vítězný návrh je honorován🕺 Podrobnosti k soutěži naleznete v komentářích.👇

 • Výtvarná soutěž na podporu Skřivánku se pomalu chýlí ke konci. těšíme se, jaké krásné obrázky nám ještě do konce února dorazí.
  at 8:47 by Český svaz ochránců přírody

  Výtvarná soutěž na podporu Skřivánku se pomalu chýlí ke konci. těšíme se, jaké krásné obrázky nám ještě do konce února dorazí. 🎨Obrázky na podporu Skřivánku už se nám pomalu scházejí. 🎨Ještě do konce února s napětím očekáváme i Tvá díla 😉 🎨Info zde: https://www.facebook.com/photo/?fbid=783606790463418&set=a.559216996235733

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny's post
  at 7:24 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  🌳 PAMÁTNÉ STROMY🌲 V Rokytnici v Orlických horách u silnice směrem na Bartošovice stojí památná Lípa u kaple Sv. Antonína. Jde o poslední z původních tří zdejších památných lip. 🍃 První z nich se před lety rozlomila při vichřici a druhá postupně odumřela. Zůstal jen zmíněný poslední mohykán. 🍂 A kdy byla lípa vysazena? Pravděpodobně v první polovině 19. století, tedy v době, kdy byla postavena i kaplička, u které stojí. ⛪️ 📸: Josef Kučera

 • Hledá se posila do týmu šumavské ČSOP. Rádi doporučujeme jejich regionální luční směs osiva pro zakládání květnatých luk v Pošum...
  at 7:19 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  Hledá se posila do týmu šumavské ČSOP. Rádi doporučujeme jejich regionální luční směs osiva pro zakládání květnatých luk v Pošumaví. Na takové zatravnění lze získat i příspěvek z krajinotvorných programů AOPK ČR. Hledáme kolegu/kolegyni pro terénní práce při ochraně přírody a krajiny na Šumavě a v Pošumaví 🎋🌼👩‍🌾 Pracovní náplň: • realizace projektu regionální směsi bylin a travin pro region Šumavy a jejího podhůří • doplňkově terénní práce při údržbě chráněných a přírodovědně cenných území Podrobnější info na http://csopsumava.cz/hledame-kolegu-kolegyni-pro-terenni-prace-pri-ochrane-prirody-a-krajiny-na-sumave-a-v-posumavi/

 • PRÍRODNÁ ZÁHRADA VO VTÁČOM RAJI - HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT 🌱 Poznáte naše Avescentrum? Ak ste tam boli osobne, určite ste si ho ...
  at 17:36 by SOS/BirdLife Slovensko

  PRÍRODNÁ ZÁHRADA VO VTÁČOM RAJI - HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT 🌱 Poznáte naše Avescentrum? Ak ste tam boli osobne, určite ste si ho obľúbili. Neexistuje totiž iné miesto na Slovensku, kde si môžete po zobudení vyjsť na koniec záhrady a z pozorovacej veže sledovať druhy ako lyžičiar biely, volavka purpurová, chochlačka bielooká, orliak morský, orol kráľovský, potápka červenokrká... Posledný rok si prešlo Avescentrum výraznou premenou, ktorá ovplyvnila aj jeho okolie. Po odchode stavebných strojov zostal náš dvor tak trošku spustnutý. S projektom na zveľadenie záhrady Vtáčieho raja sa uchádzame o podporu z programu Zelené oázy. Aktuálne nám môžete pomôcť prispieť k jej obnove, ak nám pošlete svoj hlas. Veľmi pekne ďakujeme, Avescentrum a jeho okolie sa snažíme zlepšovať práve pre Vás - jeho návštevníkov. https://spoludokazemevela.sk/nase-projekty/zelene-oazy/hlasovanie názov projektu: Prírodná záhrada vo Vtáčom raji Ďakujeme 💚💚💚

 • 🪶 Zveme ke sledování dalšího dílu Ornitologa na drátě. Ve středu od 17:30 se zaměříme na určování ptáků podle peří. 🦉 Mikuláš ...
  at 17:03 by Česká společnost ornitologická

  🪶 Zveme ke sledování dalšího dílu Ornitologa na drátě. Ve středu od 17:30 se zaměříme na určování ptáků podle peří. 🦉 Mikuláš Řimánek a Amálie Kudělková z Ornitologická akademie ČSO vám řeknou více o tom, k čemu peří ptákům slouží a naučí vás poznávat ptačí druhy dle peří. Těšte se, bude to skvělé.😃 🪶 Dotazy k tématu vkládejte na https://app.sli.do/event/47shw3euo5VWH5ZGAuPSo1 🔴 Vysíláme živě od 17:30 na https://youtu.be/tys-IpOOBPU

 • Photos from LESY Slovenskej republiky's post
  at 16:47 by LESY Slovenskej republiky

  🧩 Nové hry z Lesnej školy 🌳👧 🟢 Školákom v jednotlivých krajoch postupne začínajú jarné prázdniny, ktoré môžu využiť aj na výlety do prírody 👣 Ak to však počasie neumožní, naša Lesná škola Levice prinesie les priamo k vám domov, a to prostredníctvom nových únikových online hier 🌳🔍 🟢 Tri parádne novinky STRATENÝ TURISTA, HĽADAČI POKLADU a OCHRANCOVIA PRÍRODY preveria všetkých zvedavcov a preskúšajú ich vedomosti o prírode i o tom, ako sa v nej správať 🌲 ✅ Rozoznáš jedlé a jedovaté huby? 🍄 ✅ Vieš, čo si má správny turista zbaliť na výlet do prírody? 🎒 ✅ Poznáš stopy lesných zvierat? 🐾 ✅ Dokážeš priradiť mapovým značkám ich skutočný význam? 🗺 ✅ Vyrieš správne všetky hádanky a postupne zlož heslo, ktoré rozlúskne každé lesné tajomstvo 🔍 A ak sa Ti úniková hra zapáči, môžeš si ju zahrať aj priamo v našej Lesnej škole v Leviciach 🏡 ➡️ Online hry, rezervačný formulár a informácie k únikovým hrám nájdeš na stránke: https://forestschools.eu/unikova-hra-escape-room/ Tešíme sa na Teba 💚

 • Photos from Agro-ekofórum's post
  at 15:41 by SOS/BirdLife Slovensko

  Vzhľadom k tomu, že posledné týždne sa stalo nastavenie poľnohospodárskej politiky ústrednou témou verejnej debaty, a organizátori viacerých protestov vznášajú zásadné požiadavky na úpravu poľnohospodárskej politiky, radi by sme k týmto požiadavkám pridali pár slov a zdieľali stanovisko Agro-ekofóra (https://agroekoforum.sk/) združujúceho organizácie s cieľom podpory trvaloudržateľného hospodárenia na slovenských poliach a lúkach. 1) V prvom rade Agro-ekofórum podporuje požiadavky na zníženie byrokracie, kde vo viacerých bodoch vidíme na národnej úrovni možnosť zjednodušiť poľnohospodárom prácu. Ide napríklad o nefungujúci SPF, chýbajúce registre užívania pôdy. Našli by sa aj iné body. 2) Považujeme za chybu a nesprávne spochybňovať piliere zelenej poľnohospodárskej politiky a nesúhlasíme s týmito požiadavkami, keďže neriešia podstatu štrukturálnych problémov poľnohospodárstva v Európe a v konečnom dôsledku ublížia samotným poľnohospodárom. Príkladom je nutnosť zmeniť postupy aby nedochádzalo k zhutňovaniu pôdy a v strednodobom horizonte k ohrozeniu úrodnosti a výnosov. Alebo príkladom je nutnosť vyčleňovať neproduktívne plochy bez ktorých sa zhoršia podmienky pre voľne žijúce opeľovače, ktorých prežívanie je dôležité pre viaceré plodiny (preto aj fotky opeľovačov v príspevku). Oslabenie environmentálnych ambícií poškodí rovnako prírodu, rovnako poľnohospodárov.

 • Kdybyste si mohli na den vyzkoušet být jakýmkoliv zvířetem, jaké byste si vybrali a proč?
  at 15:37 by Greenpeace Česká republika

  Kdybyste si mohli na den vyzkoušet být jakýmkoliv zvířetem, jaké byste si vybrali a proč?

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 14:38 by Česká společnost ornitologická

  🧳🐦🇪🇸 Sýkory modré, hýli pouštní (trubači), lindušky kanárské, divocí kanáři, orebice berberské, dropi obojkoví, dytíci, běhulíci, supi mrchožraví, příjemné počasí, dech beroucí scenérie a skvělá parta. I tak vypadala naše první letošní exkurze za ptáky světa. Vypravili jsme se na dva nejvýchodnější Kanárské ostrovy Lanzarote a Fuerteventuru. Na druhé jmenované jsme si mohli do „lifelistů“ (seznamů pozorovaných ptáků) připsat i zdejší endemit, bramborníčka kanárského, který nežije nikde jinde na světě než tady. Cestujte s námi taky, poznávejte ptáky i fajn lidi ➡ https://www.birdlife.cz/exkurze/

 • Podporte pripomienky ku zmene Koncepcie vodnej politiky
  at 14:32 by SOS/BirdLife Slovensko

  JE TU ĎALŠIA PRIPOMIENKA, KTORÁ NARÁŽA NA TAK ZÁSADNÉ CHYBY MATERIÁLU PREDLOŽENÉHO MŽP SR, ŽE SA PRIPÁJAME K ĎALŠÍM ORGANIZÁCIÁM, ŽIADAJÚCIM MATERIÁL STIAHNUŤ. VY SA MÔŽETE K PRIPOMIENKE PRIDAŤ DNES A ZAJTRA, AK STE TAK EŠTE NEUROBILI. Predložená Koncepcia vodnej politiky napríklad obmedzuje preferenciu prírode blízkych opatrení na ochranu pred povodňami, čo je jedným z opatrení, ktoré už Slovensko ohlásilo EÚ ako splnené v rámci Plánu obnovy. Koncepcia zrušuje zastavenie prípravy troch veľkých kontroverzných priehrad (Slatinka, Tichý Potok a Ipeľ / Ďubákovo), ktorých opodstatnenosť nebola preukázaná napriek desiatkam rokov plánovania. Koncepcia ani nebola posúdená v zmysle národnej a európskej legislatívy ako riadne mala byť. S takýmito zásadnými chybami nemala byť koncepcia vôbec predložená do ďalšieho procesu a takto by sa žiadne koncepcie nemali pripravovať, preto budeme radi ak sa ku pripomienke pridáte a ak takto ukážeme, že na tom ako budú vyzerať naše rieky záleží nemálo ľudí. Ďakujeme! Žiadame stiahnuť účelovú zmenu koncepcie vodnej politiky

 • 🔜 PRIPRAVUJEME SEMINÁR "TRIEDENIE ODPADU V PRAXI - PRAVIDLÁ, CHYBY A ZAUJÍMAVOSTI 💚 ♻️ V spolupráci s EKOPREDAJŇOU 👉 zerotoxic....
  at 14:15 by NATUR-PACK

  🔜 PRIPRAVUJEME SEMINÁR "TRIEDENIE ODPADU V PRAXI - PRAVIDLÁ, CHYBY A ZAUJÍMAVOSTI 💚 ♻️ V spolupráci s EKOPREDAJŇOU 👉 zerotoxic.sk pre Vás pripravujeme seminár "Triedenie odpadu v praxi - pravidlá, chyby a zaujímavosti". 👉 Dozviete sa odpovede na otázky: Ako funguje triedený zber komunálnych odpadov na Slovensku❓ Prečo je pre obyvateľov bezplatný❓ 👉 Nebudú chýbať ani ukážky správneho triedenia papiera, plastov, skla, elektroopadov a batérií. 🚮 👉 Navyše, seminár bude interaktívny a našich lektorov sa budete môcť pýtať na všetko, čo Vás v tejto oblasti zaujíma. 💡💬 🕠 ČAS: 13.03.2024 od 16:30 do 17:30 🏫 MIESTO: O mieste konania seminára Vás budeme včas informovať, miesto (v rámci BRATISLAVY) vyberieme na základe počtu prihlásených účastníkov. 📢🏢 📝 REGISTRÁCIA: Účasť na seminári je bezplatná. Nevyhnutná je však registrácia na podujatie, zaregistrovať sa môžete najneskôr do 1.3.2024 tu: https://shorturl.at/cfiCO https://www.facebook.com/watch/?v=359841193675798

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 14:03 by Ministerstvo životního prostředí

  Věděli jste, že v Měšicích vyrábí přepravní palety pomocí recyklace plastů ze žlutých popelnic?♻️ ➡Ročně zpracují až 4 tisíce tun plastů, ze kterých vyrobí přibližně 140 tisíc výrobků. ➡V roce 2023 dokonce vyhráli soutěž Eterprise Europe Network v kategorii Inspiring Client journey.👏 ➡Palety z recyklovaného plastu se dají užívat donekonečna, navíc do budoucna ušetří stromy ze kterých se vyrábí palety dřevěné.

 • 🌳 Milí priatelia stromov! Pomaly ale celkom určite pred sebou vidíme cieľovú rovinku v tohtoročnom hlasovaní European Tree of th...
  at 13:27 by Nadácia Ekopolis

  🌳 Milí priatelia stromov! Pomaly ale celkom určite pred sebou vidíme cieľovú rovinku v tohtoročnom hlasovaní European Tree of the Year, kde bojuje náš Pálffyovský dub spomienok. Podporiť ho môžete ešte stále svojim hlasom alebo zdieľaním - až do 22. februára. 🤯🤩🌳 🌳HLASUJTE: https://www.treeoftheyear.org/vote 🥰👈👈

 • Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov
  at 12:36 by Odpady-portal.sk

  Riešením má byť nový systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. SPAK-EKO

 • ℹ️ VÝZVA PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL K SPOLUPRÁCI PRI PRÍPRAVE ZÁVEREČNÝCH PRÁC 🌳🌳 Kolegovia zo Správy CHKO Vihorlat zverejnili...
  at 10:53 by Štátna ochrana prírody SR

  ℹ️ VÝZVA PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL K SPOLUPRÁCI PRI PRÍPRAVE ZÁVEREČNÝCH PRÁC 🌳🌳 Kolegovia zo Správy CHKO Vihorlat zverejnili výzvu pre študentov Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene k spolupráci pri výbere tém záverečných prác zameraných na územie VIHORLATU. Pokiaľ vás zaujímajú tajuplné lesy či rastlinné spoločenstvá Vihorlatských vrchov, neváhajte a vyberte si zaujímavú záverečnú prácu práve v tejto časti Slovenska. Viac informácií ako aj kontakty nájdete na nasledovnom linku 👉 https://kf.tuzvo.sk/sk/zaverecne-prace-v-oblasti-vihorlatu 🤝 Výber prác s témou ochrany prírody vítame samozrejme aj v iných oblastiach a chránených územiach. Štátna ochrana prírody SR má podpísané memorandum o spolupráci s: ✅ Technická univerzita vo Zvolene ✅ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ✅ SPU Nitra - Zelená univerzita ✅ Prírodovedecká fakulta UK Tešíme sa na všetkých zapojených študentov 💚 📸 Foto: Martin Riník #študuj #vysokéškoly #spolupráca #ochranaprírody #bakalárka #diplomovka #dizertačka #štátnaochranaprírody #sopsr

 • EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány
  at 9:59 by Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

  📌EKOKÓDEX SAŽP MÁ TAKMER DVA ROKY, TROCHU SME BILANCOVALI📝 Čo sa nám podarilo priviesť do praxe z papiera v rámci našich vnútorných envirozáväzkov v roku 2023 a čo by sme chceli dosiahnuť v roku 2024?😊 Envirovýchova Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobr...

 • A POKRAČUJEME.... Okrem prírody už majú v pláne ničiť aj rieky. 😡 Prosím podpíšte hromadnú pripomienku ku Aktualizácii Koncepci...
  at 9:54 by Greenpeace Slovensko

  A POKRAČUJEME.... Okrem prírody už majú v pláne ničiť aj rieky. 😡 Prosím podpíšte hromadnú pripomienku ku Aktualizácii Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030. 👉https://act.gp/vodnapolitika Žiadame predkladateľa, aby ju stiahol ako celok, pretože: ❌ navrhované zmeny obmedzujú preferenciu prírode blízkych opatrení na ochranu pred povodňami a zadržiavanie vody v krajine, spomalenie odtoku vody a obnovy zásob podzemnej vody ❌ zrušuje zastavenie prípravy troch veľkých kontroverzných priehrad (Slatinka, Tichý Potok a Ipeľ / Ďubákovo) ❌ bola spracovaná resp. predložená do medzirezortného pripomienkovania bez posúdenia vplyvov zmeny strategického dokumentu na životné prostredie 👉https://act.gp/vodnapolitika Ďakujeme 🙏💚

 • V zimě sčítáme v chráněných krajinných oblastech netopýry. 🦇 A sem tam při tom narazíme na velký objev! Letos je tomu tak v CHKO...
  at 6:44 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  V zimě sčítáme v chráněných krajinných oblastech netopýry. 🦇 A sem tam při tom narazíme na velký objev! Letos je tomu tak v CHKO Český kras. Napočítalo se tu úctyhodných 3338 letounů 14 různých druhů, ale tím největším překvapením byl jeden vrápenec velký. 🤩 V Českém krasu byl nalezen už podruhé, ovšem poprvé to bylo v roce 1962, tedy před 62 lety. Letos jsme na něj narazili v Koněpruských jeskyních. A ostatní druhy? 🔎 Nejvíce bylo netopýrů velkých (65,04%) a vrápenců malých (20,37%). Zbylých 12,59% tvořilo dalších 12 druhů letounů.

 • 🎉 Tento rok oslávime 18. narodeniny NATUR-PACKu spoločne na 18. ročníku Vrbovské vetry v malebnom mestečku Vrbové. 🎶
  at 17:14 by NATUR-PACK

  🎉 Tento rok oslávime 18. narodeniny NATUR-PACKu spoločne na 18. ročníku Vrbovské vetry v malebnom mestečku Vrbové. 🎶 🌟 Príďte osláviť 18. ročník VRBOVSKÉ VETRY 2024 v malebnom mestečku Vrbové! Medzi headlinermi sú Medial Banana, Skupina Buty a SLOBODNÁ EURÓPA Tešiť sa môžete aj na Tusté Baletky, Vrbovskí víťazi a Chiki liki tu-a 🎸 Okrem toho si vychutnáte krst nového diela od zakladateľa festivalu Braňo Jobus 📚 Festival ide zelenou cestou s partnerom NATUR-PACK čo zdôrazňuje záväzok festivalu Vrbovské vetry k ochrane životného prostredia🌎🌱 Pripravili si pre vás aj tradičné hry a aktivity plné zábavy! 🏹🐴 Nezmeškajte tento už tradičný zážitok plný hudby, kultúry a spoločenskej zodpovednosti. 🎟️🛒Lístky online na Ticketlive.sk https://www.ticketlive.sk/sk/event/vitanie-jari-a-oslava-abstinencie-06-04-2024 #vrbovskevetry2024

 • Photos from LesyCup's post
  at 16:51 by LESY Slovenskej republiky

  ⛷ LESY SKI CUP 2024 pozná svojich absolútnych víťazov 🏆 Cez víkend sme 4. a 5. kolom pretekov v stredisku Hlobišov ukončili 7. ročník Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní LESY SKI CUP ⛷ Chceli by sme sa poďakovať všetkým partnerom, spoluorganizátorom a strediskám za ich neoceniteľnú pomoc pri realizácii jednotlivých kôl pretekov 💙 Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za ich účasť na pretekoch a srdečne blahoželáme všetkým víťazom 🥇 Lesu a lyžovaniu zdar!

 • Zemědělci mají plné právo protestovat, ale u Green Dealu pláčou na špatném hrobě - Greenpeace Česká republika
  at 15:06 by Greenpeace Česká republika

  Jandejsek dnes na demonstraci zemědělců: "V době, kdy tu řádili dinosauři, tu byl čtyřnásobek kysličníku uhličitého. A živily se tady miliony zvířat a planeta byla funkční. Kysličník uhličitý nemá s oteplováním nic společného." Ano, planeta sice byla funkční, ale bez lidí i zemědělců. Všechny vědecké ústavy, které bohužel nejmenoval, podle Jandejska tvrdí, že CO2 není problém. Akademie věd České republiky nebo NASA ale tvrdí opak, tak prosíme o případné doložení zdrojů. Zemědělci mají samozřejmě právo protestovat, nicméně tím, že svádějí vinu za neutěšený stav evropského zemědělství na ekologickou legislativu EU, farmáře nejen uvádějí v omyl, ale riskují i jejich přežití. Více v článku. 👇 Zemědělci v celé Evropě se potýkají s řadou problémů, které je donutily vyjít do ulic a začít protestovat. Situace hraje do karet populistickým a konzervativním politikům a velkým zemědělským podnikům,…

 • Photos from Ministerstvo životního prostředí's post
  at 14:51 by Ministerstvo životního prostředí

  NP České Švýcarsko je plné života. 💫🌱 Láska k přírodě a touha být svědky její obnovy v přímém přenosu jsou magnetem, který táhne. ➡Minulý rok byl pro region skutečným triumfem - ubytovací zařízení zde hostila na 465 tisíc přenocování, což je za uplynulé roky opravdu rekordní množství.🎉 🟢Velkou zásluhu na tom má Správa národního parku, a také Ústecký kraj, kteří zde každý den usilovně pracují na ochraně přírody, zajištění bezpečnosti a podpoře cestovního ruchu.💚👏

 • Explore the trees with the most interesting stories – Tree of the year
  at 13:57 by Štátna ochrana prírody SR

  🌳 PÁLFFYHO DUB Z MALACIEK SA UCHÁDZA O TITUL STROM EURÓPY 🍃 Viac než päťstoročný dub zo Zámockého parku v Malackách, ktorý ešte na jeseň získal titul Strom roka 2023, sa uchádza o ďalšie hlasy verejnosti v medzinárodnej súťaži stromov – Európsky strom roka 2024. Pálffyovský dub spomienok reprezentuje svojim príbehom Slovensko medzi súpermi z ďalších 14 krajín Európy. 🫵 Svoj hlas tomuto majestátnemu obrovi môžete odovzdať do 22. februára 2024 prostredníctvom online hlasovania na webovej stránke www.treeoftheyear.org . #stromroka #súťaž #hlasovanie #dub #malacky The European Tree of the Year 🌳 is a popular competition that takes place every year in February and features the winners of the national rounds.

 • Photos from SEV Dropie's post
 • Košice spustili zber šatstva a obuvi. Nepoužiteľné oblečenie patrí na zberný dvor
  at 13:15 by Odpady-portal.sk

  V meste rozmiestňujú špeciálne kontajnery. Košice, KOSIT, oblečenie, textil, šatstvo, odpad

 • ✍️🐦‍⬛ Havrani v Brně: spouštíme petici a zveme na exkurzi https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne-spoustime-petici-a-zveme-na-exk...
  at 12:42 by Česká společnost ornitologická

  ✍️🐦‍⬛ Havrani v Brně: spouštíme petici a zveme na exkurzi https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne-spoustime-petici-a-zveme-na-exkurzi/ 🚫🚠 V Brně se plánuje stavba velkokapacitní lanovky, která by ovšem měla devastující vliv na ptáky i přírodu, přičemž v bezprostředním ohrožení je největší jihomoravské zimní nocoviště havranů. 🪶 Podepište petici, kterou připravila Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické, NESEHNUTÍ, ČSOP Morava a Limity jsme my. Petiční arch lze stáhnout zde: https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2024/02/Petice_Brno_havrani_lanovka-fin.pdf 📲 Podepsat lze i elektronickou petici na https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-vystavbe-lanovky-z-pisarek-do-univerzitniho-kampusu-v-brne.html Podepište klidně obě verze petice, jde o dvě nezávislé věci. 🥾 Zároveň zveme na nedělní exkurzi na nocoviště havranů a kavek. I tady bude možné podepsat petici! Podrobnosti na https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne-spoustime-petici-a-zveme-na-exkurzi/ 📋 Mnohé další kroky chystáme, abychom mohli společně ochránit tuto unikátní lokalitu. Díky za podporu a sdílení!

 • AKO DOBROVOĽNÍCTVO POMÁHA EŠTE VIAC ➡️ 3️⃣% V minulom roku sa do našich aktivít zapojilo viac ako 400 dobrovoľníkov a dobrovoľ...
  at 10:23 by SOS/BirdLife Slovensko

  AKO DOBROVOĽNÍCTVO POMÁHA EŠTE VIAC ➡️ 3️⃣% V minulom roku sa do našich aktivít zapojilo viac ako 400 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali svoj čas rôznym aktivitám bez nároku na odmenu, len preto, že vidia ich zmysel a pozitívne výsledky. Išlo napríklad o dobrovoľnícke tábory, na ktorých nám dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali s manažmentom území, mapovaním vtáctva, alebo to boli aktivity ako výroba a vešanie búdok, vzdelávanie a organizovanie prednášok a exkurzií v regiónoch, pomoc pri kosení a hrabaní vtáčích ostrovov, pomoc na infostánkoch, na Vítaní žeriavov, či organizácií iných podujatí, pomoc s online kampaňami, preklady, polep zastávok nálepkami proti nárazom a samozrejme k tomu patria aj dlhé hodiny strávené v teréne ochranárskym monitoringom vtáctva. Ak ste jedným/jednou z nich, tento oznam sa vás týka. V prvom rade obrovské ďakujeme 💝. A okrem toho dôležitý oznam - všetci, čo v minulom roku odpracovali 40 hodín dobrovoľnícky majú možnosť poukázať nie 2, ale až 3% z daní. Preto ak ste našim dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a plánujete venovať svoje percentá z daní nejakej neziskovej organizácií veľmi radi Vám vystavíme potvrdenie. Stačí ak nám pošlete e-mail, v ktorom uvediete svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko na asistent@vtaky.sk so stručným opisom vašich aktivít. Veľmi pekne ďakujeme, ak sa rozhodnete poukázať svoje 2 alebo 3% našej organizácií a venovať ich ochrane vtáctva. http://vtaky.sk/stranka/113-Venujte-2-z-dane-na-ochranu-vtactva.htm

 • ŠOPSR - Zasadnutie konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru
  at 10:04 by Štátna ochrana prírody SR

  ℹ️ ZASADNUTIE KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN BONNSKÉHO DOHOVORU 👉 V priebehu minulého týždňa sa v historickom Samarkande v Uzbekistane konalo 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. BONNSKÉHO DOHOVORU -Convention on Migratory Species 🌍 Bonnský dohovor zastrešený Organizáciou Spojených národov (OSN), poskytuje globálnu platformu pre ochranu sťahovavých druhov živočíchov v celom rozsahu areálu ich rozšírenia. Ide o jediný celosvetový dohovor, ktorý sa špecializuje na ochranu sťahovavých druhov a ich biotopov vrátane ich migračných trás. 🍃 Pod ochranou dohovoru sú zahrnuté viaceré druhy vtákov, cicavcov, rýb aj bezstavovcov. Jednotlivé druhy sú zaradené do 2 príloh. Do prílohy I sú zaradené sťahované druhy, ktorým hrozí vyhynutie a do prílohy II sú zaradené druhy s nepriaznivým stavom ochrany. 👉 V rámci organizačnej štruktúry dohovoru funguje niekoľko jeho orgánov. Rozhodovacie právomoci má práve Konferencia zmluvných strán (COP), ktorá v týchto dňoch zasadala v Samarkande. Na významnom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa koná každé 3 roky, sa rokuje o návrhoch rezolúcií a ďalších dokumentoch s dôrazom na otázky ochrany sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (vtákov, rýb, cicavcov vrátane morských druhov živočíchov celého sveta). 🇸🇰 Slovenská republika je zmluvnou stranou dohovoru od 1. marca 1995. Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia Štátna ochrana prírody SR a Ministerstvo životného prostredia SR. 🧐 O priebehu rokovania, prijatých záveroch a ďalších informáciách súvisiacich s Bonnským dohovorom vás informujeme na našej web stránke 👇 https://www.sopsr.sk/web/?cl=21113 alebo na stránke CMS 👉 https://www.cms.int/en #ConventiononMigratorySpecies #cms #BonnConvention #ochranaprírody #migrácia #štátnaochranaprírody #sopsr #mzpsr Zasadnutie konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru

 • O skřivánku v Časopis Naše příroda.
  at 9:22 by Český svaz ochránců přírody

  O skřivánku v Časopis Naše příroda. V aktuálním čísle časopisu Naše příroda vyšel článek o našich snahách o výkup lokality na Skřivánku. Děkujeme redakci za možnost článek sdílet. A pokud vám po podpoře Skřivánku zbydou ještě nějaké peníze 😉 , určitě si Naší přírodu objednejte, najdete tam mnohem více zajímavých textů. 🌿článek ke stažení: http://www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2024/02/skrivanek-nase_priroda.pdf 🌿 kampaň na výkup "Skřivánku": https://skrivanek.mistoproprirodu.cz 🌿 předplatné časopisu Naše příroda: https://www.send.cz/index.php?action=newspaper_details&lang=cs&paper_id=1943

 • To najdôležitejšie z odpadov za uplynulé obdobie
  at 9:11 by Odpady-portal.sk

  Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 2. 2024 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny's post
  at 7:15 by Agentura ochrany přírody a krajiny

  Který z našich kolegů vás svými fotkami potěší dnes? 🙂 Bude to Miroslav Havira, lesník z CHKO Jeseníky. 🌲

 • ČSOP Šumava hledá kolegu či kolegyni
  at 17:46 by Český svaz ochránců přírody

  ČSOP Šumava hledá kolegu či kolegyni Hledáme kolegu/kolegyni pro terénní práce při ochraně přírody a krajiny na Šumavě a v Pošumaví 🎋🌼👩‍🌾 Pracovní náplň: • realizace projektu regionální směsi bylin a travin pro region Šumavy a jejího podhůří • doplňkově terénní práce při údržbě chráněných a přírodovědně cenných území Podrobnější info na http://csopsumava.cz/hledame-kolegu-kolegyni-pro-terenni-prace-pri-ochrane-prirody-a-krajiny-na-sumave-a-v-posumavi/

 • This content isn't available right now
  at 11:54 by Chráněná krajinná oblast Poodří

  Jaro v Poodří se hlásí o slovo a Eva Doležalová je u toho 🌿🌞 #chkopoodri #rokvpoodri #jarovpoodri #fotografovepoodri When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • This content isn't available right now
  at 9:00 by SOS/BirdLife Slovensko

  V Trnave sa bude v pondelok konať ďalšia zaujímavá prednáška, ktorú organizuje trnavská pobočka Vtáctvo trnavské. Tento krát nie o vtákoch, ale o probléme, ktorý ovplyvňuje všetko okolo nás - zmene klímy s meteorológom- klimatológom Jozefom Pechom. Ak Vás téma zaujala, príďte si vypočuť pohľad odborníka. Túto prednášku bude možné sledovať aj online prenosom na stránke Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave už zajtra o 18:00. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 7:30 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  PÉČE O PTAČÍ OSTROVY u MYDLOVAR – Ve čtvrtek 15.2. se sešla pracovní skupina z řad ornitologů a milovníků přírody na MAPE (bývalá chemická úpravna vod), aby na dvou ostrůvcích připravila vhodné podmínky pro novou hnízdní sezonu mokřadních ptáků. Lokalita je oblíbeným hnízdištěm několika druhů bahňáků jako je čejka chocholatá (Vanellus vanellus), kulík říční (Charadrius dubius) nebo kriticky ohrožený vodouš rudonohý (Tringa totanus). Tyto druhy budují hnízda na zemi. Vyhledávají proto stanoviště s nízkým a řídkým vegetačním porostem, aby během inkubace vajec měli dobrý rozhled po okolí. Na lokalitě je proto nutné pravidelně potlačovat narůstající vegetaci, především nálety dřevin. První ostrůvek na MAPE byl uměle vytvořen v zatopeném zemníku v roce 2012 jako náhrada za „rekultivaci“ zvodnělé odkalovací plochy. Před pár lety přibyl druhý ostrůvek. Pravidelnou péči zde již několik let zajišťují nadšenci z Česká společnost ornitologická , Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), FŽP ČZU, PřF JU a AOPK RP Jižní Čechy, při již tradičních únorových brigádách. -tb-

 • Prírastok vo Vtáčom raji. Malá Miloslava sa narodila do blata, ale zato stovkami žeriavov a husí bieločelých nad hlavou.
  at 20:37 by SOS/BirdLife Slovensko

  Prírastok vo Vtáčom raji. Malá Miloslava sa narodila do blata, ale zato stovkami žeriavov a husí bieločelých nad hlavou.

 • Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post
  at 20:35 by SOS/BirdLife Slovensko

  Zima, ktorá ani vlastne poriadne neprišla, sa už skončila a to znamená, že si postupne môžeme v prírode všímať prvých navrátilcov. Jedným z takých prvých, neprehliadnuteľných poslov jari, ktorí tu už sú, sú cíbiky chochlaté. Na mnohých miestach na podmáčaných poliach a lúkach je aktuálne možné pozorovať aj niekoľko sto kusové kŕdle cíbikov. Cíbiky sú neprehliadnuteľné aj kvôli svojmu čiernobielemu sfarbeniu, aj kvôli trepotavému akoby chaotickému letu počas toku, pri ktorom sa výrazne ozývajú. Ak ste náhodou cíbiky či iné druhy pri ich návrate na Slovensku a na migrácii pozorovali, a chcete pomôcť ich ochrane a poznaniu, nenechajte si údaje pre seba, ale zapíšte ho do databáz, či mobilných apiek. Údaj môžete zapísať do online databázy Aves http://aves.vtaky.sk/, mobilnej apky e-Bird a takisto mobilnej apky vtaky.sk. Všetky dáta z týchto apiek sa dostanú aj do celoeurópskej stránky EuroBirdPortal: https://eurobirdportal.org/ kde budete môcť na aktuálnych mapách sledovať ako sa postupne sťahovavé druhy vracajú do severných častí Európy. Tí, čo zapisujete pravidelne, nezabudnite že na webe v Avese a takisto v e-Birde je veľmi dôležité zapisovať kompletné záznamy a tak aj záznamy označiť.

 • This content isn't available right now
  at 15:31 by Nadácia Ekopolis

  🌳🤗 Už ste zahlasovali za Pálffyovský dub spomienok ? 🌳🤗 When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from Česká společnost ornitologická's post
  at 8:04 by Česká společnost ornitologická

  👇🔁 Sdílíme pozvánky na již tradiční akce na Orlickém Záhoří. 🐦Poznejte tuto malebnou krajinu netradičním způsobem. Ornitologická stanice Orlické Záhoří pořádá ptačí kurzy pro děti i dospělé. Více informací a přihlášky najdete na: 🪶 http://ptacikurzy.cz/kemp-zahori/ 🪶 http://ptacikurzy.cz/kurz-zahori/

 • Photos from Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy's post
  at 18:30 by Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy

  Přírodní park NOVOHRADSKÉ HORY Na Horní Malši už kvete lýkovec, v Pohořském rašeliništi nakvétá suchopýr. Kdeže loňské sněhy jsou... Na setkání s místními spolky jsme mluvili o možnostech vyhlášení CHKO Novohradské hory, v terénu jsme procházeli zarostlé rašelinné louky a vybírali, kde by bylo vhodné je obnovit. O Novohradkách od nás uslyšíte častěji 🙂 -jj-

 • ⛷ Lyžiarske finále ⛷ 🔵 Dolaďujeme posledné detaily, aby sme počas blížiaceho sa víkendu úspešne ukončili tohtoročný LESY SKI C...
  at 17:40 by LESY Slovenskej republiky

  ⛷ Lyžiarske finále ⛷ 🔵 Dolaďujeme posledné detaily, aby sme počas blížiaceho sa víkendu úspešne ukončili tohtoročný LESY SKI CUP 🏆 🔵 Pre tých najrýchlejších lyžiarov sezóny máme pripravené nielen ligotavé poháre a medaily, ale aj pekné lesnícke darčeky a diplomy, ktoré sme vytvorili inovatívnym spôsobom - za pomoci umelej inteligencie 📃 🔵 Príďte si spolu s nami vychutnať záverečné kolá LESY SKI CUP 2024 už túto sobotu a nedeľu v lyžiarskom stredisku Hlobišov. Tešíme sa na Vás 💚

 • OZV NATUR-PACK slávi 18 rokov od svojho založenia
  at 14:06 by Odpady-portal.sk

  Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK dnes oslavuje dospelosť. NATUR-PACK

 • 🏞 O Zbudovských blatech, pátém ptačím parku ČSO, bude v úterý 20. února od 17:30 povídat Kryštof Chmel v českobudějovickém klub...
  at 11:27 by Česká společnost ornitologická

  🏞 O Zbudovských blatech, pátém ptačím parku ČSO, bude v úterý 20. února od 17:30 povídat Kryštof Chmel v českobudějovickém klubu Horká vana. Besedu pořádá Calla v rámci cyklu Zelené úterky. 🪶 Nalaďte se na tajemnou atsmoféru Zbudovských blat tímto videem: https://youtu.be/B2c2PGKLaqQ 📲 FB událost besedy: https://www.facebook.com/events/932448538317650/ 🪿 Info o Zbudovských blatech na https://www.birdlife.cz/zbudovska-blata/

 • Zlomová hranica 1,5 °C oteplenia bola prekročená v roku 2023 po celý rok! 🔥A tento január bol najteplejší v dejinách merania. To...
  at 11:04 by Greenpeace Slovensko

  Zlomová hranica 1,5 °C oteplenia bola prekročená v roku 2023 po celý rok! 🔥A tento január bol najteplejší v dejinách merania. Toto sa už nemôže opakovať...

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  at 11:03 by Štátna ochrana prírody SR

  🎥 DISKUSIA NA TÉMU KORMORÁN V ŠTÚDIU RTVS ℹ️ Včera sme sa v relácii Televízna Regina RTVS zúčastnili diskusie na aktuálnu tému kormorán. V relácii diskutoval náš zoológ zo Správy Chránená krajinná oblasť Horná Orava Šimon Kertys spolu s ichtyológom Richardom Štenclom zo Slovenský rybársky zväz. 🐦 Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) patrí na Slovensku medzi zákonom chránené živočíchy, ktoré je zakázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich prirodzenom prostredí. Je to chránený druh živočícha národného významu prirodzene sa vyskytujúci na území SR, pričom jeho spoločenská hodnota je 500 €/jedinec. 🪺🪶 Početnosť hniezdnej populácie kormorána na Slovensku dosahuje veľkosť približne 200 párov, avšak počas zimného obdobia na naše územie migrujú kormorány zo Severnej Európy. Ich počty kolíšu a závisia od priebehu zimy v daný rok a nie je možné ich predpokladať. 🍃 ŠOP SR si uvedomuje, že prísna druhová ochrana kormorána veľkého či iných predátorov má dopad na ekosystémy a je potrebné vo vymedzených lokalitách uprednostniť ochranu pôvodných druhov rýb a rybích spoločenstiev pred ochranou kormorána veľkého. 🐟 👉 Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo v decembri 2021 o udelení výnimky na odstrel a rušenie tohto zákonom chráneného morského vtáka na žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu. Výnimka platí každý rok v období 1.októbra do konca februára a je možné ju povoliť v odôvodnených prípadoch a len v prípadoch kedy jej uplatňovanie neohrozí iné živočíšne druhy v ich prirodzenom areáli. 💧 ŠOP SR zároveň dlhodobo upozorňuje, že medzi systémové riešenia patrí aj revitalizácia vodných tokov takým spôsobom, aby v nich ryby nachádzali dostatok vhodných možností pre život, vrátane prirodzených úkrytov pred rybožravými vtákmi. 🎥 Práve o podmienkach tejto výnimky, jej uplatňovaní a potrebe hlbšej vzájomnej spolupráce diskutovali hostia v banskobystrickom štúdiu. Celý záznam relácie nájdete na nasledovnom linku archívu RTVS 👇 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/450028#346 I. blok diskusie v min. 5:50- 15:25 a II. blok diskusie v min. 28:20- 38:50 🧐 Viac infomácií aj na našej stránke ŠOP SR 👇 https://www.sopsr.sk/web/?cl=21112 #diskusia #RTVS #spolupráca #otvorenýdialóg #kormorán #sopsr #štátnaochranaprírody #chkohornáorava #srz #slovenskyrybárskyzväz

 • Bude to v rozpore s právom EÚ, tvrdia spracovatelia plastov o novom nariadení pre obaly
  at 10:10 by Odpady-portal.sk

  Špeciálne pravidlá pre plastové obaly obsiahnuté v nariadení PPWR podľa právnej analýzy porušujú princíp rovnakého zaobchádzania. PPWR, obaly, nariadenie

 • 🎉 NATUR-PACK DNES SLÁVI SVOJE 18. NARODENINY 🎈🎂 💐 Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí na ceste budo...
  at 8:06 by NATUR-PACK

  🎉 NATUR-PACK DNES SLÁVI SVOJE 18. NARODENINY 🎈🎂 💐 Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí na ceste budovania a zlepšovania systému triedeného zberu odpadov kráčate spolu s nami. ♻️ 🤝 Ďakujeme všetkým našim klientom (výrobcom), partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám, partnerom i priateľom. 👩‍💼 👨‍💼 V neposlednom rade patrí poďakovanie aj nášmu skvelému tímu profesionálov a profesionálok NATUR-PACKu. 👉 Spolu s naším novým 🆕 MASKOTOM KONTAJNEROM chystáme veľké veci. Jednou z nich bude aj SÚŤAŽ PRE ŠKOLY práve na motívy Kontajnera, ktorú spustíme už o pár dní. Nezabudnite preto sledovať naše príspevky. 😉 #ozvNATURPACK #narodeniny #vyrocie #podakovanie #spolupraca #Kontajnero

 • ✨🐦🕊️Save the date / 7. března / Pražské ptactvo 1800–2020 v Kině Přítomnost. ✔️ Zapište si termín a přijďte na slavnostní uvede...
  at 20:05 by Česká společnost ornitologická

  ✨🐦🕊️Save the date / 7. března / Pražské ptactvo 1800–2020 v Kině Přítomnost. ✔️ Zapište si termín a přijďte na slavnostní uvedení mimořádné knihy Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny). kdy🗓️/ 7. března od 19 h kde📍/ Kino Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3) Bližší informace k programu záhy. Těšíme se na vás! ℹ️ Více o této výjimečné knize si přečtete na https://www.birdlife.cz/revolver-revue-a-cso-vydavaji-mimoradnou-knihu-prazske-ptactvo 📖 Kniha je k dostání na https://eshop.birdlife.cz/eshop/items/knihy/prazske-ptactvo foto © Ondřej Přibyl