Photos from BROZ – ochranárske združenie’s post

Koľko stojí obnova riečneho ramena? A čo to v praxi znamená? 💶💧

Poďme si priblížiť koľko stojí obnova prírody na príklade obnovy Vojčianskeho ramena, ktorú realizujeme práve v týchto dňoch z projektu #LIFE_DunajskeLuhy.

🚜💧Prekopávanie dolného Vojčianskeho ramena je zatiaľ najväčšia revitalizácia riečneho ramena, ktorú realizujeme v oblasti vnútrozemskej delty Dunaja. Túto obnovu samozrejme nerobíme fyzicky my, keďže ide o prekopanie bariér a zasypaného koryta v rámci 3,7 km dlhej vetvy vodného toku, ktorá bola v minulosti v rámci vodohospodárskych úprav na viacerých miestach zasypaná a cez ktorú pôvodne Dunaj tiekol.
Nanovo vykopať bude potrebných 980 metrov koryta, čo znamená vybagrovať 12 000 metrov kubických materiálu, naložiť ho na nákladné auto a 2000-krát ho vyviezť.

🏗Okrem výkopových prác sa ešte na tomto úseku prebudovávajú dva priepusty v mieste križovania ramena s lesnými cestami. Tieto križovania boli doteraz vyriešené pomerne úzkymi rúrami zakopanými pod cestou, ale rúry nedokázali prepustiť dostatočné množstvo vody a najmä v zimnom období ostávala celá vetva ramena suchá. Toto riešenie bolo zlé aj pre ryby, lebo pri poklese hladiny sa ryby z ramena už nevedeli dostať von a pri jeho vysychaní zväčša hynuli, alebo sa ich rybári prácne snažili zachraňovať.
Priepusty sa z týchto dôvodov prerábajú a ťažká technika odstraňuje nevhodné rúry a nahrádza ich tzv. rámovými priepustami rozmerov 2×2 m, ktorých bude osadených na oboch úsekoch 54 kusov.

🟢Revitalizácia Vojčianskeho ramena bude mať za následok zlepšenie vodnej dynamiky priamo v ramene, vďaka ktorej sa obnaží štrkové dno a zlepšia sa podmienky pre život a neresenie prúdomilných rýb. Okrem toho vyplavenie sedimentov spôsobí aj lepšiu komunikáciu povrchovej a podzemnej vody cez štrkové podložie a lepšiu dotáciu ekosystému lužných lesov vodou.
Ale zostaňme aj pri tomto v rovine čísel. Počas zvýšených prietokov táto revitalizácia pomôže zadržať v krajine 158 000 000 litrov vody, z toho 132 000 000 litrov na povrchu a 26 640 000 litrov v podzemí (počítané pri zvýšených prietokoch v ramennej sústave počas simulovaných záplav, s prísunom vody 90 m3/sec-1).

No a koľko tieto dva mesiace intenzívnych prác v teréne celé stoja?
💶 400 000 eur z projektových prostriedkov a 70 000 z príspevku, ktorým sa na tejto revitalizácii podieľa WWF Slovensko 💙. Z týchto financií bude dodávateľom štátu zaplatená 20% DPH.

Cena prác bola podľa zákona o verejnom obstarávaní vysúťažená formou elektronickej aukcie. Zákazku vyhrala firma s odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami v riečnych revitalizáciách.

💪✍️Náklady na takúto realizáciu nespočívajú iba v samotných nákladoch na realizáciu. Kto mal skúsenosť so získavaním stavebného povolenia vie o čom hovoríme 😊. Obzvlášť ak sa jedná o špecializovanú vodnú stavbu takéhoto rozsahu. Musíte ešte zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické zamerania, získavanie nekonečného množstva vyjadrení a stanovísk nevyhnutných pre vydanie stavebného povolenia tzv. inžiniéring stavby, stavebný dozor, až po po realizačné zameranie. Ale to by bolo na celý ďalší post.

🧐V tomto sme vám chceli len priblížiť, koľko taká obnova vcelku malej časti prírody vlastne stojí. A možno trochu aj to, na čo ju v súčasnej dobe klimatickej krízy a krízy biodiverzity potrebujeme.

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR's post

Št nov 30 , 2023
PRÍSNEJŠIA VYHLÁŠKA UŽ NEBUDE ZNEVÝHODŇOVAŤ 🇸🇰 DOMÁCICH SPRACOVATEĽOV MÄSA 🥩 Richard Takáč – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes prijal pozvanie na valné zhromaždenie SZSM – Slovenský zväz spracovateľov mäsa, ktorý združuje významných slovenských producentov 🍗. Výrobcov vo Vígľaši oboznámil s plánmi ministerstva výraznejšie podporiť produkciu mäsa a aj kvalitných […]

Mohlo by Vás zaujímať