👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎 Vývoj emisií skleníkových plynov 📝základným zdrojom údajov o trendoch emisií sklen…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Vývoj emisií skleníkových plynov
📝základným zdrojom údajov o trendoch emisií skleníkových plynov je Národná inventarizačná správa SR za rok 2021, ktorá ako posledný hodnotený rok uvádza rok 2019
📝celkové antropogénne emisie skleníkových plynov za rok 2019 predstavovali 39 948 333 ton CO2 ekvivalentov bez započítania sektora *LULUCF (*Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo) – v porovnaní s rokom 1990 celkové antropogénne emisie poklesli o 45,6 %
📝sektor energetika (vrátane dopravy) s podielom 67,2 % bol v roku 2019 hlavným prispievateľom k celkovým emisiám skleníkových plynov
📝sektor priemyselné procesy a použitie produktov bol v roku 2019 druhou najvýznamnejšou oblasťou s 21,8 % podielom na celkových emisiách skleníkových plynov
📝základnými medzinárodnými právnymi nástrojmi v riešení problematiky zmeny klímy sú Parížska dohoda, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ktorý bol prijatý dňa 9. mája presne pred 30 rokmi a jeho Kjótsky protokol

📉Podpora znižovania emisií skleníkových plynov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11206.pdf

Foto:Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)'s post

Št máj 12 , 2022
Vodné toky na Slovensku za socializmu veľmi utrpeli. Mnohé boli napriamené, brehy vydláždené panelmi. Priestoru pre život v nich veľa nezostalo. Jedným z príkladov je riečka Rudava na Záhorí, ktorej zachovalý úsek sa síce vinie medzi pieskovými dunami Záhoria, no časť úseku pred ústím do Moravy bola napriamená, vydláždená a […]

Mohlo by Vás zaujímať