VLÁDA DNES SCHVÁLILA NOVELU EIA, TEDA LEGISLATÍVU O POSUDZOVANÍ VPLYVU ZÁMEROV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ‼️☣️ ZÁKON NÁS VRACIA MÍĽ…

VLÁDA DNES SCHVÁLILA NOVELU EIA, TEDA LEGISLATÍVU O POSUDZOVANÍ VPLYVU ZÁMEROV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
‼️☣️ ZÁKON NÁS VRACIA MÍĽOVÝMI KROKMI NASPÄŤ V OCHRANE PRÍRODY, OBMEDZUJE ÚČASŤ VEREJNOSTI V KONANIACH A OHROZUJE AJ OCHRANU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ.

Problémom nie je len to, že o spaľovni sa možno dozviete, až keď ju začnú stavať pod vašimi oknami a ľudia, ktorí proti spaľovniam bojovali v regiónoch Rožňavy, či Trnavy sa môžu cítiť zradení, keď sa kontroverzné projekty znovu oprášia. Nejde len o zníženie limitov napríklad pre stavbu malých vodných elektrární. Hlavným systematickým problémom je, že sa obmedzia možnosti zapojenia verejnosti do EIA. Tým sa zhorší celková kvalita posudzovania, čo bude viesť ku vzniku chýb, ktoré vo výsledku celý proces EIA predĺžia. ❌Verejnosť sa totiž nebude môcť zapojiť ako účastník do zisťovacieho konania❌ No presne toto je tá časť EIA, v ktorej sa identifikuje, či sa projekt bude posudzovať, ak sa očakáva ich významný dopad na chránené územia, alebo nie.

Pozitívnou správou je aspoň to, v čom MŽP SR ustúpilo – zámery sa budú v zisťovacom konaní zverejňovať na Enviroportáli, s čím sa doteraz nepočítalo. Ak bude ktokoľvek vidieť problém, bude môcť zaslať výhrady úradu, ktorý rozhodne, či sa projekt posúdi alebo nie.
🤔❓Ako a či vôbec úrad zapracuje pripomienky týkajúce sa ochrany prírody a akým spôsobom nakoniec rozhodne, však už kvôli obmedzeniu účasti verejnosti bude veľmi ťažko preskúmateľné. Zostane jediná možnosť ako sa brániť – žaloba na správny súd. V realite môže ísť o stovky nových konaní, ktoré zahltia súdy, nehovoriac o tom, že predovšetkým jednotlivci nemusia mať ani kapacity sa ísť súdiť.

Celý tento komplikovaný proces môže viesť k tomu, že úrady rozhodnú nesprávne, opomenú významné vplyvy na chránené územia (keďže verejnosť v zisťovacom konaní nebude mať pozíciu účastníka) a do výstavby pôjdu problematické projekty. Avšak súčasne chybné rozhodnutie v zisťovacom konaní a ďalšie chyby v procese EIA môžu viesť k tomu, že investori budú mať problém získať prostriedky na financovanie svojich zámerov. Inštitúcie Európskej únie, Európska investičná banka a ďalšie totiž nebudú financovať projekty, pri ktorých sú pochybnosti o správnosti procesu EIA.


VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU EIA

Vláda dnes schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov výstavby na životné prostredie, ktorá výrazne obmedzí vaše práva pripomienkovať výstavbu veľkých projektov vo vašom okolí.

📌SPAĽOVŇA POD OKNAMI? DOZVIETE SA O NEJ AŽ KEĎ ZAČNÚ STAVAŤ

Okrem vašich práv budú touto novelou výrazne obmedzené aj práva obcí v susedstve veľkých investičných stavieb, ktoré sa o plánoch na výstavbu môžu dozvedieť až vtedy, keď sa začne stavať…

Minister životného prostredia tvrdí, že cieľom novely je zjednodušiť administratívu a zrýchliť výstavbu veľkých investičných projektov. Realita je však taká, že minister Taraba berie bežným ľuďom možnosť dostať sa k informáciám o plánovanej veľkej výstavbe v ich susedstve, v dôsledku čoho sa nebudú môcť zapojiť do ochrany svojho zdravia, majetku a prírody.

📌CHCETE SA VYJADRIŤ K VÝSTAVBE? PODAJTE ŽALOBU

Dnes schválená novela nedáva verejnosti žiadnu možnosť zapojiť sa do zisťovacieho konania, ktorým prechádza väčšina veľkých investičných projektov. Ak nebudú bežní ľudia súhlasiť s výstavbou spaľovne, skládky odpadu alebo obchodného centra vo svojom susedstve, tak im zostane jediná možnosť – žaloba na správny súd. V realite môže ísť o stovky nových konaní, ktoré zahltia súdy.

Podľa najnovších zmien sa záver zo zisťovacieho konania bude zverejňovať len na Enviroportáli, na úradnej tabuli orgánu a v obci, kde sa má stavba realizovať, nie však aj v susedných obciach.

To znamená, že nielenže sa ako obyvatelia susedných obcí možno ani nedozviete, že beží konanie o nejakej spaľovni kúsok od vašich okien, ale ak náhodou budete chcieť výsledok zisťovacieho konania napadnúť na súde, musíte starostlivo sledovať Enviroportál alebo úradnú tabuľu v jedinej obci, a to v tej, kde spaľovňa má stáť. Čo na tom, že to je na jej okraji a skutočné vplyvy pocítite vy ako obyvatelia susednej obce.

📌NAJVÄČŠIE VÝHRADY K NOVELE EIA:

▶️ Obce v susedstve veľkých investičných projektov ako aj bežní ľudia budú mať len druhotriedne postavenie v zisťovacom konaní, keďže nebudú mať prístup ku všetkým podkladom a informáciám o plánovanej výstavbe.

▶️ Súdy môžu byť viac zaťažené žalobami, ktoré budú neúplné, pretože verejnosť či susedné obce nebudú mať dostatok podkladov pre žalobu – so súdmi túto hrozbu MŽP nekonzultovalo.

▶️ Bežní ľudia bez prístupu na internet (14% domácností na Slovensku) ale aj zástupcovia obcí, ktorí nesledujú Enviroportál každý deň, nebudú mať adekvátny prístup k dôležitým informáciám o plánovanej stavbe.

▶️ Zhoršia sa aj niektoré limity – napr. malé vodné elektrárne, ktoré sa nebudú posudzovať povinne vôbec, pôjdu všetky len do zisťovacieho konania a tam sa rozhodne, či sa budú alebo nebudú posudzovať (naše skúsenosti boli také, že úrady plošne rozhodovali, že sa posudzovať nebudú, a súdy im tieto rozhodnutia potom rušili, lebo ich posúdenie bolo nedostatočné).

📆O novele zákona o EIA, ktorú dnes schválila vláda, bude parlament hlasovať na svojej najbližšej schôdzi. Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from SOS/BirdLife Slovensko's post

Št mar 28 , 2024
Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať