🧐MÁ VÝZNAM KUPOVAŤ EKOLOGICKÉ POTRAVINY?

🧐MÁ VÝZNAM KUPOVAŤ EKOLOGICKÉ POTRAVINY? NIE JE TO PREDSA LEN TO ISTÉ, LEN DRAHŠIE? VÝSKUM BIODIVERZITY NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU UKAZUJE, ŽE NA POLIACH S ORGANICKOU PŠENICOU SA NACHÁDZA NÁSOBNE VIAC VTÁKOV V POROVNANÍ S KONVENČNÝM HOSPODÁRENÍM 🐦🌿

Vedci v novej štúdii skúmali, či sa početnosť škovránkov poľných ako bioindikátorov stavu biodiverzity v agrárnej krajine líši na poliach s rôznym spôsobom obhospodarovania. No nie len to. Pre pochopenie vzťahov je potrebné vedieť aj dôvody, ktoré sú za prípadný rozdiel zodpovedné. Aké sú teda výsledky tohto výskumu?

🐦Početnosť škovránkov poľných bola na organických poliach v priemere 2,5 násobne vyššia počas celej sezóny, teda od apríla do júna
🐣 hniezdiace škovránky boli zaznamenané na 97 % všetkých organických polí, v prípade konvenčných to bolo len v 54 % polí
❓za tento rozdiel boli zodpovedné dva hlavné faktory – potravná ponuka a štruktúra porastu
🦋 početnosť škovránkov stúpala s množstvom bezstavovcov, ktorých bolo na organických poliach viac ako trojnásobok
🌾 v druhej polovici sezóny početnosť škovránkov zároveň klesala s hustotou porastu, ktorá bola významne vyššia na konvenčných poliach

✅Na ekologických poliach teda spoločný pozitívny vplyv dostupnej potravnej ponuky a vhodnej štruktúry porastu vytvoril pre škovránky vhodné prostredie na hniezdenie aj lov potravy počas celej sezóny.
✅Absencia pesticídov a širokoriadkové siatie plodín sú charakteristické pre ekologické poľnohospodárstvo. No aj v konvenčnom režime sa dá týmto inšpirovať – vytváraním neprodukčných plôch s vhodným porastom a využívaním zásad precízneho poľnohospodárstva, pri ktorom sa polia postrekujú menej často a iba vtedy, keď je to naozaj nutné.

Ekologické poľnohospodárstvo teda produkuje nielen zdravšie potraviny pre človeka, ale prináša aj benefity pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Predstavuje tak jeden z dôležitých spôsobov ako prinavrátiť život nielen do našich nížin 🍀🕊

Celú štúdiu si môžete prečítať tu: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02912

#Ekotrend Slovakia

Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Nadácia Ekopolis's cover photo

Po máj 13 , 2024
Autor správy a foto Nadácia Ekopolis on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať