Niekedy nám hnev a nenávisť zatemní myseľ. Človek z vysokoškolským vzdelaním by mohol vedieť, čo znamená pojem biotop. Každopádn…

Niekedy nám hnev a nenávisť zatemní myseľ. Človek z vysokoškolským vzdelaním by mohol vedieť, čo znamená pojem biotop. Každopádne , toto je dobrá cesta, ako si to zopakovať, takže:
🐌
Biotop (z gr. bios – život, topos – miesto) je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva.
🌿
Biotop je také miestne prostredie, ktoré spĺňa nároky charakteristické pre konkrétne živé organizmy. Topograficky vymedzený biotop označujeme ako stanovište alebo lokalitu. Stanovište môže byť obmedzené len na určitú časť jedného biotopu, alebo naopak, môže zahŕňať viac rôznych, zvyčajne susediacich biotopov (napr. niektoré vtáky a cicavce migrujú medzi lesom a stepou).
🍀
Každý organizmus, či už v rámci druhu, populácie alebo celého spoločenstva, žije (rastie) v nejakom prostredí, ktoré na neho rôznymi spôsobmi vplýva. Sú to faktory prostredia, pričom rozlišujeme neživé – abiotické (slnečné žiarenie, teplota, atmosféra, hydrosféra, pedosféra) a živé – biotické faktory (iné organizmy, s ktorými je sledovaný organizmus v nejakom vzťahu – potrava, parazit a pod.). Toto životné prostredie, ktoré tvorí súhrn abiotických a biotických faktorov, sa nazýva biotop.
😇
Zdroj: Wikipédia, učebnice Prvouky, Prírodovedy, či Biológie.

Ďakujeme Židovský cintorín Námestovo נאמעסטאווא za podporu.


Priatelia, je smutné že aj dobrý úmysel dokážu niektorí ľudia prekrútiť v nepravdu. Keďže ide o spoločné dobro a vzájomnú pomoc organizácií, tak dúfame že tento krok nenaruší našu spoluprácu. Ďakujeme za pochopenie
https://www.facebook.com/ingrudolfhuliak Autor správy a foto Chránená krajinná oblasť Horná Orava on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Štartuje ďalší ročník kampane v prospech udržateľnej mobility

Št jún 8 , 2023
🔊VYHLASUJEME ĎALŠÍ ROČNÍK OBĽÚBENEJ KAMPANE🎊 Európsky týždeň mobility sa tento rok zameria na šetrenie energie.🔋Čo zaujímavé pripravia pre verejnosť samosprávy, školy, organizácie a ďalšie subjekty tento rok? Necháme sa prekvapiť☺️ Ministerstvo životného prostredia SR Európsky týždeň mobility Slovensko Po ukončení registrácie do kampane Do práce na bicykli je tu ďalšia […]

Mohlo by Vás zaujímať