Pasieme spolu s miestnym hospodárom aj v Slovenskom krase

Pasieme spolu s miestnym hospodárom aj v Slovenskom krase. Ktorého zamestnanci tiež považujú pasenie za spásu. Tešíme sa.
Či už zachraňujeme rumenicu turniansku, či sviežu, či endemit, či neendemit 🙂
Dôležité je to rovnako. 🌾


PASENIE JE SPÁSA🌿

Geologická stavba i rozmanitosť krasového reliéfu vytvorili v území národného parku Slovenský kras vhodné podmienky pre výskyt endemitov.
✒️ Endemitom sa nazýva druh rastliny / živočícha vyskytujúci sa iba v špecifickom území a nikde inde🏞. Do roku 2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ bola za takýto endemit považovaná aj rumenica turnianska (Onosma tornensis), avšak podrobný genetický🧬 výskum dokázal, že je totožná s rumenicou sviežou (Onosma viridis), ktorá rastie v banátskej a transylvánskej časti Rumunska.

☝️ Rumenica svieža je zákonom chránená trváca bylina vysoká 1️⃣0️⃣- 3️⃣0️⃣ cm, ktorá kvitne🌼 od júna do augusta. Pre jej ochranu je nevyhnutná obnova vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev🌿🌾☘️, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi, pretože na nich už niekoľko desiatok rokov neprebieha tradičná pastva🐐. Obnova týchto biotopov na Turnianskom hradnom kopci prebieha najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi.

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/ Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from Fakulta životního prostředí - ČZU v Praze's post

Po máj 13 , 2024
PROJECT TRANSFORMAR 🔬 Demonstrator #5 📌 Galicia region, Spain 👇 More information 👇 autor správy a foto Fakulta životního prostředí – ČZU v Praze on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať