📣AŽ 10-KRÁT VIAC TRASOCHVOSTOV ŽLTÝCH SME VLANI ZAZNAMENALI NA BIOPÁSOCH NEŽ MIMO NICH! MONITORING JEDNOZNAČNE UKÁZAL, ŽE BIOPÁS…

📣AŽ 10-KRÁT VIAC TRASOCHVOSTOV ŽLTÝCH SME VLANI ZAZNAMENALI NA BIOPÁSOCH NEŽ MIMO NICH!
MONITORING JEDNOZNAČNE UKÁZAL, ŽE BIOPÁSY POMOHLI MNOHÝM VTÁČÍM DRUHOM VRÁTANE OHROZENÝCH, NAPRÍKLAD DROPA VEĽKÉHO ALEBO PŔHĽAVIARA ČERVENKASTÉHO. VÝZNAM BIOPÁSOV ČI MEDZÍ PRE PRÍRODU SA TAK POTVRDIL HNEĎ V PRVOM ROKU. POTREBNÉ JE PRETO MAXIMÁLNE PODPORIŤ POĽNOHOSPODÁROV V ICH POKRAČOVANÍ ZJEDNODUŠENÍM BYROKRACIE A URÝCHLENÍM PLATIEB.

Na jar a v lete 2023 sme s dobrovoľníkmi monitorovali prínosy nového prvku v našej poľnohospodárskej krajine – biopásov pre vtáctvo poľnohospodárskej krajiny. V spolupráci s 11 poľnohospodárskymi podnikmi na celom Slovensku sme na 40 výskumných plochách sledovali, či vtáky viac využívajú toto nové opatrenie v porovnaní s kultúrnymi plodinami na poliach. Na každej výskumnej ploche boli dve monitorovacie línie – transekty. Jeden viedol cez miesto, kde sa nachádzal biopás, druhý cez pole bez biopásu. Získané dáta boli následne štatisticky vyhodnotené.

🦅 Celkovo bolo na všetkých študijných plochách zaznamenaných 2060 vtákov
🦜 Na transektoch s biopásmi bolo zaznamenaných 1397 jedincov 42 druhov vtákov, na kontrolných transektoch bez biopásu 665 jedincov 29 druhov vtákov
🐦 17 druhov vtákov sme zaznamenali výhradne na miestach s biopásmi – ľabtuška lúčna, ľabtuška hôrna, stehlík obyčajný, bocian biely, strnádka obyčajná, pipíška chochlatá, strakoš obyčajný, strakoš veľký, skaliarik sivý, drop veľký, vrabec domový, straka obyčajná, kanárik poľný, hrdlička záhradná, penica popolavá, drozd čierny a dudok chochlatý
🌾 v miestach s biopásmi bola početnosť a diverzita vtákov výrazne vyššia počas celej sezóny
🌱 významne vyššie početnosti sme zaznamenali u poľných a lúčnych druhov, teda tých, pre ktoré bolo toto opatrenie primárne zavedené
🌻 najväčší prínos mali biopásy pre zrnožravé a hmyzožravé druhy
🦤 významným zistením bolo, že v biopásoch a ich okolí bolo podstatne viac vtákov ohrozených a ubúdajúcich druhov, napríklad drop veľký, pipíška chochlatá, pŕhľaviar červenkastý či skaliarik sivý
🐔 výrazné rozdiely v početnosti boli aj v prípade ubúdajúcich, ale stále hojných typických poľných druhov – škovránka poľného, prepelice poľnej, trasochvosta žltého, či bažanta obyčajného
🐥 napríklad v prípade trasochvosta žltého bol rozdiel v početnosti až desaťnásobný
🍀 výskum jasne ukazuje, že biopásy majú potenciál pomôcť vtákom aj v krajine, kde dominujú veľké polia a nízka variabilita pestovaných plodín
✅ odporúčame preto pokračovať v podpore tohto opatrenia tak, aby sa udržala vysoká zapojenosť v ekoschéme a motivovali ďalšie farmy
⚠️ to je potrebné zabezpečiť znížením byrokratickej náročnosti, primeraným finančným ohodnotením, urýchlením platieb pre poľnohospodárov a odpustením sankcií za necielené chyby v dodržiavaní pravidiel v prvom roku implementácie

Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Nové tůně nejen pro obojživelníky aneb ochrana přírody bagrem - Český svaz ochránců přírody

St apr 17 , 2024
Takzvaná Východočeská Sahara na Pardubicku. Bývalá cihelna na Kutnohorsku. Mokřad na jižním okraji Prahy. Pozemky podél Bakovského potoka na Rakovnicku. Co tato místa spojuje? Všechna jsou v péči pozemkových spolků a na všech vznikly koncem loňského roku díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia nové tůně, které již nyní zabydlují nejrůznější […]

Mohlo by Vás zaujímať