Vízia nulového odpadu sa dá naplniť zmenou technológií aj myslenia Udržateľná výroba a spotreba, čo najrýchlejší prechod na obe…

Vízia nulového odpadu sa dá naplniť zmenou technológií aj myslenia

Udržateľná výroba a spotreba, čo najrýchlejší prechod na obehové hospodárstvo, racionálne nakladanie s prírodnými zdrojmi, ale aj zvyšovanie povedomia spoločností o predchádzaní vzniku odpadu. Na tieto témy upozorňuje Medzinárodný deň nulového odpadu, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) 30. marca 2022. Práve toto obdobie je príležitosťou podporovať iniciatívy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť globálneho posilnenia rozumného nakladania s odpadom a potrebu zavádzať modely udržateľnej spotreby a výroby.

Ministerstvo životného prostredia SR v snahe plniť medzinárodné záväzky Slovenska vyplývajúce z európskych smerníc vyvíja maximálne úsilie na minimalizovanie vzniku odpadu. Enviroerezort v tejto súvislosti pripravuje novú, komplexnú stratégiu odpadového hospodárstva, ktorá bude zahŕňať Program odpadového hospodárstva SR, Program predchádzania vzniku odpadu SR vrátane Programu predchádzania vzniku potravinového odpadu. Nová stratégia nasmeruje Slovensko do éry stabilnejšieho a predvídateľnejšieho prostredia a vytvorí rámec pre udržateľný rozvoj štátu.

Cieľom ministerstva je zabezpečiť poskytovanie finančnej podpory napr. aj pre zriaďovanie centier opätovného použitia z Environmentálneho fondu a Programu Slovensko, podpory obalových technológií znižujúcich produkciu obalov, podpory lokálnych zálohovacích systémov obalov a opráv.

Doterajšie kroky envirorezortu taktiež viedli k znižovaniu produkcie odpadu. Príkladom je zavedenie povinnosti pre orgány štátnej správy neobstarávať nápoje v jednorazových obaloch. Ministerstvo tiež pripravuje novú legislatívu, ktorá nahradí štandardné mikroténové vrecká k nákupu za plne kompostovateľné vrecká. Takéto vrecká môžu byť následne použité na triedený zber kuchynského odpadu, čo následne môže napomôcť k zníženiu množstva plastov v komposte a digestáte.

Naplnenie vízie nulového odpadu si vyžaduje opatrenia na všetkých úrovniach. Výrobcovia by mali zavádzať nové technológie zamerané na maximálne znižovanie vzniku odpadov, znečistenia a plytvania, rozvoj recyklácie či opakovaného použitia. Rovnako dôležité je zvyšovať environmentálne povedomie, ktoré pomôže napríklad spotrebiteľom rozhodnúť sa, aby nakupovali vedome a len to, čo naozaj potrebujú, v čo najväčšej miere opätovne používali výrobky pred tým, ako sa ich budú chcieť zbaviť, prípadne ich posunuli niekomu, komu ešte môžu poslúžiť.

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

🐣🐰🥚☀️🌷🌱 Pohodové veľkonočné dni 🐣🐰🥚☀️🌷🌱

So mar 30 , 2024
🐣🐰🥚☀️🌷🌱 Pohodové veľkonočné dni 🐣🐰🥚☀️🌷🌱 Autor správy a foto Nadácia Ekopolis on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať