🗣 Reakcia BROZ na vyjadrenie štátneho tajomníka MŽP SR Filipa Kuffu na projekt LIFE na ochranu motýľov alebo prečo sú motýle hod…

🗣 Reakcia BROZ na vyjadrenie štátneho tajomníka MŽP SR Filipa Kuffu na projekt LIFE na ochranu motýľov alebo prečo sú motýle hodné milióna

Tentokrát ide o rozpočet nášho projektu LIFE Metamorphosis, konkrétne o našu žiadosť o spolufinancovanie k tomuto projektu, ktorú sme predložili na Ministerstvo životného prostredia, na základe zverejnenej výzvy na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.
Video je natočené v klasickom duchu, koľko miliónov zase BROZ má a koľko žiada od štátu. Radi tieto sumy vysvetlíme a uvedieme do širších súvislostí.
Tak teda k projektu ochrany motýľov na Slovensku v Maďarsku a Rumunsku, LIFE Metamorphosis.

➡️ Je to 7,5 ročný projekt, ktorého partnermi sú organizácie a inštitúcie z 3 krajín – Slovenska, Maďarska a Rumunska. Okrem nás, BROZky sú tam dvaja slovenskí partneri – Štátna ochrana prírody SR (štátna inštitúcia spadajúca priamo pod Ministerstvo životného prostredia) a Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied (štátny výskumný ústav). BROZ má v projekte celkový rozpočet 2,7 milióna na celé obdobie na realizáciu všetkých projektových aktivít zameraných na ochranu motýľov, ŠOP SR vyše 700 tisíc eur a SAV zhruba 500 tisíc eur. Toto je celková suma, ktorá sa skladá z prostriedkov od EK a dofinancováva sa z MŽP v pomere 60:38. 2 % je vlastný vklad pre mimovládne organizácie, štátne inštitúcie vlastný vklad nepotrebujú, MŽP ich projekty dofinancováva do 100%. Podľa tohto kľúča BROZ žiada na realizáciu aktivít projektu od MŽP sumu približne 1 milión eur.

Keď sa na to pozrieme komplexne – celková suma, ktorá vďaka BROZ prišla na Slovensko z programu LIFE a z Európskej komisie je 60% z celkového rozpočtu pre slovenských partnerov (2,7 + 0,7 + 0,5 milióna), čiže 60 % z 3,9 mil. eur, čo je približne 2,3 milióna eur. Z toho približne 1,2 milióna eur dostali štátne inštitúcie ako pridružení partneri projektu.
Ak štát prispeje na realizáciu projektu žiadanú sumu – 1 milión na realizáciu aktivít, ktoré bude zastrešovať BROZ a 460 tisíc dá svojim dvom inštitúciám, dokážeme projekt realizovať a splniť nastavené ciele.

💶 V preklade to znamená, ak MŽP investuje 1,5 milióna eur do slovenskej prírody, na podporu vidieka a do ochrany a obnovy biotopov ohrozených druhov, dostane k tomu ešte 2,35 milióna od Európskej komisie, vďaka tomu, že projekt bol podporený a v celoeurópskej súťaži úspešný. Neskromne v tomto bode povieme – aj vďaka našemu know-how.

🤝 Celkom výhodná spolupráca, nemyslíte?

No a čo je najdôležitejšie, čo sa za tie peniaze urobí?

➡️ Za tieto financie sa budú realizovať aktivity na ochranu, až záchranu, 15 ohrozených druhov motýľov, ktoré žijú už len na veľmi malých územiach v rámci celej Európy a v mnohých krajinách už úplne vyhynuli. Netreba v tomto kontexte zabúdať, že motýle patria k významným opeľovačom rastlín a stromov a to, že sú v poľnohospodárskej krajine ohrozené, hovorí o jej celkovom stave.
Úbytok vzácnych druhov motýľov je alarmujúci, ale nie sú to len ony, ktoré budú z projektu benefitovať. Obnova biotopov pre motýle prispeje aj k ochrane iných druhov hmyzu, motýľov, včiel, čmeliakov, pestríc a ostatných opeľovačov.

🦋 Projektové a ďalšie druhy motýľov sú ohrozené najmä úbytkom vhodných biotopov v dôsledku opustenia tradičných foriem využívania krajiny. Navyše sú veľmi náročné na diverzitu biotopov, potrebujú pestrú, kvetnatú krajinu, riedko porastenú stromami a krovinami, široké a rozvoľnené hranice medzi lesom a lúkou. Takúto veľmi jemnú mozaiku biotopu najlepšie vedia spraviť hospodárske zvieratá. Spásajú postupne, nezjedia živné rastliny motýľom, ktoré majú výraznú chuť alebo sú plné silíc – napríklad materina dúška, pamajorán, rozchodníky, ktoré zvieratám nechutia, vytvoria chodníky a ležoviská pre motýle na slnenie. Zvieratá sa dostanú aj na strmé kopce, skalné bralá, kde roky nikto nehospodáril kvôli nemožnému prístupu.

Moderné poľnohospodárstvo však vytvorilo uniformné porasty s prevahou tráv, nízkou diverzitou rastlín, ktoré sú intenzívne spásané alebo kosené veľkou mechanizáciou v jeden termín. Moderné poľnohospodárstvo, ktoré je štátom dotované rádovo stovkami miliónov eur. V tomto kontraste, tu má štát šancu podporiť biodiverzitu lúk a opeľovačov, nutných pre zdravé poľnohospodárstvo a rast plodín a bude ho to stáť presne 1,5 milióna eur.

➡️ Cieľom projektu #LIFE_Metamorphosis je obnoviť až 1 000 hektárov biotopov v 37 chránených územiach na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, z čoho na Slovensku má byť obnovených 390 hektárov lúčnych biotopov. Vyčistíme ich od náletových drevín, postavíme oplotenia, napájadlá, prístrešky, zabezpečíme zvieratá a začneme spoluprácu s lokálnymi farmármi na týchto lokalitách.
Sú to položky, ktoré nemôžu znášať farmári sami, pretože ide o veľké plochy na územiach, ktoré sú vyňaté z poľnohospodárskych dotácií, keďže sa na nich momentálne nehospodári.
👩‍🌾 Peniaze z projektu pôjdu z veľkej časti do slovenského vidieka a zabezpečia prácu farmárom a dodávateľským firmám a v neposlednom rade zamestnancom štátnych inštitúcií na praktickú aj výskumnú činnosť.

Už by asi aj dosť bolo k vysvetľovaniu. Dĺžka tohto statusu vypovedá len o tom, že informácie sa zjednodušujú a šíria bez kontextu ľahko a dostávanie komplexného obrazu si vyžaduje istú námahu.
Tak, ak ste sa dočítali až sem, veľmi pekne ďakujeme za záujem o problematiku a širšie súvislosti.

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

👉 POZVÁNKA NA HUMAN FORUM 2023 👈 📍28. – 30. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční už 1️⃣0️⃣. ročník ľudskoprávneho fór...

Št nov 16 , 2023
👉 POZVÁNKA NA HUMAN FORUM 2023 👈 📍28. – 30. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční už 1️⃣0️⃣. ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE v Banskej Bystrici. 📍Hlavnou témou tohto ročníka je Posilňovanie demokracie a občianskej spoločnosti […]

Mohlo by Vás zaujímať