👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Adaptácia na zmenu klímy ☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Str…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Adaptácia na zmenu klímy
☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (Stratégia adaptácie) schválená uznesením vlády SR č. 478/2018.
☁️Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, ustanovenie inštitucionálneho rámca a koordinačného mechanizmu na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach.
☁️V roku 2021 Rada EÚ schválila Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Načrtáva sa v nej dlhodobá vízia, na základe ktorej sa má EÚ do roku 2050 stať spoločnosťou, ktorá bude odolná proti zmene klímy a plne adaptovaná na jej nevyhnutné vplyvy.
🌥️V roku 2021 bol schválený Národný akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Jeho štruktúra vychádza z hlavného cieľa, ktorý je založený na implementácii strategických priorít. 🌦️Pre potreby dosiahnutia cieľa je identifikovaných 5 prierezových opatrení.
💨Oblasť adaptácie na zmenu klímy je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
💨Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom
💨Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf
Zdroj foto: Tomáš Mičík, SAŽP

autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Adaptácia na zmenu klímy ☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Str...

Št feb 22 , 2024
👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎 Adaptácia na zmenu klímy ☁️Základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (Stratégia adaptácie) schválená uznesením vlády SR č. 478/2018. ☁️Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti SR […]

Mohlo by Vás zaujímať