Photos from Štátna ochrana prírody SR’s post

🍃 POZNÁTE PRÍRODNÚ REZERVÁCIU KURINECKÁ DUBINA? NAVŠTÍVNE NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK PRI RIMAVSKEJ SOBOTE.

🌳 Kurinecká dubina je zákonom chránená už od roku 1952 a od roku 2003 je prírodnou rezerváciou. V území platí 5. a v príslušnom ochrannom pásme 3. stupeň ochrany. Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdísk krakle belasej. V súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov, ktoré sú domovom pre mnohé chránené druhy vtáctva, hmyzu, pre netopiere a iné drobné druhy cicavcov. Staré stromy sú významné z hľadiska zvyšovania biodiverzity v krajine. 🐦🦇🎋

🥾 Začiatkom septembra sme v blízkosti Rimavskej Soboty otvárali nový Náučný chodník Kurinecká dubina. Trasa chodníka prechádza popri toku Ľukvy, cez ktorú sa návštevníci dostanú novovybudovanou lávkou k Prírodnej rezervácii Kurinecká dubina a vodnej nádrži Kurinec. Súčasťou náučného chodníka je 10 stanovíšť vybavených informačnými tabuľami s textami v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

🌱 Návštevníci majú možnosť vybrať si medzi menším trojkilometrovým okruhom pre deti a veľkým, päťkilometrovým, pre dospelých. Chodník návštevníkov prevedie aj cez lokalitu, na ktorej sa v minulosti nachádzal pasienkový les, ktorého svedkami sú už len impozantné duby letné. Obvody týchto jedinečných 200 a viac rokov starých stromov nezriedka presahujú 5 m. 🌳

ℹ️ Návštevníci získajú zaujímavé informácie nielen o rastlinných a živočíšnych druhoch, ktoré sa tu vyskytujú, ale aj o význame prírodnej rezervácie, o pôvode pasienkových lesov, o dopade klimatickej krízy na okolitú krajinu, o spôsobe hospodárenia v mestských lesoch, a o osude posádky amerického bombardéra, ktorý tu spadol počas druhej svetovej vojny. 🛩

🤝Náučný chodník je výsledkom úzkej spolupráce medzi mestom Rimavská Sobota a Štátnou ochranou prírody SR – @Správou CHKO Cerová vrchovina. Pomoc pri realizácii projektu poskytli: Gemersko-malohontské múzeum/Gömör-Kishonti Múzeum v Rimavskej Sobote, Technické služby mesta Rimavská Sobota, Robert Piatrik z Droners team z Rimavskej Soboty, odborník na históriu vojenského letectva a spoluautor knihy „Konečná zastávka: Slovensko!“ Peter Kaššák a značkári Klubu slovenských turistov v Rimavskej Sobote

Projekt Náučného chodníka Kurinecká dubina bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých regiónov.

Viac informácií nájdete aj na našom webe https://www.sopsr.sk/web/?cl=21059

#náučnýchodník #kurineckádubina #ochranaprírody #prírodnárezervácia #RimavskáSobota #Cerovávrchovina #štátnaochranaprírody #sopsr

Autor správy a foto Štátna ochrana prírody SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Pondelok sme odštartovali stretnutím s bratislavským županom Jurajom Drobom a jeho tímom ľudí, ktorí sa zaoberajú životným prost...

Po sep 18 , 2023
Pondelok sme odštartovali stretnutím s bratislavským županom Jurajom Drobom a jeho tímom ľudí, ktorí sa zaoberajú životným prostredím. 👌Predstavili sme im, prečo je plánovaná výstavba LNG terminálu v bratislavskom prístave nezmyselný a pre našu klímu nebezpečný projekt. Ďakujeme za stretnutie. Postavte sa spolu s nami proti LNG terminálu v Bratislave. […]

Mohlo by Vás zaujímať