VĎAKA MOŽNOSTI PREDKLADAŤ HROMADNÉ PRIPOMIENKY K ZÁKONOM SA NÁM PODARILO ZACHRÁNIŤ MNOHO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ. UŽ TO VŠAK NEBUDE MOŽ…

VĎAKA MOŽNOSTI PREDKLADAŤ HROMADNÉ PRIPOMIENKY K ZÁKONOM SA NÁM PODARILO ZACHRÁNIŤ MNOHO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ. UŽ TO VŠAK NEBUDE MOŽNÉ. VLÁDA NÁM TÚTO MOŽNOSŤ PREDKLADANIA HROMADNÝCH PRIPOMIENOK NENÁPADNE A POTICHU 14.12. VZALA.

Nechali nám možnosť pripomienkovať návrhy zákonov a legislatívy cez Slov-lex. Už však nepôjde predložiť pripomienky cez ekoforum.sk, či mojapeticia.sk, cez ktoré sme posielali pripomienky doteraz. Bude nutné pripomienky zaslať cez portál, v ktorom je nutná registrácia, systém je užívateľsky vyslovene nepriateľský, a teda, ak by niekto chcel vylúčiť verejnosť z rozhodovania ale stále sa tváriť, že možnosť pripomienkovania ostala, urobil by to presne takto. Nechal by možnosť pripomienkovať cez systém, ktorý nikto využívať nebude. To presne urobila vláda.

Podporujeme preto výzvu VIA IURIS a 89 organizácií a žiadame, aby boli namietané zmeny vypustené. Ak sa to nepodarí, nebude sa môcť nikto, kto umožnil a ponechal takúto zmenu pravidiel, nazývať demokratickým politikom a ani politikom, ktorému záleží na ochrane prírody.

Zákon o ochrane prírody, ochrana hlucháňa, ochrana dropa, poľnohospodárska politika a jej nastavenie na Slovensku, vo všetkých týchto a ďalších oblastiach sme dokázali presadiť zmeny len vďaka možnosti posielať pripomienky spôsobom, ktorý vláda zrušila. Takýto bezprecedentný útok na základy tvorby ochrany legislatívy, na účasť verejnosti sme fakt nečakali.


Vláda prijala zmeny, ktoré zásadne obmedzujú vaše práva pripomienkovať zákony počas medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

❌ Ruší sa možnosť zbierať podpisy offline na podpisové hárky alebo prostredníctvom petičných webov. Oboje bude možné už len cez portál Slov-lex.

❌ Predkladať pripomienky k zákonom v rámci MPK bude možné tiež už len cez Slov-lex.

❌ Podporiť pripomienku budete môcť len po zaregistrovaní sa na Slov-lexe, alebo po prihlásení na Slovensko.sk použitím eID. Ten druhý spôsob dnes ani nie je funčkný…

👉 PREČO JE TO PROBLÉM?

⛔ Slov-lex je veľmi neprehľadný a užívateľsky neprívetivý web, absolútne nevhodný na hromadný zber podpisov od širokej verejnosti. Manuál na jeho používanie má 109 strán.

⛔ Vyhľadať na Slov-lexe konkrétny návrh zákona, či nebodaj konkrétnu pripomienku k nemu, bude pre bežných ľudí prakticky nemožné.

⛔ Podmienka registrácie, alebo ešte horšie – prihlásenie cez Slovensko.sk, sú bariéry, ktoré spoľahlivo odradia veľkú časť ľudí.

⛔ Približne 14 % domácností na Slovensku dnes stále nemá prístup na internet. To znamená, že podľa nových pravidiel, budú všetci títo ľudia úplne vylúčení z možnosti zapájať sa do tvorby zákonov.

⛔ Takto zásadná zmena sa udiala bez adekvátnej verejnej diskusie a je v priamom rozpore so záväzkom z PVV, v ktorom sa vláda zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu zákonov bez prerokovania s verejnosťou.

👉 OBMEDZENIE VÁŠHO PRÁVA PRIPOMIENKOVAŤ ZÁKONY

Právo pripomienkovať zákony alebo svojím podpisom podporovať navrhnuté pripomienky je jedným z najdôležitejších princípov spravodlivej tvorby zákonov v demokratickej spoločnosti.

Poskytnúť toto právo len skupine ľudí, ktorí majú internetové pripojenie a k nemu aj dostatočné zručnosti na to, aby dokázali používať produkty digitalizácie slovenskej verejnej správy, je obmedzením jedného z najvýznamnejších nástrojov demokracie.

❗ Spolu so Slovensko.Digital Cyklokoalícia Znepokojené matky Lesoochranárske zoskupenie VLK WWF Slovakia Človek v ohrození a ďalšími viac ako 80 organizáciami preto žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby namietané zmeny vypustila zo svojich Legislatívnych pravidiel.

📜 Celé znenie výzvy si môžete prečítať na 👇
https://cutt.ly/mpk Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post

Št mar 16 , 2023
UPLYNULÝ VÍKEND SA VO ZVOLENE KONALA ČENSKÁ SCHÔDZA SOS/BirdLife SLOVENSKO. Ďakujeme veľmi pekne všetkým členom za účasť. Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať