👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 Obchod s ohrozenými druhmi 🐢MŽP SR udelilo v roku 2021, ako Výkonný orgán SR podľa …

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Obchod s ohrozenými druhmi
🐢MŽP SR udelilo v roku 2021, ako Výkonný orgán SR podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Dohovor CITES):
🦁2 574 výnimiek zo zákazu komerčných činností podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,
🦅3 súhlasy na premiestnenie živých exemplárov živočíchov podľa čl. 9 nariadenia Rady a
🐍164 povolení na dovoz/vývoz/ opätovný vývoz podľa čl. 4 a 5 nariadenia Rady.
🐊vedeckým orgánom SR je ŠOP SR a v súlade s národnou a legislatívou EÚ sa o. i. v roku 2021 vyjadril k 627 žiadostiam, z toho sa 67 žiadostí týkalo dovozu/vývozu exemplárov a 475 udelenia výnimky zo zákazov komerčných činností

🦓Oblasť ochrany živočíchov a rastlín je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
🦧Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 Obchod s ohrozenými druhmi 🐢MŽP SR udelilo v roku 2021, ako Výkonný orgán SR podľa ...

Št mar 9 , 2023
👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 Obchod s ohrozenými druhmi 🐢MŽP SR udelilo v roku 2021, ako Výkonný orgán SR podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Dohovor CITES): 🦁2 574 výnimiek zo zákazu komerčných činností podľa čl. 8 ods. […]

Mohlo by Vás zaujímať