Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu v…

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

➡ Dočasná alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, ktorá tak vytvára priestor pre žiadateľov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej výzve objem 9️⃣6️⃣ miliónov €.

📌 MŽP plánuje alokáciu navýšiť, avšak navýšenie finančných zdrojov na výzvu je viazané na schválenie zmeny OP KŽP Európskou komisiou.

📌Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam, ktoré už boli predložené do konania a v čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú môcť byť schválené.

➡️ Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú:
– obce,
– združenia obcí (s výlučnou účasťou obcí),
– právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
– vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

➡️ Oprávnenými hlavnými aktivitami je budovanie:
– stokovej siete,
– čistiarní odpadových vôd,
– verejných vodovodov (v jednej ryhe spolu so stokovou sieťou).

Novo vyhlásená výzva prebieha od 30. júla 2021.

ℹ Viac informácií nájdete na: https://bit.ly/3C9C0lc
#mzpsr #odpadovevody #kanalizacia #podpora #slovensko

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

POHĽAD, KTORÝ NEOMRZÍ mláďatá plamienok driemavých sú tento rok veľmi vzácnou komoditou. Disponujeme údajmi iba o kvartete obsad...

St aug 4 , 2021
POHĽAD, KTORÝ NEOMRZÍ mláďatá plamienok driemavých sú tento rok veľmi vzácnou komoditou. Disponujeme údajmi iba o kvartete obsadených búdok. Foto od Štúrova pochádza z hniezdiska, ktoré je obsadené už piatu sezónu, pričom plamienky tu „pauzovali“ iba jeden rok. Foto: Monika Lukovičová Autor správy a foto Ochrana dravcov na Slovensku on […]

Mohlo by Vás zaujímať