Začala sa nová éra ochrany životného prostredia

Začala sa nová éra ochrany životného prostredia

Vďaka tradícii, založenej OSN si každoročne 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia – World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“.

Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti, spoločne s poslancami Národná rada Slovenskej republiky, predstavil 3️⃣ reformné zákony, ktoré majú zmeniť riadenie národných parkov, nastoliť spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží a zabrániť spaľovaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na Slovensku.

1️⃣ Diskusia o ochrane a zonácii národných parkov trvá už desiatky rokov. Minister životného prostredia preto v spolupráci s poslancami parlamentu predložili legislatívne zmeny, ktoré zlepšia situáciu v chránených oblastiach. „Cieľom je, aby transformácia národných parkov mohla prebehnúť k 1. januáru budúceho roka. Ak sa Národná rada SR rozhodne pre tento historický krok, tak po 73 rokoch od formálneho vyhlásenia nášho prvého národného parku bude mať Slovensko skutočné národné parky, ktoré budú spravovať a chrániť prírodné bohatstvo,“ zdôraznil minister Jan Budaj.

2️⃣ MŽP spolupracuje s poslancami NR SR aj pri presadzovaní verejného záujmu v odstraňovaní environmentálnych záťaží. Mnohé bývalé priemyselné areály, na ktorých pozemkoch sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú určenú povinnú osobu, ktorá by bola zodpovedná za odstránenie envirozáťaže. Nová legislatíva počíta s vytvorením mechanizmu, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov. „Legislatíva zúži výnimky pre pôvodcov envirozáťaží, aby sa už nemohli zbavovať svojej zodpovednosti. Zároveň sa odtajnia aj informácie o závažnom znečistení životného prostredia,“ podčiarkol minister Budaj.

3️⃣ Tretia legislatívna iniciatíva zakáže dovoz rádioaktívneho odpadu. Zmenou zákona o radiačnej ochrane sa zníži riziko poškodzovania životného prostredia a eliminujú sa aj ďalšie negatívne vplyvy zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na Slovensku. „V parlamente vidím politickú zhodu v oblasti bezpečnosti občanov pred dovozom rádioaktívneho odpadu. Nesmieme sa stať spaľovačmi cudzieho rádioaktívneho odpadu,“ uzavrel minister Ján Budaj.
Parlament bude o reformných legislatívnych zmenách ochrany životného prostredia rokovať už na júnovej schôdzi parlamentu.

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Světový den životního prostředí je právě dnes

So jún 5 , 2021
Je na nás všech, jak bude vypadat svět. Světový den životního prostředí je právě dnes! #WorldEnvironmentDay2021 #worldenvironmenatalday #fzpczu #czu autor správy a foto Fakulta životního prostředí – ČZU v Praze on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať