Keď má krajina depresie je čas obnoviť mokrade! 💧Je týždeň osláv Svetového dňa mokradí a preto by sme vám radi predstavili zopá…

Keď má krajina depresie je čas obnoviť mokrade!

💧Je týždeň osláv Svetového dňa mokradí a preto by sme vám radi predstavili zopár našich aktivít na ich ochranu, na ktorých práve pracujeme.

Oblasť Istragova v Dunajských Luhoch bola pôvodne rozsiahlym riečnym močiarom tvoreným mozaikou rôznych typov vodných plôch a porastov tŕstia. Toto územie však bolo odvodnené kvôli výstavbe vodného diela Gabčíkovo a bohatý ekosystém tunajších mokradí v priebehu rokov postupne zanikol. V súčasnej dobe sú tieto miesta zatápané len veľmi sporadicky a to iba na pár dní v roku. Pôvodné ostricové porasty sa zmenšujú a fragmentujú a začínajú sa tu rozširovať invázne druhy. V tomto procese sa z územia vytrácajú aj mokradné druhy, ktoré tu už nenachádzajú vhodné podmienky na prežitie.
☝️Je tu však nádej na záchranu! V teréne ostali zníženiny, tzv. „depresie“, ktoré vznikli historicky rozlievaním a vetvením Dunaja. Na základe DMR máp sme lokalizovali tieto staré ramienka do ktorých chceme opäť doviesť vodu a naplniť ňou túto takmer 60 hektárovú bývalú mokraď.
🐸Mokradiam na Istragove môžeme vrátiť život vďaka projektu #LIFE_MicrotusII

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

🟢 Medvede pod drobnohľadom profesionálov zo zásahového tímu.🐻 ✅ Expertný tím má zabezpečovať všetkými prostriedkami, aby nedoch...

Št feb 3 , 2022
🟢 Medvede pod drobnohľadom profesionálov zo zásahového tímu.🐻 ✅ Expertný tím má zabezpečovať všetkými prostriedkami, aby nedochádzalo ku kolíziám v intravilánoch obcí. Pre nezabezpečené odpady totiž rokmi niektoré medvede stratili plachosť. ℹ️ Práve také jedince sú pod drobnohľadom zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR. Ak sa potvrdí synantropnosť dravca, zásahový […]

Mohlo by Vás zaujímať