V lokalite UNESCO Staré bukové lesy na území Národného parku Poloniny pribudne ďalšia prírodná rezervácia 👏 Schválením nariaden…

V lokalite UNESCO Staré bukové lesy na území Národného parku Poloniny pribudne ďalšia prírodná rezervácia 👏

Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec, vláda dnes zabezpečila dostatočnú právnu ochranu lokality, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Nariadenie predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Ján Budaj. Účinnosť nadobudne 1️⃣5️⃣. septembra 2021.
Dnešným rozhodnutím vládneho kabinetu, ktoré nadväzuje na uznesenie vlády z roku 2019 k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy, vznikne na území Národného parku Poloniny prírodná rezervácia (PR).

🌲 Veľký Bukovec sa rozprestiera na takmer 974 hektároch a je členený na zóny A, B a zároveň sa vymedzuje aj ochranné pásmo.
Zóna A navrhovanej PR spolu s prírodnými rezerváciami Rydošová a Vihorlatský prales bude súčasťou komponentu Stužica-Bukovské vrchy lokality UNESCO. Vznikne tak ucelené chránené územie bez zásahu s rozlohou 1733 hektárov. Zóna B a ochranné pásmo navrhovanej rezervácie budú súčasťou nárazníkovej zóny. Tu bude možno realizovať výrub výlučne jednotlivým výberom stromov, kým v ochrannom pásme, kde platí tretí stupeň ochrany, má prebiehať prírode blízky spôsob obhospodarovania.

ℹ️ Hlavným predmetom ochrany prírodnej rezervácie Veľký Bukovec sú prebiehajúce prírodné ekologické a biologické procesy v evolúcii a vývoji pozemných lesných biotopov s bukom lesným (Fagus sylvatica). Ďalším dôvodom je ochrana druhov európskeho významu ako kunka žltobruchá, mlok karpatský, sova dlhochvostá, ďateľ čierny, zubor hrivnatý, vlk obyčajný či rys ostrovid a medveď hnedý a tiež druhu národného významu salamandra škvrnitá.

#mzpsr #slovensko #janbudaj #velkybukovec #unesco

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Slovensko sa pripravuje na dôsledky zmeny klímy

Ut aug 31 , 2021
Vláda schválila súbor opatrení, ktoré zvýšia pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy 👏 Vládny kabinet dnes schválil dokument – Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy 🌍 (NAP), dlho očakávanú zbierku špecifických adaptačných opatrení a úloh, ktoré majú zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 👍 […]

Mohlo by Vás zaujímať