Photos from BROZ – ochranárske združenie’s post

Obnovujeme ďalšie veľké rameno vo vnútrozemskej delte Dunaja 🌊
💪Pustili sme sa do obnovy ďalšieho riečneho ramena v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja v oblasti Kráľovská lúka. Toto veľké riečne rameno bolo kedysi v tzv. bakanskej ramennej sústave jedným z dominantných bočných ramien, svedčia o tom aj historické mapy. V minulom storočí sa však v ramennej sústave udialo niekoľko sérií vodohospodárskych úprav, vybudovalo sa niekoľko prehradení kvôli cestám, ktoré mali vplyv na zásobovanie tohto úseku vodou a zavŕšila to výstavba VD Gabčíkovo, kedy sa vodný režim drasticky zmenil. V súčasnom stave pred revitalizáciou bolo prepojenie do ramena upchaté naplaveným drevom a voda v ňom sa skôr zdržiavala ako prúdila len po výdatných zrážkach alebo po simulovaných záplavách.
Aktuálne už bagre pracujú na zmene tohto stavu, sprietočnení celého ramena (A) a dvoch reliktoch menších ramien (B a C), ktoré napájajú aj priľahlé mokrade. Fyzicky bude prekopaných zhruba 1,1 km, ktoré ovplyvnia vodný režim na 4,4 km ramien a napoja významné mokrade v celej oblasti.
Okrem toho vyriešime ešte 2 veľké križovania s cestou , kde budú namiesto upchávajúcich sa rúr osadené rámové priepusty a 2 miesta v oblasti menších križovaní bočných ramien s cestami, kde zase osadíme rúry.
Tešíme sa už na výsledok! 💧
Projekt realizujeme z nástroja LIFE Programme v rámci nášho projektu #LIFE_DunajskeLuhy
Za odbornú štúdiu podľa ktorej realizujeme revitalizáciu ďakujeme Katarina Holubova; Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Environmentálne označovanie produktov

Pi máj 10 , 2024
STRUČNE A JASNE O ENVIRONMENTÁLNYCH ZNAČKÁCH❇️ Odbor environmentálneho manažérstva SAŽP ponúka, ako jeden z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, možnosť označiť si výrobok alebo službu environmentálnymi značkami,konkrétne: ☘️národnou environmentálnou značkou „Environmentálne vhodný produkt“ ☘️alebo európskou environmentálnou značkou „EU Ecolabel“. ❇️Environmentálne značky spĺňajú prísne environmentálne kritériá, ktoré zaručujú nižší negatívny vplyv výrobku […]

Mohlo by Vás zaujímať