Photos from BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)’s post

ZAČALI SME S OSLOBODZOVANÍM RIEKY RUDAVA 🌊

Za bývalého režimu sa rieky na Slovensku dláždili s podobnou intenzitou ako kúpeľne. Nevyhla sa tomu ani rieka Rudava a jej spodný úsek – od obce Veľké Leváre až po sútok s Moravou. Inak nádherná rieka, meandrujúca v pieskovej dune na Záhorí.
Rozhodli sme sa preto už dávnejšie, že aspoň časť Rudavy, skúsime zbaviť betónového dlažobného opevnenia, tak aby mohla voľnejšie tiecť krajinou, nie ako napriamený, zastabilizovaný tok.
Rudava je totiž významná rieka, tečúca z Karpát do Moravy a spolu s ňou do Dunaja. Spoluvytvára teda spolu s inými prítokmi Dunaja tečúcimi z Álp tzv. alpsko-karpatský riečny koridor, ktorý slúži mnohým významným živočíšnym druhom a ich populáciám. Z nich sa oplatí spomenúť napríklad vzácnu mihuľu ukrajinskú, podustvu severnú alebo užovku fŕkanú. 🐠🐍Migračný koridor však funguje len v prípade, že je rieka v dobrom stave a jej tok a brehy dokážu živočíchy naozaj využívať.
Spodný úsek Rudavy bol donedávna bariérou v migrácii živočíchov, v napriamenom – vydláždenom toku sa podľa monitoringov nenachádzalo takmer nič.
➡Celý proces vybavovania všetkých potrebných povolení nám trval niekoľko rokov, ale tento týždeň sme konečne začali s obnovnými prácami!! Aktuálne pracujeme na obnove 2,2 km, ktoré budú po našich zásahoch bohatšie na život a biodiverzitu celkovo. Ryby v nich nájdu viac tíšin, rybáriky potenciálne miesta na hniezdenie a užovky lepšie úkryty.
Nepodarí sa nám obnoviť celý úsek vydláždenej Rudavy – z Levár až po sútok, ale aj 2,2 km niečo znamená. O.i. možno inšpiráciu pre ďalšie subjekty, ktoré by sa raz mohli pustiť do zvyšku.
A pre živočíchy bude určite menej úmorné zvyšným-kratším úsekom z Moravy preplávať.

🤝Obnovu rieky Rudava realizujeme v spolupráci s Katarínou Holubovou z Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH a Andrejom Škrinárom z STU, ktorí riešili revitalizačnú štúdiu a dohliadajú na realizované práce, so Správa CHKO Záhorie ŠOP SR a povolenia sme samozrejme potrebovali od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Obnova spodného úseku rieky je realizovaná v rámci projektu Interreg SK-AT – Alpsko-karpatský riečny koridor.

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from Horská záchranná služba's post

Št máj 12 , 2022
Zhodnotenie úrazovosti v zimnej sezóne 2021 / 2022 Horská záchranná služba ukončila zimnú sezónu 2021 / 2022 a je čas opäť bilancovať. Sezóna bola taktiež značne ovplyvnená opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid 19, no na rozdiel od predchádzajúcej sezóny lyžiarske strediská boli otvorené. Množstvo ľudí, ktorí minulý rok nemohli využiť […]

Mohlo by Vás zaujímať