Hlboko vnútri trosiek neslávnej jadrovej elektrárne v Černobyle namerali vedci mierne zvýšené úrovne neutrónových tokov, a to najmä v miestach, kde sa pravdepodobne nachádzajú zvyšky roztaveného jadrového paliva. K miestu sa nemôžu dostať pre vysoké dávky radiácie, o stave preto veľa nevedia. … More V Černobyle namerali zvýšený počet neutrónov, […]

ℹEUROFONDY SMERUJÚCE K ZLEPŠENIU OVZDUŠIA☁️ Projekt bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami TZL v rámci Slovenska (11,247 t TZL/km2) a zároveň na území Košického kraja a mesta Košíc… More Odprášenie spekacích pásov 3 a […]

Vedenie Malopoľského vojvodstva spolu s predstaviteľmi poľskej miestnej samosprávy v uplynulých týždňoch predstavili plán výstavby lanovky na poľskej strane Pienín. Stanovisko k tomu zaujal aj riaditeľ Správy Pieninský národný park Vladimír Kĺč, ktorý má k návrhu jasný negatívny postoj. „Zámer… More Šéf správy Pienin o lanovke na Dunajci: Niekto chce […]

Vedenie Malopoľského vojvodstva spolu s predstaviteľmi poľskej miestnej samosprávy v uplynulých týždňoch predstavili plán výstavby lanovky na poľskej strane Pienín. Stanovisko k tomu zaujal aj riaditeľ Správy Pieninský národný park Vladimír Kĺč, ktorý má k návrhu jasný negatívny postoj. „Zámer… More Šéf správy Pienin o lanovke na Dunajci: Niekto chce […]

STÁLE AKTUÁLNE – MÁJOVÁ PÁTRAČKA – BIELE KVETY Máj je považovaný za mesiac lásky 🥰, spájame ju aj s bielou farbou. A práve mnohé lesné kvety, kvitnúce na jar, sú biele. Ponúkame vám preto májovú pátračku „Biele kvety“. Skúste z nich čo najviac nájsť vo svojom okolí a poslať nám […]

Každoročne, druhú májovú a októbrovú sobotu, prebieha globálna kampaň zameraná na sťahovavé vtáctvo. 🐦Je zároveň jediným medzinárodným programom zameraným na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o sťahovavých vtákoch a ich význame, ale aj potrebách medzinárodnej spolupráce na ich ochranu. Migrácia je… More ŠOPSR – Sťahovavé vtáky oslavujú svoj medzinárodný deň sopsr.sk […]

Každoročne, druhú májovú a októbrovú sobotu, prebieha globálna kampaň zameraná na sťahovavé vtáctvo. 🐦Je zároveň jediným medzinárodným programom zameraným na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o sťahovavých vtákoch a ich význame, ale aj potrebách medzinárodnej spolupráce na ich ochranu. Migrácia je… More ŠOPSR – Sťahovavé vtáky oslavujú svoj medzinárodný deň sopsr.sk […]

Proč na zdravé! půde záleží? Pekný krátky animovaný film, kde sú krásne vysvetlené zdravé pôdne procesy, aj to, ako ich meníme a ničíme našu pôdu. Ale aj to ako to vieme zmeniť a prispieť k zdravej pôde. Oplatí sa investovať 3 min a 29 sekúnd z upršaného piatkového večera. https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4 […]

🌿🐝 SPRAVTE SI DEŇ BIODIVERZITY AJ NA VAŠEJ ŠKOLE 🌿🐝 Ešte stále máme pre všetkých učiteľov jedinečnú ponuku absolvovať s nami interaktívny workshop v téme biodiverzita. Získate tak informácie z prvej ruky, ako pripraviť program na vašej škole ku Dňu biodiverzity (22.5.). Na workshope Vás čaká: -… More nadacia.ekopolis FB […]