Európska únia je na 2. mieste v ničení dažďových pralesov❗🔥🌳 Ako je to možné? 🤷‍♀️ Na základe zverejnenej správy organizácie Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) za rok 2005-2017 vyplýva, že EÚ predbehla v odlesňovaní a ničení dažďových pralesov krajiny ako napr. USA či India. Dôvodom… More Greenpeace.sk FB Posts

Podporili sme skvelý projekt! Dohliadneme na kvalitu návrhov a ich súlad s ochranou životného prostredia. ⬇️ Hikemates Sme veľmi radi, že náš projekt #ZažiÚtulne môže prebiehať pod záštitou Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako inštitúcie zastrešujúcej tému cestovného ruchu a pod záštitou Ministerstvo životného prostredia SR. Obe ministerstvá vyhradili pre […]

ℹPOZÝVAME VÁS NA WEBINÁR O ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRE V SÍDLACH MIEST🌿🌲🌳 Tentoraz bude reč o zelenej infraštruktúre a brownfieldoch na území mesta Banská Bystrica. Prihlásiť sa môžete tu:http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zelena-infrastruktura-Banska-Bystrica-15.4.2021/ ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST – seminár sazp.sk sazp.sk FB Posts

ÚPRAVA ZELENE POMOHLA K BEZPEČNOSTI AJ KU KULTÚRNOSTI TOHTO VZÁCNEHO MIESTA❕✅ Samotný projekt sa realizoval pod odborným dohľadom SAŽP a na revitalizáciu zelene na cintoríne agentúra prispela aj finančne👍 https://www.minzp.sk/spravy/ministerstvo-podporilo-upravu-zelene-historickom-centre-brati… More Ministerstvo životného prostredia SR Podporili sme úpravu zelene v historickom centre Bratislavy, vďaka čomu sa objavili barokové náhrobky. ➡️ […]