Chránená krajinná oblasť Horná Orava je jedným z piatich pilotných území, kde sa realizuje projekt Life Natura 2000. Vďaka aktiv…

Chránená krajinná oblasť Horná Orava je jedným z piatich pilotných území, kde sa realizuje projekt Life Natura 2000.
Vďaka aktivitám projektu sa otvárajú možnosti pre nastavenie manažmentu aj mokraďovych biotopov.
S novým rokom 2024 prichádzajú nové plány, podujatiu, aktivity.
Tešíme sa na stretnutia s Vami.
#prirodaprevsetkych #Life #Natura2000


Magický dátum 2️⃣. 2️⃣. patrí každoročne k pripomenutiu dôležitosti mokradí na našej planéte. 💦🌾

Mokrade sú nenahraditeľné práve z týchto dôvodov:
💧 Sú jedným z biologicky najrozmanitejších ekosystémov na zemi a poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom rastlín a živočíchov.
💧 Bohatá biodiverzita mokradí výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí na celom svete.
💧 Sú v mnohých prípadoch zdrojom potravy, pitnej vody, no aj liekov, čím podporujú obchod a priemysel.
💧 Chránia pred povodňami a ďalšími extrémnymi klimatickými javmi.
💧 Mnoho národov je so zamokrenými územiami okolo seba kultúrne spätých.

Obnove alebo zachovaniu mokraďových ekosystémov sa v našom projekte venujeme týmito aktivitami:
💙 v Chránená krajinná oblasť Latorica zaistíme prívod vody do mŕtveho ramena rieky Tajba, zregenerujeme mŕtve ramená rieky Tice, obnovíme prostredia hniezdenia vzácnej korytnačky močiarnej a tým podporíme aj ďalšie ohrozené druhy zo sústavy Natura 2000.
💙 v Chránená krajinná oblasť Horná Orava zlepšíme stav ochrany rašelinísk a zavedieme osobitný manažment ich riadenia. Spustíme aj prevádzku riadiaceho centra v Námestove vybaveného špeciálnou technikou určenou na obnovu a udržiavanie tamojších rašelinísk.
💙 v Správa CHKO Záhorie budeme odstraňovať brehové kamenné opevnenie na rieke Morava, čím zlepšíme dynamiku rieky a vytvoríme kolmé brehy pre hniezdenie vtákov. V blízkosti rieky Rudava obnovíme zhruba 10 ha mokradí aj meander, aby sme pomohli zrevitalizovať okolitý lužný les.

Viac 𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗲 sa dozviete na našom webe >> www.prirodaprevsetkych.sk

Partneri projektu >>
Ministerstvo životného prostredia SR | Štátna ochrana prírody SR | WWF Slovakia | Národné lesnícke centrum | DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Prírodovedecká fakulta UK Katedra Environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prif UK | Národný park Muránska planina
.
💚 Projekt Príroda pre všetkých je spolufinancovaný EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.
#prirodaprevsetkych #lifeipnatura2000 #lifepriroda #EUBiodiversity #LIFEprogramme #Natura2000 #LIFEproject #wetlands #ramsarConvention Autor správy a foto Chránená krajinná oblasť Horná Orava on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Spoločné vyhlásenie organizácií ochraňujúcich prírodu: 100 DNÍ VLÁDY: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V OHROZENÍ 💔 Vláda SR za sto dní vykro...

Po feb 5 , 2024
Spoločné vyhlásenie organizácií ochraňujúcich prírodu: 100 DNÍ VLÁDY: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V OHROZENÍ 💔 Vláda SR za sto dní vykročila cestou, ktorá smeruje priamo k deštrukcii ochrany životného prostredia! 😡🌍 Minister vystupuje skôr ako keby riadil rezort hospodárstva a postupne sledujeme prípravu jednej zmeny za druhou, ktoré nám naozaj robia vrásky […]

Mohlo by Vás zaujímať