Slovensko má už štyri geoparky

Slovensko má už štyri geoparky

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto územia slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je podporovať snahy o ochranu neživej i živej prírody, prevádzkovanie zeleného cestovného ruchu a vzdelávanie verejnosti formou príbehov. Vďaka ministerstvu životného prostredia (MŽP) sa Sieť slovenských geoparkov rozšírila o Geopark Malé Karpaty. Slávnostný akt menovania geoparku otvoril štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana, symbolicky počas Týždňa európskych geoparkov (24.5. – 6.6.).

Podľa štátneho tajomníka Juraj Smatana sú geoparky moderným nástrojom zeleného cestovného ruchu, environmentálneho vzdelávania, ochrany neživej prírody a udržateľného manažmentu územia. „Tieto územia využívajú potenciál krajiny do najmenších detailov. Na to, aby sa stali skutočne prospešné pre spoločnosť, je dôležitá spolupráca štátnych inštitúcií, územných celkov, samospráv, ako aj mimovládnych organizácií,“ zdôraznil štátny tajomník Juraj Smatana.

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR je výsledkom dlhodobej snahy o vybudovanie geoparku podľa zásad organizácie UNESCO, a to iniciatívou zdola. Za obdobie rokov 2017 – 2021 badať výrazný progres v budovaní zázemia organizačnej štruktúry, objektovej sústavy aj v rôznorodosti vykonávaných akcií. Koncepcia geoparku vychádza z tvorby jednotlivých geomontánnych oblastí, ktoré tvoria jednotný celok – geopark. Geopark Malé Karpaty je dlhodobo budovaný na princípoch dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a vzdelávaním mládeže. Nadšenie manažmentu geoparku sa pretavuje do dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi štátnej a verejnej správy, vedeckými inštitúciami a neziskovými organizáciami.
Jiří Vitáloš, zástupca Geopark Malé Karpaty zdôraznil, že geopark tvoria tri piliere – neživá príroda, živá príroda a kultúra. „Našou úlohou je priblížiť ich vzájomnú interakciu širokej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba Malých Karpát, vysoká geologická a biologická diverzita a nimi ovplyvnená kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. Súčasťou územia je množstvo výnimočných lokalít, počnúc hradnou skalou na Devíne, cez Sandberg, Marianku, banskú oblasť medzi Pernekom a Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých Karpát, až po krasové oblasti v okolí jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.
Geopark Malé Karpaty sa pripojil k etablovaným geoparkom UNESCO geoparku Novohrad – Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.

MŽP podporuje zvyšovanie povedomia verejnosti o geoparkoch, ktoré sú územiami s výnimočnými geologickými, prírodnými, či kultúrno-historickými hodnotami. V areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave – Patrónke je pre verejnosť do 8. júna 2021 otvorená výstava, ktorá prezentuje všetky 4 slovenské geoparky. Zároveň ilustruje dlhodobo fungujúcu odbornú spoluprácu medzi ministerstvom životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP a Slovenská akadémia vied.

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Označ niekoho rovnako roztomilého.😍💙 A ak chceš, aby bol domov týchto krásnych tvorov ochránený, venuj im pár sekúnd a podpíš p...

Ne jún 6 , 2021
Označ niekoho rovnako roztomilého.😍💙 A ak chceš, aby bol domov týchto krásnych tvorov ochránený, venuj im pár sekúnd a podpíš petíciu 👉https://act.gp/ochranme_oceany 👈. Tvoj podpis pomôže k tomu, aby mohli po rokoch usilovného boja, konečne vzniknúť oceánske rezervácie! 💪 📷 Abbie Trayler-Smith / Greenpeace Autor správy a foto Greenpeace Slovensko […]

Mohlo by Vás zaujímať